STATUS QUO

На кордоні з Польщею почорніла річка

Держекоінспекція відібрала проби води для встановлення причин забруднення річки Шкло. Про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції у Львівській області.

За повідомленням Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну щодо чорного кольору річки Шкло на кордоні з Республікою Польща, спеціалісти Інспекції здійснили виїзд та обстежили територію біля селища Краковець Яворівського району для встановлення причини забруднення вищевказаної річки.

В ході обстеження встановлено, що забруднення річки, ймовірно, відбулося внаслідок скиду води зі ставу для риборозведення, де порушено технічний процес під час його очистки.

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби поверхневих вод по руслу річки для проведення лабораторних досліджень.


Госэкоинспекция отобрала пробы воды для установления причин загрязнения реки Шкло. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции во Львовской области.

По сообщению бассейнового управления водных ресурсов рек Западного Буга и Сана по поводу черного цвета реки Шкло на границе с Республикой Польша, специалисты Инспекции осуществили выезд и обследовали территорию возле поселка Краковец Яворовского района для установления причины загрязнения вышеуказанной реки.

В ходе обследования установлено, что загрязнение реки, вероятно, произошло в результате сброса воды из пруда для рыборазведения, где нарушен технический процесс во время его очистки.

Специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля отобрали пробы поверхностных вод по руслу реки для проведения лабораторных исследований.