STATUS QUO

В яких поліклініках Львова є кімнати матері і дитини

В одинадцяти будівлях охорони здоров’я Львова створені кімнати матері і дитини, у ще десяти будівлях охорони здоров’я в кабінетах "Здорової дитини" забезпечені умови для годування та перевдягання малюків. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

На черговому пленарному засіданні сесії Львівської міської ради депутатам надали інформацію щодо дорожньої карти організації кімнат матері і дитини, створеної на виконання електронної петиції "Організація кімнат матері та дитини у поліклініках та амбулаторіях міста".

За інформацією начальника управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимира Зуба, у закладах охорони здоров’я, які перебувають у підпорядкуванні управління охорони здоров’я Львівської міської ради, нараховується 39 будівель, до яких звертаються за медичною допомогою матері із дітьми грудного віку, з них: 20 будівель поліклінік та 19 будівель амбулаторій.

Станом на 8 листопада в 11 будівлях закладів охорони здоров’я м. Львова створено кімнати матері та дитини. Ці кімнати оснащені пеленальними столиками, умивальниками, місцями для годування, де, при необхідності, матері можуть перевдягати та годувати малюків.

У 10 будівлях в кабінетах "Здорової дитини" забезпечені аналогічні умови, обладнано для вказаних потреб кабінет "Школи імунізації" у КНП "5 МКЛ" (вул. Чупринки, 61). Ще дві кімнати матері та дитини заплановано відкрити до 1 грудня 2018 – у 2-ій міській поліклініці, що на вул. Симоненка, 4, та 5-ій міській комунальній поліклініці, що вул. Виговського, 32.

У решті 15 будівель (6 поліклінік та 9 амбулаторій), немає можливості виділити окремий кабінет, однак, як запевнив Володимир Зуб, у разі потреб годування та перевдягання малюків будуть використовуватись кабінети сімейних лікарів, вільні від прийому пацієнтів.

Також начальник управління погодився врахувати зауваження депутата Львівської міської ради, голови ГО "Батьки в дії" Юлії Гвоздович:

  • назвати ті кімнати не кімнатами матері і дитини, а кімнатами догляду за дитиною, оскільки діти приходять у медичні заклади і з матерями, і з батьками;
  • до створення таких кімнат залучати батьків;
  • у закладах, у яких неможливо створити окремі кімнати, – провести роз'яснювальну роботу з працівниками і зробити інформування для відвідувачів з батьками, що вони можуть скористатись такою можливістю.

В одиннадцати зданиях здравоохранения Львова созданы комнаты матери и ребенка, в еще десяти зданиях здравоохранения в кабинетах "Здоровой ребенка" обеспечены условия для кормления и переодевания малышей. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

На очередном пленарном заседании сессии Львовского городского совета депутатам предоставили информацию о дорожной карте организации комнат матери и ребенка, созданной во исполнение электронной петиции "Организация комнат матери и ребенка в поликлиниках и амбулаториях города".

По информации начальника управления здравоохранения Львовского городского совета Владимира Зуба, в учреждениях здравоохранения, находящихся в подчинении управления здравоохранения Львовского городского совета, насчитывается 39 зданий, к которым обращаются за медицинской помощью матери с детьми грудного возраста, из них: 20 зданий поликлиник и 19 зданий амбулаторий.

По состоянию на 8 ноября в 11 зданиях учреждений здравоохранения г. Львова созданы комнаты матери и ребенка. Эти комнаты оснащены пеленальным столиком, умывальниками, местами для кормления, где, при необходимости, матери могут переодевать и кормить детей.

В 10 зданиях в кабинетах "Здоровой ребенка" обеспечены аналогичные условия, оборудованы для указанных целей кабинет "Школы иммунизации" в КНП "5 ГКБ" (ул. Чупринки, 61). Еще две комнаты матери и ребенка планируется открыть к 1 декабря 2018 - во второй городской поликлинике на ул. Симоненко, 4, и 5-й городской коммунальной поликлинике, что на ул. Выговского, 32.

В остальных 15 зданий (6 поликлиник и 9 амбулаторий), нет возможности выделить отдельный кабинет, однако, как заверил Владимир Зуб, в случае потребности кормления и переодевания малышей будут использоваться кабинеты семейных врачей, свободные от приема пациентов.

Также начальник управления согласился учесть замечания депутата Львовского городского совета, председателя ОО "Родители в действии" Юлии Гвоздович:

  • назвать те комнаты не комнатами матери и ребенка, а комнатами уходу за ребенком, поскольку дети приходят в медицинские учреждения и с матерями, и с родителями;
  • к созданию таких комнат привлекать родителей;
  • в учреждениях, в которых невозможно создать отдельные комнаты, - провести разъяснительную работу с работниками и сделать информирования для посетителей с родителями, что они могут воспользоваться такой возможностью.