STATUS QUO

У Львові закрилось єдине підприємство з утилізації батарейок

У Львові закрилось єдине підприємство з утилізації батарейок. Про це повідомляє "Львівська газета". 

Державне підприємство "Аргентум", що розташоване у Львові на вулиці Зеленій, 115б, закрило виробничу лінію з утилізації використаних батарейок. Загалом в Україні є 17 підприємств з ліцензією на роботу у такій галузі, але жодне з них не переробляє елементи живлення належним чином.

"Львівське підприємство втратило ліцензію на переробку батарейок ще минулого року. Зрештою, "Аргентум" і до того не мав належної технології, аби здійснювати утилізацію безпечно і екологічно. Вони вилучали цінні компоненти, які можна було десь збути. Решта залишків батарейок йшли не за призначенням. Загалом в Україні є 17 підприємств, які мають ліцензію на роботу з батарейками, але повного циклу переробки у них теж немає".

Юрисконсульт Міжнародної благодійної організації "Екологія, право, людина" Марта Панькевич.

За її словами, цілісна переробка батарейок – дороговартісна. Впровадити її мають змогу навіть не всі європейські країни. У Львові батарейки збираються і накопичуються. Коли назбирується 20 тонн – везуть у Європу на переробку. В основному – у Польщу.


Во Львове закрылось единственное предприятие по утилизации батареек. Об этом сообщает "Львовская газета". 

Государственное предприятие "Аргентум", расположенного во Львове на улице Зеленой, 115б, закрыло производственную линию по утилизации использованных батареек. Всего в Украине есть 17 предприятий с лицензией на работу в такой отрасли, но ни одно из них не перерабатывает элементы питания должным образом.

"Львовское предприятие потеряло лицензию на переработку батареек еще в прошлом году. В конце концов, "Аргентум" и до того не имел надлежащей технологии, чтобы осуществлять утилизацию безопасно и экологично. Они изымали ценные компоненты, которые можно было где-то сбыть. Остальные остатки батареек шли не по назначению. Всего в Украине есть 17 предприятий, которые имеют лицензию на работу с батарейками, но полного цикла переработки у них тоже нет".

Юрисконсульт Международной благотворительной организации "Экология, право, человек" Марта Панькевич.

По ее словам, целостная переработка батареек - дорогостоящая. Внедрить ее могут даже не все европейские страны. Во Львове батарейки собираются и накапливаются. Когда собирается 20 тонн - везут в Европу на переработку. В основном - в Польшу.