STATUS QUO

Мерію Львова просять побудувати комплекс із переробки відходів

Побудувати комплекс із переробки відходів – петиція з такою пропозицією зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій. 

Автор петиції Ольга Войтенко акцентує на тому, що з 2018 року в Україні захоронення неперероблених відходів заборонено (згідно п. і) ст. 32 ЗУ "Про відходи").

"Оскільки Львів позиціонує себе як, "Відкритий для світу", вважаємо за необхідне залучити європейських партнерів та їх досвід для вирішення проблеми поводження з відходами. Досить затягувати процес вирішення проблеми, зокрема будівництва комплексу з переробки, як було заявлено громаді! Місто зобов’язане вирішити проблему цивілізованим шляхом, максимально ефективно з екологічної точки зору", - вважає вона і пропонує:

 • створити дієві передумови для розвитку сортування та перероблення вторинної сировини;
 • забезпечити будівництво сучасного сміттєпереробного комплексу у встановлені терміни;
 • надати гарантії безпечності сміттєпереробного комплексу та забезпечити створення системи моніторингу довкілля у зоні його впливу;
 • забезпечити прозорість та можливість доступу громадськості до всіх етапів вирішення проблеми поводження з відходами;
 • провести комплексну інформаційно-просвітницьку кампанію серед мешканців стосовно необхідності сортування та скорочення відходів;
 • звітувати про всі етапи будівництва сміттєпереробного комплексу;
 • зупинити спекулювання на темі вирішення проблеми поводження з відходами у місті.

"Місто Львів має всі шанси стати першим в Україні, яке наважиться на технологічне вирішення поводження з твердими побутовими відходами. Ми повинні показати гідний приклад не лише всій Україні, а на сам перед нашим дітям, які заслуговують на чисте довкілля, безпечне поводження з відходами та гідне майбутнє", - наголошує автор петиції.


Построить комплекс по переработке отходов - петиция с таким предложением зарегистрирована в Единой системе местных петиций. 

Автор петиции Ольга Войтенко акцентирует на том, что с 2018 года в Украине захоронение непереработанных отходов запрещено (согласно п. И) ст. 32 ЗУ "Об отходах").

"Поскольку Львов позиционирует себя как, "Открытый миру", считаем необходимым привлечь европейских партнеров и их опыт для решения проблемы обращения с отходами. Хватит затягивать процесс решения проблемы, в частности строительство комплекса по переработке, как было заявлено громаде! Город обязан решить проблему цивилизованным путем, максимально эффективно с экологической точки зрения", - считает она и предлагает:

 • создать действенные предпосылки для развития сортировки и переработки вторичного сырья;
 • обеспечить строительство современного мусороперерабатывающего комплекса в установленные сроки;
 • предоставить гарантии безопасности мусороперерабатывающего комплекса и обеспечить создание системы мониторинга окружающей среды в зоне его влияния;
 • обеспечить прозрачность и возможность доступа общественности ко всем этапам решения проблемы обращения с отходами;
 • провести комплексную информационно-просветительскую кампанию среди жителей о необходимости сортировки и сокращение отходов;
 • отчитываться обо всех этапах строительства мусороперерабатывающего комплекса;
 • остановить спекуляции на теме решения проблемы обращения с отходами в городе.

"Город Львов имеет все шансы стать первым в Украине, решится на технологическое решения обращения с твердыми бытовыми отходами. Мы должны показать достойный пример не только всей Украины, но прежде всего нашим детям, которые заслуживают чистую окружающую среду, безопасное обращение с отходами и достойное будущее", - отмечает автор петиции.

comments powered by Disqus