STATUS QUO

Де у Львові не варто купувати житло: перелік забудовників-порушників

Мерія застерігає мешканців від придбання квартир у недобросовісних забудовників та надала список компаній-забудовників, справи щодо яких розглядаються у суді.

На доручення міського голови Львова Інспекція ДАБК м. Львова підготувала перелік недобросовісних забудовників, які проводять будівництво без дозвільних документів.

ЖК "Форест Хілл" на вул. На Нивах.

За інформацією ЛМР, будинок збудували без документа, що надає право на виконання робіт та з порушеннями містобудівних умов, ДБН і перевищенням допустимої поверховості. Інспекція ДАБК у м. Львові подала до суду на забудовника, рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 19.07.2019 р. позовні вимоги про знесення цього багатоквартирного будинку задоволено частково, ухвалено знести самочинно збудовані 5−12-й поверхи на об’єкті будівництва на вул. На Нивах у м. Львові. Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції.

ЖК "Галіція" на вул. Т. Шевченка, 307а.

Замовником будівництва ТзОВ "Каньйон" розпочато будівництво трьох секцій комплексу багатоквартирних житлових будинків без отримання документів на початок виконання будівельних робіт, з порушенням містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та використанням її не за цільовим призначенням.

Інспекція ДАБК у м. Львові подала до суду позовну заяву про знесення самочинного будівництва. За результатами її розгляду 13.11.2018 р. Львівський окружний адміністративний суд позовні вимоги задовольнив та виніс рішення про знесення трисекційного багатоквартирного житлового будинку на вул. Т. Шевченка, 307а, яке залишено без змін судом апеляційної інстанції 05.03.2019 року та набрало законної сили.

Реконструкція квартири № 11 на вул. Шевченка, 39.

У забудовника немає права власності чи користування земельною ділянкою, а також відсутні документи, які дозволяють виконувати будівельні роботи. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 04.07.2019 р. відмовлено в задоволенні позовних вимог Інспекції ДАБК у м. Львові про знесення самочинно збудованого житлового будинку. Наразі справа перебуває в провадженні суду апеляційної інстанції.

Зблоковані павільйони на вул. Володимира Великого, 117.

Їх будують без дозвільних документів та документа, що посвідчує право користування земельної ділянкою. Інспекція ДАБК у м. Львові видала припис про демонтаж, утім судові процеси тривають і досі.

ЖК "Варшава Хоум" на вул. Варшавська, 22.

Забудовник ГО "Наше ідеальне місто" не має містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, документів на право землекористування, розробленого належним чином та затвердженого проекту будівництва, а також документів, які дають право виконувати будівельні роботи. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 29.03.2019 р. задоволено позов Інспекції ДАБК у м. Львові про знесення цього об’єкта будівництва, однак за наслідками апеляційного перегляду справи рішення суду першої інстанції скасовано, а провадження у справі закрито, у зв’язку з тим, що збудований об’єкт було зареєстровано на праві приватної власності за ОК "Варшава Хоум", котрий в подальшому шляхом укладення договорів міни та купівлі-продажу відчужив квартири фізичним особам.

Крім цього, 08.07.2019 р. суд апеляційної інстанції виніс окрему ухвалу, вмотивовану тим, що оскільки будівництво багатоквартирного житлового будинку, що розташований на вул. Варшавській, 22 у м. Львові, здійснювалось без жодних дозвільних документів, то реєстрація права власності на цей об’єкт є сумнівною та підлягає оцінці з боку правоохоронних органів на предмет наявності чи відсутності кримінального правопорушення, про що було ухвалено повідомити Генеральну прокуратуру України.

ЖК "Вілла Варшава" на вул. Варшавська, 54.

Забудовник також не має містобудівних умов і обмежень, оформленого і затвердженого проекту та документа, що дозволяє виконувати роботи. Оскільки ОК "Вілла Варшава" не виконало вимог приписів про усунення виявлених під час перевірок порушень, Інспекція подала до Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про приведення самочинного будівництва на вул. Варшавській, 54 у м. Львові до попереднього стану.

Під час розгляду справи ОК "Вілла Варшава" надано суду витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких за третіми особами у цій справі зареєстровано право приватної власності на об`єкти нерухомого майна, які розташовані в житловому будинку на вул. Варшавська, 54 у м. Львові. У зв’язку з цим, ухвалою суду від 20.06.2019 р. закрито провадження в цій адміністративній справі. Інспекція подала апеляційну скаргу на це судове рішення.

ЖК "Престиж Умань" на вул. Уманська, 4.

На зведення цього ЖК не видавали містобудівні умови та обмеження, забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконувати роботи. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 р. у справі за позовом Інспекції ДАБК у м. Львові зобов`язано ОК "Престиж Умань" за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт на вул. Уманська, 4 у м. Львові. В цьому випадку Інспекції вдалось зупинити самочинне будівництво багатоквартирного житлового будинку за вказаною адресою на початковій стадії — влаштування фундаменту. Судове рішення вже набрало законної сили та перебуває на примусовому виконанні.

Будівельні роботи у квартирі № 6 на вул. Балабана, 6.

Роботи виконувались без дозволів ДАБК, тож остання подала до Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про приведення квартири до попереднього стану. Рішенням суду від 29.08.2019 р. позовні вимоги Інспекції задоволено. Справа перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції.

Споруда на вул. Балтійська, 20.

Забудовник не отримав містобудівні умови і обмеження, документи на право землекористування, не затвердив проект та не отримав дозвіл на будівельні роботи. Суд ухвалив знести цей будинок, наразі судове рішення перебуває на примусовому виконанні в органах Державної виконавчої служби.

ЖК на Личаківській, 259.

Замовник будівництва ТзОВ "Лідер Моноліт" не мав містобудівних умов і обмежень, розробленого та затвердженого проекту, а також дозволу на виконання робіт, тож постановою Личаківського районного суду м. Львова позовні вимоги Інспекції до ТзОВ "Лідер Моноліт" задоволено повністю. Вказане рішення 18.12.2018 р. залишено без змін судом апеляційної інстанції і до кінця квітня 2019 р. багатоквартирний житловий будинок на вул. Личаківська, 259 у м. Львові було повністю знесено, а земельна ділянка приведена до попереднього стану.

ЖК на вул. Антонича — Майданна.

Замовник будівництва — ПрАТ "Автогаражний кооператив № 15 Галицького району Львова", підрядник: ПрАТ "Ірокс". Ще два ЖК, які будуються ПАТ "Ірокс" на вул. Тернопільська, 42 та Шевченка, 418 також визнали незаконними, оскільки у забудовника відсутні містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки та документи, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою. Заходи державного архітектурно-будівельного контролю проводяться Департаментом ДАБІ у Львівській області.

Реконструкції нежитлових приміщень на вул. Панаса Мирного, 24 загальною площею 2715 кв. м.

Замовники будівництва перешкоджають проведенню перевірки Інспекції, при чому не мають жодних дозвільних документів на дані роботи.


Мэрия предостерегает жителей от приобретения квартир у недобросовестных застройщиков и предоставила список компаний-застройщиков, дела по которым рассматриваются в суде.

По поручению городского головы Львова Инспекция ГАСК г. Львова подготовила перечень недобросовестных застройщиков, которые проводят строительство без разрешительных документов.

ЖК "Форест Хилл" на ул. На Нивах.

По информации ЛГС, дом построили без документа, предоставляющего право на выполнение работ и с нарушениями градостроительных условий, ДБН и превышением допустимой этажности. Инспекция ГАСК в г. Львове подала в суд на застройщика, решением Львовского окружного административного суда от 19.07.2019 г. исковые требования о сносе этого многоквартирного дома удовлетворены частично, принято снести самовольно построенные 5-12-й этажи на объекте строительства на ул. На Нивах в г. Львов. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде апелляционной инстанции.

ЖК "Галиция" на ул. Т. Шевченко, 307а.

Заказчиком строительства ООО "Каньон" начато строительство трех секций комплекса многоквартирных жилых домов без получения документов на начало выполнения строительных работ, с нарушением градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и использованием ее не по целевому назначению.

Инспекция ГАСК в г. Львове подала в суд исковое заявление о сносе самовольного строительства. По результатам его рассмотрения 13.11.2018 г. Львовский окружной административный суд исковые требования удовлетворил и вынес решение о сносе трехсекционного многоквартирного жилого дома на ул. Т. Шевченко, 307а, которое оставлено без изменений судом апелляционной инстанции 05.03.2019 года и вступило в законную силу.

Реконструкция квартиры № 11 на ул. Шевченко, 39.

У застройщика нет права собственности или пользования земельным участком, а также отсутствуют документы, которые позволяют выполнять строительные работы. Решением Львовского окружного административного суда от 04.07.2019 г. отказано в удовлетворении исковых требований Инспекции ГАСК в г. Львове о сносе самовольно построенного жилого дома. Сейчас дело находится в производстве суда апелляционной инстанции.

Сблокированные павильоны на ул. Владимира Великого, 117.

Их строят без разрешительных документов и документа, удостоверяющего право пользования земельным участком. Инспекция ГАСК в г. Львове выдала предписание о демонтаже, однако судебные процессы продолжаются до сих пор.

ЖК "Варшава Хоум" на ул. Варшавская, 22.

Застройщик ОО "Наш идеальный город" не имеет градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, документов на право землепользования, разработанного должным образом и утвержденного проекта строительства, а также документов, которые дают право выполнять строительные работы. Решением Львовского окружного административного суда от 29.03.2019 г. удовлетворен иск Инспекции ГАСК в г. Львове о сносе этого объекта строительства, однако по результатам апелляционного пересмотра дела решение суда первой инстанции отменено, а производство по делу закрыто, в связи с тем, что построенный объект был зарегистрирован на праве частной собственности ОК "Варшава Хоум", который в дальнейшем путем заключения договоров мены и купли-продажи передал квартиры физическим лицам.

Кроме этого, 08.07.2019 г. суд апелляционной инстанции вынес частное определение, мотивированный тем, что так строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на ул. Варшавской, 22 в г. Львов, осуществлялось без разрешительных документов, то регистрация права собственности на этот объект является сомнительной и подлежит оценке со стороны правоохранительных органов на предмет наличия или отсутствия уголовного преступления, о чем было принято сообщить в Генеральную прокуратуру Украины.

ЖК "Вилла Варшава" на ул. Варшавская, 54.

Застройщик также не имеет градостроительных условий и ограничений, оформленного и утвержденного проекта и документа, что позволяет выполнять работы. Поскольку ОК "Вилла Варшава" не выполнило требований предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений, Инспекция подала во Львовский окружной административный суд исковое заявление о приведении самовольного строительства на ул. Варшавской, 54 в г. Львове к прежнему состоянию.

При рассмотрении дела ОК "Вилла Варшава" предоставлено в суд выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, согласно которым за третьими лицами в этом деле зарегистрировано право частной собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные в жилом доме на ул. Варшавская, 54 в г. Львове. В связи с этим, постановлением суда от 20.06.2019 г. закрыто производство по этому административному делу. Инспекция подала апелляционную жалобу на это судебное решение.

ЖК "Престиж Умань" на ул. Уманская, 4.

На возведение этого ЖК не выдавали градостроительные условия и ограничения, застройщики не разработали проект и не получили документы, дающие право выполнять работы. Решением Львовского окружного административного суда от 07.05.2019 г. по иску Инспекции ГАСК в г. Львове обязано ОК "Престиж Умань" за свой счет снести самовольно построенный объект на ул. Уманская, 4 в г. Львове. В этом случае Инспекции удалось остановить самовольное строительство многоквартирного жилого дома по указанному адресу на начальной стадии - устройство фундамента. Судебное решение уже вступило в законную силу и находится на принудительном исполнении.

Строительные работы в квартире № 6 на ул. Балабана, 6.

Работы выполнялись без разрешений ГАСК, поэтому последняя подала в Львовский окружной административный суд исковое заявление о приведении квартиры в прежнее состояние. Решением суда от 29.08.2019 г. исковые требования Инспекции удовлетворены. Дело находится на рассмотрении в суде апелляционной инстанции.

Сооружение на ул. Балтийская, 20.

Застройщик не получил градостроительные условия и ограничения, документы на право землепользования, не утвердил проект и не получил разрешение на строительные работы. Суд принял снести этот дом, пока судебное решение находится на принудительном исполнении в органах Государственной исполнительной службы.

ЖК на Лычаковской, 259.

Заказчик строительства ООО "Лидер Монолит" не имел градостроительных условий и ограничений, разработанного и утвержденного проекта, а также разрешения на выполнение работ, и постановлением Лычаковского районного суда г. Львова исковые требования Инспекции в ООО "Лидер Монолит" удовлетворил полностью. Указанное решение 18.12.2018 г. оставлено без изменений судом апелляционной инстанции и до конца апреля 2019 многоквартирный жилой дом на ул. Лычаковской, 259 в г. Львове было полностью снесен, а земельный участок приведен в прежнее состояние.

ЖК на ул. Антонича - Майданная.

Заказчик строительства - ЗАО "Автогаражный кооператив № 15 Галицкого района Львова", подрядчик: ЗАО "Ирокс". Еще два ЖК, которые строятся ОАО "Ирокс" на ул. Тернопольская, 42 и Шевченко, 418 также признали незаконными, поскольку у застройщика отсутствуют градостроительные условия и ограничение застройки земельного участка и документы, удостоверяющие право собственности или пользования земельным участком. Меры государственного архитектурно-строительного контроля проводятся Департаментом ГАСК в Львовской области.

Реконструкции нежилых помещений на ул. Панаса Мирного, 24 общей площадью 2715 кв. м.

Заказчики строительства препятствуют проведению проверки Инспекции, причем нет никаких разрешительных документов на данные работы.