STATUS QUO

Де на Львівщині винайшли найбільші осередки небезпечного борщівника

В Департаменті екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації назвали найбільші осередки борщівника на Львівщині.

За даними Департаменту, у всіх районах області розпочато проведення польових робіт щодо запобігання поширення рослини. Так, з початку року знищили борщівника Сосновського на площі 362,9881 га. Найбільші осередки борщівника зафіксовано у Турківському (219 га), Старосамбірському (114 га) та Дрогобицькому (80 га) районах.

Борщівник негативно впливає на біорізноманіття. Він доволі агресивно витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних порід, монополізує територію. Окрім того, у борщівника Сосновського отруйний сік, який викликає важкі фотохімічні опіки у людей і тварин. Найбільша кількість постраждалих фіксується у літні місяці, адже саме в період спеки найбільш ймовірним є контакт людини із отруйною рослиною.

Якщо борщівник Сосновського росте поряд намагайтеся його знищити, але обов’язково застосовуйте наступні поради:

  • ніколи не ведіть боротьбу, не захистивши шкіру та очі, адже від моменту потрапляння соку на шкіру до виникнення хімічного опіку може прийти значний період часу;
  • пам’ятайте, сік борщівника стає небезпечним і здатним спричиняти опіки під дією сонячних променів;
  • найкращими методами боротьби з борщівником є скошування в період цвітіння двічі на рік, оскільки після першого скошування зазвичай відбувається регенерація рослини та повторне цвітіння;
  • ефективним також є зрізання лопатою основи борщівника на рівні близько 10 см нижче рівня ґрунту, найкраще і найлегше робити це навесні.

В Департаменте экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации назвали самые ячейки борщевика на Львовщине.

По данным Департамента, во всех районах области начато проведение полевых работ по предотвращению распространения растения. Так, с начала года уничтожили борщевика Сосновского на площади 362,9881 га. Наибольшие очаги борщевика зафиксировано в Турковском (219 га), Старосамборском (114 га) и Дрогобычском (80 га) районах.

Борщевик негативно влияет на биоразнообразие. Он достаточно агрессивно вытесняет местные виды не только травяных, но и древесных пород, монополизирует территорию. Кроме того, в борщевика Сосновского ядовитый сок, который вызывает тяжелые фотохимические ожоги у людей и животных. Наибольшее количество пострадавших фиксируется в летние месяцы, ведь именно в период жары наиболее вероятным является контакт человека с ядовитым растением.

Если борщевик Сосновского растет рядом пытайтесь его уничтожить, но обязательно применяйте следующие советы:

  • никогда не ведите борьбы, не защитив кожу и глаза, ведь с момента попадания сока на кожу к возникновению химического ожога может прийти значительный период времени;
  • помните, сок борщевика становится опасным и способным вызывать ожоги под действием солнечных лучей;
  • лучшими методами борьбы с борщевиком является скашивания в период цветения дважды в год, поскольку после первого скашивания обычно происходит регенерация растения и повторное цветение;
  • эффективным также срезки лопатой основы борщевика на уровне около 10 см ниже уровня почвы, лучше и легче делать это весной.
comments powered by Disqus