STATUS QUO

парк "Вознесение", строительство, визит-центр

Міськрада планує громадське обговорення забудови парку "Знесіння"

Комісія екології та природокористування Львівської міської ради рекомендує провести громадське обговорення щодо будівництва у парку "Знесіння" візит-центру. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради. 

За словами голови комісії Ірини Оршак, у ході обговорення члени комісії прийняли рішення 28 липня провести виїзне засідання у парку "Знесіння".

"На засіданні ми плануємо детально розглянули питання перспективного плану розвитку території, а також функціонування велодоріжки у парку, оскільки є багато запитань з цього приводу. Також  ми ініціюємо проведення фінансового аудиту щодо витрачених коштів за 2016 рік", - зазначила вона.

У проекті розвитку ландшафтного парку "Знесіння" передбачалось будівництво візит-центру, проте місцеві мешканці були проти цього.

"Тому ми рекомендували департаменту містобудування Львівської міської ради провести громадські обговорення щодо цього питання, щоб дізнатись думку мешканців. Щодо меж парку, то як пояснила нам Мар’яна Задорожна, в.о. директора парку "Знесіння", питанням оформлення кадастрового номеру займалась підрядна організація, яка півтора року не виконувала свої зобов’язання згідно з договором. Але на сьогоднішньому засіданні отримали запевнення від керівництва, що до 28 липня буде наданий відповідний кадастровий номер і нарешті встановлені межі парку", - додала голова комісії.   

Крім цього, комісія прийняла рішення зобов’язати керівництво парку "Знесіння" вжити тимчасових заходів щодо заборони розпалення вогнищ у парку.


Комиссия экологии и природопользования Львовского городского совета рекомендует провести общественное обсуждение по поводу строительства визит-центра в парке "Вознесение". Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета. 

По словам председателя комиссии Ирины Оршак, в ходе обсуждения члены комиссии приняли решение 28 июля провести выездное заседание в парке "Вознесение".

"На заседании мы планируем подробно рассмотрели вопросы перспективного плана развития территории, а также функционирование велодорожки в парке, поскольку есть много вопросов по этому поводу. Также мы инициируем проведение финансового аудита по затраченных средств за 2016 год", - отметила она.

В проекте развития ландшафтного парка "Вознесение" предполагалось строительство визит-центра, однако местные жители были против этого.

"Поэтому мы рекомендовали департамента градостроения Львовского городского совета провести общественные обсуждения по этому вопросу, чтобы узнать мнение жителей. Относительно границ парка, то, как объяснила нам Марьяна Задорожная, и.о. директора парка "Вознесение", вопросам оформления кадастрового номера занималась подрядная организация, которая полтора года не выполняла свои обязательства по договору. Но на сегодняшнем заседании получили заверения от руководства, что до 28 июля будет предоставлен соответствующий кадастровий номер и, наконец, установлены границы парка", - добавила председатель комиссии.

Кроме этого, комиссия приняла решение обязать руководство парка "Вознесение" принять временные меры по запрету разжигание костров в парке.

Автор: Тетяна Костенко