STATUS QUO

Львів'яни просять нові автобусні маршрути

Покращити транспортне сполучення мікрорайону Новий Львів з іншими районами міста – відповідна петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій

За словами автора петиції Марії Робка, кількість транспорту, яка проїжджає через Новий Львів, невпинно зменшується, у той час, як у мікрорайоні зростає 15 новобудов. За останні 2 роки перестали курсувати маршрутки №30, №54 та №35, у вихідні дні не їздить і №27. Після 21:30 доїхати навіть з центру немає чим, єдина можливість - це трамвай №8, до якого ще необхідно добратися. Більшість транспорту, яка все ж їздить через мікрорайон починає свій маршрут на Сихові (маршрути 13, 16, 26, 53), звідки приїжджає уже катастрофічно повна.

"Численні звернення на гарячу лінію міста нічого не діють, скарги просто реєструють і навіть не надають жодної відповіді. Особисті дзвінки в управління транспорту теж безнадійні - обіцянки про зміну ситуації після конкурсу перевізників не здійснилися".

Цитата з петиції

Хоча конкурс проведено - жоден перевізник не обрав пакет, у якому були вищезгадані 30 та 35, 54 маршрут. Тому автор петиції пропонує:

  • постфактум додати для перевізників, які обрали для себе лише комерційно вигідні маршрути по одному з вищезгаданих. Обов'язково відновити маршрут №30, адже він єдиний мав кінцеву на Новому Львові та доїжджав у точки міста, куди добратися зараз можна лише з пересадками. Покласти виконання цього завдання на комунальне АТП №1, яке на те і є комунальним, а не приватним. Жителі мікрорайону сплачують податки та мають повне право мати хоча б 1 маршрут зі свого району саме завдяки комунальному підприємству, яке закупляє автобуси з міського бюджету;
  • продовжити час регулярного (щоденного!) курсування маршрутів №53 та №26 хоча б до 22:00, адже вони з'єднують мікрорайон з центром;
  • призначити відповідальну особу за виконання завдань щодо покращення транспортного сполучення Нового Львова у управлінні транспорту Львівської міської ради.

Станом на 9 листопада петицію підписали 19 осіб з 500 необхідних.


Улучшить транспортное сообщение микрорайона Новый Львов с другими районами города - соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций. 

По словам автора петиции Марии Робко, количество транспорта, которое проезжает через Новый Львов, постоянно уменьшается, в то время, как в микрорайоне растет 15 новостроек. За последние 2 года перестали курсировать маршрутки №30, №54 и №35, в выходные дни не ездит и №27. После 21:30 доехать даже из центра нечем, единственный выход - это трамвай №8, к которому еще необходимо добраться. Большинство транспорта, которое все же ездит через микрорайон, начинает свой маршрут на Сыхове (маршруты 13, 16, 26, 53), откуда приезжает уже катастрофически полный.

"Многочисленные обращения на горячую линию города ничего не дали, жалобы просто регистрируют и даже не предоставляют никакого ответа. Личные звонки в управление транспорта тоже безнадежны - обещания об изменении ситуации после конкурса перевозчиков не осуществились".

Цитата из петиции

Хотя конкурс проведен - ни один перевозчик не выбрал пакет, в котором были вышеупомянутые 30 и 35, 54 маршрут. Поэтому автор петиции предлагает:

  • постфактум добавить для перевозчиков, которые выбрали для себя только коммерчески выгодные маршруты, по одному из вышеупомянутых. Обязательно восстановить маршрут №30, ведь он единственный имел конечную на Новом Львове и доезжал в точки города, куда добраться сейчас можно только с пересадками. Возложить исполнение этой задачи на коммунальное АТП №1, которое на то и является коммунальным, а не частным. Жители микрорайона платят налоги и имеют полное право иметь хотя бы 1 маршрут из своего района именно благодаря коммунальному предприятию, которое закупает автобусы из городского бюджета;
  • продлить время регулярного (ежедневного!) курсирования маршрутов №53 и №26 хотя бы до 22:00, ведь они соединяют микрорайон с центром;
  • назначить ответственное лицо за выполнение задач по улучшению транспортного сообщения Нового Львова в управлении транспорта Львовского городского совета.

По состоянию на 9 ноября петицию подписали 19 человек из 500 необходимых.