STATUS QUO

В Україні обмежать використання антибіотиків - як саме

Уряд затвердив Національний План дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Що зміниться – розповіли у МОЗ України. 

6 березня 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив Національний План дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Це означає, що протягом найближчих років Україна зробить кроки для забезпечення раціонального використання протимікробних препаратів у медицині, ветеринарній медицині, харчовій промисловості відповідно до кращих світових та європейських практик.

Антибіотики, протигрибкові препарати та інші протимікробні засоби перестають діяти, бо через надмірне і необґрунтоване вживання таких ліків мікроорганізми виробляють своєрідний “імунітет”: вони змінюються і стають нечутливими до ліків. Фактично з’являються нові модифікації збудників інфекцій, які неможливо вилікувати протимікробними препаратами. Внаслідок цього вже сьогодні гинуть люди у всьому світі. Ця проблема уже визнана однією із загроз людству.

Одними з основних причин такої ситуації є самолікування (коли люди лікуються протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли їх не потребують) та використання антибіотиків у тваринництві. Тобто  безвідповідальне та необґрунтоване використання таких ліків викликає розвиток стійкості мікроорганізмів до протимікробних препаратів. Наприклад, опитування ВООЗ показало, що 64% людей помилково вважають, що застуди і грип можна лікувати антибіотиками. Насправді антибіотики не лікують від інфекцій, що викликані вірусами. Їх застосовують лише при вторинній бактеріальній інфекції.

Щоби подолати цю проблему, Міністерство охорони здоров’я разом з іншими міністерствами до кінця  2020 року розробить низку нормативно-правових актів. Що зміниться:

 • Посилиться контроль за рецептурним відпуском антибіотиків в аптечній мережі. 
 • Буде обмежено застосування протимікробних препаратів в якості стимуляторів росту у тваринництві, птахівництві та рослинництві.
 • Медики і ветеринари отримають чіткі інструкції, що допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання протимікробних препаратів.
 • Впровадиться дієва системи епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, Україна долучиться до загальноєвропейської мережі. Будуть впроваджені заходи з інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та підходи щодо підготовки фахівців в медичній та немедичній галузях з питань раціонального використання протимікробних препаратів.
 • Здійснюватиметься моніторинг резистентності ВІЛ- інфекції/СНІД.
 • Методи лабораторної діагностики і підходи до проведення досліджень з метою визначення стійкості до протимікробних препаратів відповідатимуть стандартам Європейського Союзу.
 • Українські науковці разом з європейськими колегами проводитимуть дослідження аспектів протимікробної резистентності та новітніх методів діагностики.

План розробило МОЗ України разом з фахівцями Центру громадського здоров’я. Реалізація Національного Плану дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів дозволить поліпшити ефективність профілактики та лікування інфекційних і паразитарних хвороб, знизити тяжкість та тривалість перебігу цих хвороб, знизити смертність, пов’язану з поширенням мікроорганізмів, стійких до протимікробних препаратів.


Правительство утвердило Национальный План действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Что изменится - рассказали в Минздраве Украины. 

6 марта 2019 года Кабинет Министров Украины утвердил Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Это означает, что в ближайшие годы Украина предпримет шаги для обеспечения рационального использования противомикробных препаратов в медицине, ветеринарии, пищевой промышленности соответствии с лучшими мировыми и европейских практик.

Антибиотики, противогрибковые препараты и другие противомикробные средства перестают действовать, потому что из-за чрезмерного и необоснованного применения таких лекарств микроорганизмы производят своеобразный "иммунитет": они меняются и становятся нечувствительными к лекарствам. Фактически появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами. В результате уже сегодня гибнут люди во всем мире. Эта проблема уже признана одной из угроз человечеству.

Одними из основных причин такой ситуации является самолечение (когда люди лечатся противомикробными препаратами, в частности антибиотиками, когда в них не нуждаются) и использования антибиотиков в животноводстве. То есть безответственное и необоснованное использование таких лекарств вызывает развитие устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам. Например, опрос ВОЗ показал, что 64% ​​людей ошибочно считают, что простуды и грипп можно лечить антибиотиками. На самом деле антибиотики не лечат от инфекций, вызванных вирусами. Их применяют только при вторичной бактериальной инфекции.

Чтобы преодолеть эту проблему, Министерство здравоохранения совместно с другими министерствами до конца 2020 года разработает ряд нормативно-правовых актов. Что изменится:

 • Усилится контроль за рецептурным отпуском лекарств в аптечной сети.
 • Будет ограничено применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве.
 • Медики и ветеринары получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования противомикробных препаратов.
 • Внедрится действенная системы эпидемиологического надзора за антимикробной резистентностью, Украина присоединится к общеевропейской сети. Будут внедрены меры по инфекционному контролю в учреждениях здравоохранения и подходы по подготовке специалистов в медицинской и немедицинской отраслях по вопросам рационального использования противомикробных препаратов.
 • Будет осуществляться мониторинг резистентности ВИЧ-инфекции / СПИД.
 • Методы лабораторной диагностики и подходы к проведению исследований с целью определения устойчивости к противомикробным препаратам соответствовать стандартам Европейского Союза.
 • Украинские ученые вместе с европейскими коллегами будут проводить исследования аспектов противомикробной резистентности и новейших методов диагностики.

План разработало МЗ Украины совместно со специалистами Центра общественного здоровья. Реализация Национального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам позволит улучшить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней, снизить тяжесть и длительность течения этих болезней, снизить смертность, связанную с распространением микроорганизмов, устойчивых к противомикробным препаратам.

 

comments powered by Disqus