STATUS QUO

Керівництво "Мегабанку" зустрілося з партнерами з Нідерландів

В кінці жовтня головний офіс "Мегабанку" в Харкові відвідала делегація FMO - голландського банку розвитку підприємництва. Протягом дводенного робочого візиту представники FMO Ян-Віллем Хок (Jan-Willem Hoek) і Денніс Молхук (Dennis Molhoek) провели в банку ряд зустрічей з представниками акціонерів банку, а також з керівниками різних рівнів, в тому числі наглядовою радою і правлінням банку.

Під час спілкування іноземні партнери "Мегабанку" ознайомилися з поточною мікроекономічною ситуацією в Україні, у вітчизняній банківській системі і безпосередньо в "Мегабанку".

Як зазначив заступник голови правління "Мегабанку" Олександр Шипілов, історія співпраці банку з FMO налічує сім років.

"Наш банк бере участь в різних програмах FMO з 2012 року. За цей час банк успішно освоїв довгострокову програму нідерландського банку розвитку на загальну суму 15 млн доларів США, спрямовану на підтримку українських підприємств малого і середнього бізнесу, а також лінію торгового фінансування на загальну суму 12 млн доларів США, яка була надана ЄБРР за участю FMO", - додав Шипілов.

Довідка. FMO - голландський банк розвитку підприємництва. Заснований в 1970 році і є організацією державно-приватного партнерства, в якій 51% акцій належить державі Нідерланди, а 49% - комерційним банкам, профспілкам та іншим членам приватного сектора.

FMO має рейтинг AAA зі стабільним прогнозом від Fitch і Standard & Poor's. Центральний офіс FMO розташований в Гаазі (Нідерланди).

FMO підтримує стійке зростання приватного сектора на ринках, що розвиваються, інвестуючи в бізнес, проекти і фінансові інститути, надаючи капітал, знання і мережі. Поточний портфель інвестицій FMO складає 9,6 млрд євро.


В конце октября главный офис "Мегабанка" в Харькове посетила делегация FMO – голландского банка развития предпринимательства. В течение двухдневного рабочего визита представители FMO Ян-Виллем Хок (Jan-Willem Hoek) и Деннис Молхук (Dennis Molhoek) провели в банке ряд встреч с представителями акционеров банка, а также с руководителями различных уровней, в том числе наблюдательным советом и правлением банка.

Во время общения иностранные партнеры "Мегабанка" ознакомились с текущей микроэкономической ситуации в Украине, в отечественной банковской системе и непосредственно в "Мегабанке".

Как отметил заместитель председателя правления "Мегабанка" Александр Шипилов, история сотрудничества банка  с FMO насчитывает семь лет.

"Наш банк участвует в различных программах FMO с 2012 года. За это время банк успешно освоил долгосрочную программу нидерландского банка развития на общую сумму 15 млн долларов США, направленную на поддержку украинских предприятий малого и среднего бизнеса, а также линию торгового финансирования на общую сумму 12 млн долларов США, которая была предоставлена ЕБРР с участием FMO", – добавил Шипилов.

Справка. FMO – голландский банк развития предпринимательства. Основан в 1970 году и является организацией государственно-частного партнерства, в которой 51% акций принадлежит государству Нидерланды, а 49% – коммерческим банкам, профсоюзам и другим членам частного сектора.

FMO имеет рейтинг AAA со стабильным прогнозом от Fitch и Standard & Poor's. Центральный офис FMO расположен в Гааге (Нидерланды).

FMO поддерживает устойчивый рост частного сектора на развивающихся рынках, инвестируя в бизнес, проекты и финансовые институты, предоставляя капитал, знания и сети. Текущий портфель инвестиций FMO составляет 9,6 млрд евро.