STATUS QUO

Екологи перевіряють ЛМКП "Львівтеплоенерго".

Державна екологічна інспекція розпочала перевірку ЛМКП "Львівтеплоенерго". Про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції у Львівській області.

Працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області  розпочали планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго", що надає послуги з постачання пари та гарячої води суб’єктам господарювання на території міста Львова.

В рамках проведення перевірки було здійснено обстеження Львівської ТЕЦ-1, структурного підрозділу ЛМКП "Львівтеплоенерго", основним технологічним процесом якого є виробництво теплової та електричної енергії.

При обстеженні встановлено, що підрозділ здійснює викиди на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданий Міністерством екології та природних ресурсів. Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції проведено відбір проб основних організованих викидів стаціонарних джерел ТЕЦ – 1.


Государственная экологическая инспекция начала проверку ЛГКП "Львовтеплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции во Львовской области.

Работники Государственной экологической инспекции во Львовской области начали плановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго", предоставляющего услуги по снабжению паром и горячей водой субъектов хозяйствования на территории города Львова.

В рамках проведения проверки было проведено обследование Львовской ТЭЦ-1, структурного подразделения ЛГКП "Львовтеплоэнерго", основным технологическим процессом которого является производство тепловой и электрической энергии.

При обследовании установлено, что подразделение осуществляет выбросы на основании разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выданный Министерством экологии и природных ресурсов. Специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции проведен отбор проб основных организованных выбросов стационарных источников ТЭЦ - 1.