У серпні-вересні цього року на Львівській залізниці відновлено 6 вагонів для приміських пасажирських перевезень, а до кінця року планується забезпечити додатковими вагонами решту приміських поїздів, які нині вимушено курсують у скорочених складах. Про це повідомляє Залізничний портал

За дорученням виконавчого директора регіональної філії "Львівська залізниця" Володимира Крота, в службі приміських пасажирських перевезень розроблено програму відновлення вагонів електропоїздів на базі моторвагонних депо Львів та Здолбунів. Відповідно до цієї програми впродовж серпня-вересня цього року фахівці депо власними зусиллями повернули в робочий парк 6 вагонів, що були вилучені з експлуатації через несправність колісно-моторних блоків та граничну товщину бандажів колісних пар. Завдяки цьому, залізничникам удалося збільшити кількість вагонів із 4 до 6 одиниць у трьох електропоїздах.

Впродовж жовтня-листопада програмою відновлення вагонів електропоїздів передбачено відремонтувати в умовах моторвагонних депо ще 14 вагонів. Загалом же керівник залізниці дав доручення службі приміських пасажирських перевезень до кінця цього року забезпечити додатковими вагонами решту приміських поїздів, які нині вимушено курсують у скорочених складах.

Нагадаємо, що в липні цього року в парк моторвагонного рухомого складу регіональної філії "Львівська залізниця" повернувся після капітального ремонту на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" електропоїзд ЕР2т у 10-вагонному складі. Дві "електрички" Львівської залізниці було капітально відремонтовано та модернізовано на ПрАТ "КЕВРЗ" упродовж 2017 року. Нині на заводі проходить капітальний ремонт електропоїзд Ер9т приписки моторвагонного депо Здолбунів, а до кінця цього року львівські залізничники планують скерувати на заводський ремонт у Київ ще один електропоїзд.


В августе-сентябре этого года на Львовской железной дороге восстановлено 6 вагонов для пригородных пассажирских перевозок, а к концу года планируют обеспечить дополнительными вагонами остальные пригородные поезда, которые сейчас вынужденно курсируют в сокращенных составах. Об этом сообщает Железнодорожный портал

По поручению исполнительного директора регионального филиала "Львовская железная дорога" Владимира Крота, в службе пригородных пассажирских перевозок разработана программа восстановления вагонов электропоездов на базе моторвагонных депо Львов и Здолбунов. Согласно этой программе в течение августа-сентября этого года специалисты депо собственными усилиями вернули в рабочий парк 6 вагонов, которые были изъяты из эксплуатации из-за неисправности колесно-моторных блоков и предельной толщины бандажей колесных пар. Благодаря этому, железнодорожникам удалось увеличить количество вагонов с 4 до 6 единиц в трех электропоездах.

В течение октября-ноября программой восстановления вагонов электропоездов предусмотрено отремонтировать в условиях моторвагонных депо еще 14 вагонов. В целом же руководитель железной дороги дал поручение службе пригородных пассажирских перевозок до конца этого года обеспечить дополнительными вагонами остальные пригородные поезда, которые сейчас вынужденно курсируют в сокращенных составах.

Напомним, что в июле этого года в парк моторвагонного подвижного состава регионального филиала "Львовская железная дорога" вернулся после капитального ремонта на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" электропоезд ЭР2т в 10-вагонном составе. Две "электрички" Львовской железной дороги было капитально отремонтировано и модернизировано на ЧАО "КЭВРЗ" в течение 2017 года. Сейчас на заводе проходит капитальный ремонт электропоезд Ер9т приписки моторвагонного депо Здолбунов, а к концу этого года львовские железнодорожники планируют направить на заводской ремонт в Киев еще один электропоезд.