STATUS QUO

Львівські ОСББ будуть утеплюватися за європейською технологією

Завершився другий етап пілотного проекту "Німецько-українські енергоефективні будинки" два львівських ОСББ взяли участь та отримали рекомендації експертів. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. 

З 2016 року розпочався новий Модельний проект "Німецько-українські енергоефективні будинки", що реалізовується за підтримки Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. У цьому проекті взяло участь два львівських будинки ОСББ: "Надія-НЛ" (вул. Нечуя Левицького, 19) та "Вишня" (вул. Скрипника, 7).

Партнерство з енергетичною німецькою агенцією було започатковано у 2015 році. Воно полягає в тому, що залучаються експерти, які вже понад 30 років проводять санацію будинків у Німеччині. Вони опрацьовують технічні рішення, яким чином можна зменшити енергоспоживання у львівських будинках. В Україне було вибрало 20 об’єктів, на які приїжджали спеціалісти з різних країн та проводили обстеження. Цікавим є те, що обстежувався не тільки технічний стан, а й аналізувалося те, хто проживає у будинку, скільки вони можуть споживати енергії. Рекомендації, які були надані, отримали всі учасники цього проекту. Зі Львова пройшло два будинки: один – в історичній частині міста Львова XІХ століття, а інший – стандартна забудова 1980-х років.

"Зараз завершився другий етап цього проекту і два будинки отримали рекомендації про те, які саме заходи з енергозбереження впроваджувати для максимального зменшення споживання енергоресурсів. Ці два будинки можуть скористатися підтримкою Львівської міської ради: програмою "Теплий дім", у межах якої 30% від вартості робіт міська рада компенсує", - зазначив керівник міського відділу супроводу ОСББ Сергій Солтис.

"Вони дійсно вивчали будинок повністю з інженерами від даху до підвальних приміщень. Опісля обстеження нам надали рекомендації. Німецькі експерти звернули увагу на все, навіть на такі нюанси, на які ми не дивимося. Наприклад, ми не знали, що від через сміттєпроводи і підвальні приміщення втрачається дуже багато тепла. Зараз ми отримали рекомендації і тепер думатимемо як ми повинні реалізувати заходи з енергозбереження ", - зазначив голова правління ОСББ "Вишня" Василь Коцюк.

У межах Проекту німецькими фахівцями розроблялися оптимізовані й ефективні рішення по комплексній термомодернізації  - не тільки в технічному, а й у фінансовому та організаційному планах. Також передбачається супровід німецькими експертами проекту від планування до завершення будівельних робіт, що дозволить гарантувати високу якість реалізації проекту.

Довідка SQ. В основу алгоритму реалізації Проекту покладено успішний досвід німецьких фахівців в області енергозберігаючої модернізації будівель - Німецького Енергетичного агентства (Dena), Ініціативи "Житлове господарство у Східній Європі" (IWO) і Центру компетенції по великих житлових масивах.

 

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА "Status Quo" і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.


Завершился второй этап пилотного проекта "Немецко-украинские энергоэффективные дома": два львовских ОСМД приняли участие и получили рекомендации экспертов. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. 

С 2016 года начался новый Модельный проект "Немецко-Украинский энергоэффективные дома", реализуемый при поддержке Федерального министерства экономики и энергетики Германии. В этом проекте приняли участие два львовских дома ОСМД: "Надежда-НЛ" (ул. Нечуя Левицкого, 19) и "Вишня" (ул. Скрипника, 7).

Партнерство с энергетической немецкой агентством было основано в 2015 году. Оно заключается в том, что привлекаются эксперты, которые уже более 30 лет проводят санацию домов в Германии. Они прорабатывают технические решения, каким образом можно уменьшить энергопотребление во львовских домах. В Украине было выбрало 20 объектов, на которые приезжали специалисты из разных стран и проводили обследование. Интересно, что обследовалось не только техническое состояние, но и анализировалось то, кто проживает в доме, сколько они могут потреблять энергии. Рекомендации, которые были предоставлены, получили все участники этого проекта. Из Львова прошли два дома: один - в исторической части города XIX века, а другой - стандартная застройка 1980-х годов.

"Сейчас завершился второй этап этого проекта и два дома получили рекомендации о том, какие меры по энергосбережению внедрять для максимального уменьшения потребления энергоресурсов. Эти два дома могут воспользоваться поддержкой Львовского городского совета: программой "Теплый дом", в рамках которой 30% работ городской совет компенсирует", - отметил руководитель городского отдела сопровождения ОСМД Сергей Солтис.

"Они действительно изучали дом полностью с инженерами от крыши до подвальных помещений. После обследования нам предоставили рекомендации. Немецкие эксперты обратили внимание на все, даже на такие нюансы, на которые мы не смотрели. Например, мы не знали, что через мусоропроводы и подвальные помещения теряется большое количество тепла. Сейчас мы получили рекомендации и теперь будем думать, как реализовать мероприятия по энергосбережению", - отметил председатель правления ОСМД "Вишня" Василий Коцюк.

В рамках Проекта немецкие специалисты разрабатывали оптимальные и эффективные решения по комплексной термомодернизации - не только в техническом, но и в финансовом и организационном планах. Также предполагается сопровождение немецкими экспертами проекта от планирования до завершения строительных работ, что позволит гарантировать высокое качество реализации проекта.

Справка SQ. В основу алгоритма реализации проекта положен успешный опыт немецких специалистов в области энергосберегающей модернизации зданий - Немецкого Энергетического агентства (Dena), Инициативы "Жилищное хозяйство в Восточной Европе" (IWO) и Центра компетенции по большим жилых массивах.

 

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы" при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА "Status Quo" и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.

comments powered by Disqus