STATUS QUO

Стало відомо, що ремонтуватимуть у районах Львова цього року

Депутати погодили, які об’єкти ремонтуватимуть у цьому році у районах Львова. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради. 

Із міського бюджету районні адміністрації отримують кошти на виконання робіт, що стосуються безпосередньо місць проживання мешканців. Це ремонт  міжквартальних доріг, хідників, ремонт дитячих майданчиків, ліфтового господарства. Для того, щоб розпочати ці роботи, районні адміністрації затверджують титульні списки, або плани робіт. Голови районних адміністрацій представили титульні списки на засіданні комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради.

Шевченківський район

Голова Шевченківської районної адміністрації Надія Банах повідомила, що титульні списки попередньо обговорені під час зустрічей із депутатами від Шевченківського району, а також на засіданні комісії інженерного господарства, транспорту, звязку та житлової політики міськради.

Відтак, із 30 млн грн, виділених цього року Шевченківській районній адміністрації,  10 млн грн буде скеровано на ремонт ліфтів.

Також за 1,5 млн грн у цьому районі планують капітально відремонтувати 20 дитячих майданчиків, а за 500 тис. грн облаштують пандуси у трьох будинках – на вул. Караїмській, 12, Кошиця, 1, Б.Хмельницького, 233.

Продовжуватимуть ремонт скверу Кам’янка, розпочатий минулого року, на що виділено 4,5 млн грн.

Проводитимуть ремонти на ще одному перехідному об’єкті – на вул. Сосюри. Один млн грн  скерують на роботи з поточного ремонту житлового фонду.  Ще 6, 5 млн грн (як було прийнято рішення за погодженням з усіма депутатами від Шевченківського району) скерують на будинок на вул. Польового, 3, де проживають незрячі. У цьому будинку планують облаштувати двір. Окремий титульний список стосується ремонту доріг і тротуарів загального користування.

Залізничний район

Голова Залізничної районної адміністрації Ірина Джурик поінформувала, що один млн грн передбачено на ремонт житлового фонду. Серед них – продовження аварійних робіт у двох будинках -  на вул. М. Вовчка, 24 і Городоцькій, 78, які були розпочаті минулого року, а також встановлять пандуси у двох будинках.

Ремонтуватимуть 5 дитячих майданчиків за 500 тис. грн.

Капітально ремонтуватимуть ліфти. Перевагу надавали тим ліфтам, термін експлуатації яких становить понад 30 років. Більшість із них – у будинках у районі Левандівки.

У Залізничному районі ремонтуватимуть 16 міжквартальних доріг. На частині з цих доріг, які в найбільш гостро аварійному стані, розпочнуть роботи, а на інших – виготовлять проектно-кошторисну документацію, аби розпочати роботи, коли буде ще додавання коштів.

Личаківський район

Голова Личаківської районної адміністрації  Іван Лозинський поінформував депутатів, що близько 10 млн грн, виділених із міського бюджету, скерують на ремонт житлового фонду у районі.

За 350 тис. грн відремонтують 9 дитячих майданчиків. Значну частину коштів, як і всі інші райони міста, виділять на ремонт доріг.

На роботи з благоустрою виділять близько 6 млн грн.  За ці кошти мають намір відремонтувати сквер М. Заньковецької, ділянку вул. Вузької, частину підпірної стінки на вул. Березовій.

Сихівський район

Голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк повідомила, що за кошти, виділені із міського бюджету, буде облаштовано пандус у будинку на пр. Червоної Калини, 82, проведено капітальний ремонт трьох будинків за адресами вул. Енергетична, 8, Карманського, 8, Угорська, 27.

7 млн грн виділять на капітальний ремонт ліфтів у 6 будинках.

Продовжуватимуть роботи з капітального ремонту доріг і дворів. Зокрема, продовжать ремонт вулиці Сихівської, на її непарній стороні, який розпочали минулого року. На ці роботи виділять 2 млн грн при загальній вартості робіт 11 млн грн. Однак цього року роботи на цій вулиці ще не завершать, бо із парної сторони треба замінити водопровід, що потребує великих фінансових затрат.

Також  у 2019 році у Сихівському районі планують відремонтувати 16 дитячих майданчиків.

Галицький район

Голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля повідомив, що у 2019 році планують відремонтувати підпірну стінку на вулиці Просвіти і фонтан "Кульбаба".  Зараз проходить експертизу і оголосять  тендер на проведення робіт.

Ремонтуватимуть вул. Липова Алея - від вулиці Зеленої до спуску.

У рамках реалізації проектів "Громадський бюджет" капітально відремонтують сквер з облаштуванням громадського простору на вул. Снопківській, 47, а також відремонтують подвір’я на вул. Зарицьких, 40.

У Галицькому  районі на капітальний ремонт ліфтів із заміною ліфтового обладнання скерують 10 млн грн.

Планують капітально відремонтувати будівлі на території району, в яких розташовані нежитлові приміщення "Станиця Львів Пласту – Національної Скаутської організації".

Франківський район

Голова Франківської районної адміністрації Орест Тимчишин розповів, що за виділені асигнування у районі заплановано відремонтувати тротуари на вул. Науковій, 6а, В. Великого,  46, 49 а, 49, Симоненка, 7, подвір’я на вул. Городоцькій, 171, Чупринки, 59, Окружній, 35 і 36 тощо.

У Франківському районі планують відремонтувати 9 дитячих майданчиків на 500 тис. грн. 

Чотири мільйони гривень скерують на модернізацію з заміною ліфтового обладнання трьох ліфтів, а також виготовлення проектно-кошторисної документації та висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з охорони праці.

Голова постійної комісії фінансів та планування бюджету ЛМР Вікторія Довжик уточнила, що планується додавання коштів на райони за рахунок вільного залишку і за рахунок перерозподілу коштів через виконання бюджету.


Депутаты согласовали, какие объекты будут ремонтировать в этом году в районах Львова. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета. 

Из городского бюджета районные администрации получают средства на выполнение работ, касающихся непосредственно мест проживания жителей. Это ремонт межквартальных дорог, тротуаров, ремонт детских площадок, лифтового хозяйства. Для того, чтобы начать эти работы, районные администрации утверждают титульные списки, или планы работ. Главы районных администраций представили титульные списки на заседании комиссии финансов и планирования бюджета Львовского городского совета.

Шевченковский район

Председатель Шевченковской районной администрации Надежда Банах сообщила, из 30 млн грн, выделенных в этом году Шевченковской районной администрации, 10 млн грн будет направлено на ремонт лифтов.

Также за 1,5 млн0 грн в этом районе планируют капитально отремонтировать 20 детских площадок, а за 500 тыс. грн обустроят пандусы в трех домах - на ул. Караимской, 12 Кошица, 1, Б.Хмельницкого, 233.

Продолжат ремонт сквера Каменка, начатый в прошлом году, на что выделено 4,5 млн грн.

Проводить ремонты будут на еще одном переходном объекте - на ул. Сосюры. Один млн грн направят на работы по текущему ремонту жилого фонда. Еще 6,5 млн грн (как было принято решение по согласованию со всеми депутатами от Шевченковского района) направят на дом на ул. Полевого, 3, где проживают незрячие. В этом доме планируют обустроить двор. Отдельный титульный список касается ремонта дорог и тротуаров общего пользования.

Железнодорожный район

Председатель Железнодорожной районной администрации Ирина Джурик сообщила, что один млн грн предусмотрено на ремонт жилого фонда. Среди них - продолжение аварийных работ в двух домах - на ул. М. Вовчка, 24 и Городоцкой, 78, которые были начаты в прошлом году, а также установят пандусы в двух домах.

Ремонтировать 5 детских площадок в 500 тыс. грн.

Капитально будут ремонтировать лифты. Предпочтение отдавалось лифтам, срок эксплуатации которых составляет более 30 лет. Большинство из них - в домах в районе Левандовки.

В Железнодорожном районе будут ремонтировать 16 межквартальных дорог. На части из этих дорог, которые в наиболее остро аварийном состоянии, начнут работы, а на других - изготовят проектно-сметную документацию, чтобы начать работы, когда будет еще добавление средств.

Лычаковский район

Председатель Лычаковской районной администрации Иван Лозинский проинформировал депутатов, что около 10 млн грн, выделенных из городского бюджета, направят на ремонт жилого фонда в районе.

За 350 тыс. грн отремонтируют 9 детских площадок. Значительную часть средств, как и все другие районы города, выделят на ремонт дорог.

На работы по благоустройству выделят около 6 млн грн. За эти средства намерены отремонтировать сквер М. Заньковецкой, участок ул. Узкой, часть подпорной стенки на ул. Березовой.

Сыховский район

Председатель Сыховской районной администрации Галина Гладяк сообщила, что за средства, выделенные из городского бюджета, будет обустроена пандус в доме на пр. Красной Калины, 82, проведен капитальный ремонт трех домов по адресам ул. Энергетическая, 8, Карманского, 8, Венгерский, 27.

7 млн ​​грн выделят на капитальный ремонт лифтов в 6 домах.

Продолжат работы по капитальному ремонту дорог и дворов. В частности, продолжат ремонт улицы Сыховской, по ее нечетной стороне, который начали в прошлом году. На эти работы выделят 2 млн грн при общей стоимости работ 11 млн грн. Однако в этом году работы на этой улице еще не завершена, так как с четной стороны надо заменить водопровод, что требует больших финансовых затрат.

Также в 2019 году в Сыховском районе планируют отремонтировать 16 детских площадок.

Галицкий район

Председатель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля сообщил, что в 2019 году планируют отремонтировать подпорную стенку на улице Просвещения и фонтан "Одуванчик". Сейчас проходит экспертизу и объявят тендер на проведение работ.

Ремонтировать ул. Липовая Аллея - от улицы Зеленой до спуска.

В рамках реализации проектов "Общественный бюджет" капитально отремонтируют сквер с обустройством общественного пространства на ул. Снопковской, 47, а также отремонтируют двор на ул. Зарицких 40.

В Галицком районе на капитальный ремонт лифтов с заменой лифтового оборудования направят 10 млн грн.

Планируется капитально отремонтировать здания на территории района, в которых расположены нежилые помещения "Станица Львов Пласта - Национальной скаутской организации".

Франковский район

Председатель Франковской районной администрации Орест Тимчишин рассказал, что за выделенные ассигнования в районе запланировано отремонтировать тротуары на ул. Научной, 6а, В. Великого, 46, 49 а, 49, Симоненко, 7, двор на ул. Городоцкой, 171, Чупрынки, 59, Окружной, 35 и 36 т.

В Франковском районе планируют отремонтировать 9 детских площадок на 500 тыс. грн.

Четыре миллиона гривен направят на модернизацию с заменой лифтового оборудования трех лифтов, а также изготовление проектно-сметной документации и заключения экспертизы по соблюдению требований законодательства по охране труда.

Председатель постоянной комиссии финансов и планирования бюджета Львовского горсовета Виктория Довжик уточнила, что планируется добавление средств на районы за счет свободного остатка и за счет перераспределения средств через выполнение бюджета.