STATUS QUO

У Бориславі та Східниці вода буде три години на добу (графік)

Абонентам КП "Вододар" (мешканці Східниці та Борислава) подаватимуть воду три години на добу. Про це повідомляє прес-служба Бориславської міської ради. 

Як зазначають у прес-службі, з 1 січня 2019 року набрав чинності Закону України "Про ринок електричної енергії", який ставить жорсткі і фінансово неможливі до виконання умови щодо закупівлі електроенергії непобутовим споживачам, зокрема, водопостачальному підприємству м. Борислава - КП "Вододар".

Зонний облік, який до цього часу дозволяв підприємству використовувати нічний тариф для подачі води, скасовано. Електроенергія тепер коштуватиме підприємству приблизно в чотири рази дорожче. Заходи, які впроваджувались щодо покращення водопостачання шляхом мінімізації затрат на енергоресурси, зараз не приносять фінансової користі. Окрім цього, згідно із комерційним пропозиціями постачальника енергії, вимагається 100% передплата авансу на послугу з електропостачання ("Вододар" отримує кошти від своїх абонентів після закриття розрахункового періоду, а оплачувати за електроенергію тепер буде змушене заздалегідь, перед отриманням послуги).

Виходячи з такого скрутного становища, КП "Вододар" змушено тимчасово відкоригувати графік подачі води мешканцям м. Борислава та смт. Східниця.

Наразі, за інформацією директора КП "Вододар" Ярослава Лопушанського, тимчасовий графік подачі води буде наступним.

м. Борислав, окрім мікрорайону Баня*

вечірня подача

(орієнтовно з 18:00 год до 21:00 год.) **

м. Борислав мікрорайон Баня*

ранкова подача

(орієнтовно з 6:00 до 09:00 год.) **

смт. Східниця

вечірня подача

(орієнтовно з 18:00 год. до 21:00 год.)

  • * мікрорайон Баня – вул. Церковна, вул. Потік, вул. Мазепи, вул. Гоголя, вул. Шухевича, вул. Народної Гвардії, вул. Стуса, вул. Івасюка, вул. Січових Стрільців, Заньковецької, Наливайка, Котляревського, вул. Івана Франка, вул. Возз’єднання, вул. Тихого, вул. Каденюка, вул. Куліша, частково вул. Транспортна, частково вул. Шевченка, частково вул. Петлюри
  •  ** Можлива додаткова подача води, не зазначена в цьому графіку.

Нагадаємо, на минулій сесії депутати Бориславської міської ради підтримали звернення до вищої влади стосовно внесення змін до нового закону про електроенергію. На розгляді Верховної Ради України перебуває проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо постачання електричної енергії суб’єктам господарювання, що надають комунальні послуги та коригування цін/тарифів на комунальні послуги". В ньому, зокрема, пропонують комунальні підприємства віднести до категорії покупців електроенергії за універсальною послугою, для яких передбачена спрощена процедура закупівлі електроенергії.

Допоки ситуація в державі вирішується, міська рада та КП "Вододар" розглядають варіанти для порятунку підприємства в кризовий період. Підняття тарифу на послуги з водопостачання влада не підтримала. Обрано інший варіант, згідно якого на підприємстві вживаються жорсткі заходи з економії. Паралельно також розглядається варіант підтримки підприємства за кошти з міського бюджету. Завдання, яке стоїть перед керівництвом підприємства, - протягом двох місяців вийти з кризи та стабілізувати роботу.


Абонентам КП "Вододар" (жители Сходницы и Борислава) будут подавать воду три часа в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Бориславского городского совета. 

Как отмечают в пресс-службе, с 1 января 2019 вступил в силу Закон Украины "О рынке электрической энергии", который ставит жесткие и финансово невозможны до выполнения условия по закупке электроэнергии бытовых потребителей, в частности, водоснабжающих предприятий г. Борислава - КП "Вододар" .

Зонный учет, который до сих пор позволял предприятию использовать ночной тариф для подачи воды, отменен. Электроэнергия теперь будет стоить предприятию примерно в четыре раза дороже. Мероприятия, которые внедрялись по улучшению водоснабжения путем минимизации затрат на энергоресурсы, сейчас не приносят финансовой выгоды. Кроме этого, согласно коммерческим предложениями поставщика энергии, требуется 100% предоплата аванса на услугу по электроснабжению ( "Вододар" получает средства от своих абонентов после закрытия расчетного периода, а оплачивать электроэнергию теперь будет вынуждено заранее, перед получением услуги).

Исходя из такого затруднительного положения, КП "Вододар" вынуждено временно откорректировать график подачи воды жителям г. Борислава и пгт. Сходница.

Сейчас, по информации директора КП "Вододар" Ярослава Лопушанского, временный график подачи воды будет следующим.

м. Борислав, окрім мікрорайону Баня*

вечірня подача

(орієнтовно з 18:00 год до 21:00 год.) **

м. Борислав мікрорайон Баня*

ранкова подача

(орієнтовно з 6:00 до 09:00 год.) **

смт. Східниця

вечірня подача

(орієнтовно з 18:00 год. до 21:00 год.)

  •  * Микрорайон Баня - ул. Церковная, ул. Поток, ул. Мазепы, ул. Гоголя, ул. Шухевича, ул. Народной Гвардии, ул. Стуса, ул. Ивасюка, ул. Сечевых Стрельцов, Заньковецкой, Наливайко, Котляревского, ул. Ивана Франко, ул. Воссоединения, ул. Тихого, ул. Каденюка, ул. Кулиша, частично ул. Транспортная, частично ул. Шевченко, частично ул. Петлюры
  •  ** Возможна дополнительная подача воды, не указанная в этом графике.

На прошлой сессии депутаты Бориславского городского совета поддержали обращение к высшей власти о внесении изменений в новый закон об электроэнергии. На рассмотрении Верховной Рады Украины находится проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поставкам электрической энергии субъектам хозяйствования, предоставляющих коммунальные услуги и корректировки цен / тарифов на коммунальные услуги". В нем, в частности, предлагают коммунальные предприятия отнести к категории покупателей электроэнергии по универсальной услугой, для которых предусмотрена упрощенная процедура закупки электроэнергии.

Пока ситуация в государстве решается, городской совет и КП "Вододар" рассматривают варианты для спасения предприятия в кризисный период. Повышение тарифа на услуги по водоснабжению власть не поддержала. Избран другой вариант, согласно которому на предприятии вводят жесткие меры по экономии. Параллельно также рассматривается вариант поддержки предприятия за средства городского бюджета. Задача, которая стоит перед руководством предприятия, - в течение двух месяцев выйти из кризиса и стабилизировать работу.

 

comments powered by Disqus