STATUS QUO

У Львові просять відновити спортивні майданчики у школах

Розробити та реалізувати програму з відновлення спортивних майданчиків на території шкіл міста – відповідна петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій

Автор петиції Руслан Табака пише, що більшість спортивних майданчиків, що розташовані на території шкіл, перебувають у вкрай занедбаному стані. Футбольні поля поросли травою, ворота знищені, на бігових доріжках відсутнє нормальне покриття, турніки знищені і т.д. Тому він пропонує розробити та реалізувати спеціальну міську програму по відновленню шкільних спортивних майданчиків.

"Для цього пропоную залучити кошти з міського бюджету та кошти потенційних спонсорів (футбольні, волейбольні клуби, гуртки, рекламодавців). Якщо клуби-спонсори вкладають кошти в шкільні спортивні майданчики, то їм надається можливість тренувань на даних спортмайданчиках в узгоджений (позаурочний) час. Це призведе до популяризації спорту у місті, залучення молоді до занять спортом. Можна також на цих майданчиках проводити різноманітні турніри, веселі старти не тільки для молоді, а й для батьків, сімей та мешканців відповідних мікрорайонів".

Цитата з петиції

Також відновлення спортивних майданчиків та закріплення їх за територіями шкіл дасть можливість вберегти ці території від можливої забудови, додає автор петиції.


Разработать и реализовать программу по восстановлению спортивных площадок на территории школ города - соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций

Автор петиции Руслан Табака пишет, что большинство спортивных площадок, расположенных на территории школ, находятся в крайне запущенном состоянии. Футбольные поля поросли травой, ворота уничтожены, на беговых дорожках отсутствует нормальное покрытие, турники уничтожены и т.д. Поэтому он предлагает разработать и реализовать специальную городскую программу по восстановлению школьных спортивных площадок.

"Для этого предлагаю привлечь средства из городского бюджета и средства потенциальных спонсоров (футбольные, волейбольные клубы, кружки, рекламодателей). Если клубы-спонсоры вкладывают средства в школьные спортивные площадки, то им предоставляется возможность тренировок на данных спортплощадках в согласованное (внеурочное) время. Єто приведет к популяризации спорта в городе, привлечению молодежи к занятиям спортом. Можно на этих площадках проводить различные турниры, веселые старты не только для молодежи, но и для родителей, семей и жителей соответствующих микрорайонов".

Цитата из петиции

Также восстановление спортивных площадок и закрепление их за территориями школ позволит уберечь эти территории от возможной застройки, добавляет автор петиции.

comments powered by Disqus