STATUS QUO

На Львівщині представили нового губернатора

Головою Львівської обласної державної адміністрації став Маркіян Мальський. Его представил президент Володимир Зеленський під час візиту на Львівщину. Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Представлення відбулося у Львівському національному університеті імені Івана Франка під час робочої поїздки Володимира Зеленського на Львівщину.

Новопризначений голова висловив сподівання на підтримку громадськості та закликав усіх працювати над розвитком регіону єдиною командою.

"Велика честь нині бути тут і виступати в стінах рідної альма-матер. Пропозиція очолити облдержадміністрацію була несподіванкою. Але не щодня дзвонить президент і пропонує попрацювати на користь держави. У мене не залишилось жодних сумнівів, що це буде правильне рішення.  Нам усім потрібно працювати над тим, щоб Україна була сильною. Коли будемо мати сильну державу, будемо мати і стрімкий економічний розвиток, і покращення рівня життя. Такі важливі сфери як медицина, освіта, наука, дорожнє господарство запрацюють на нових рівнях лише тоді, коли буде потужна економіка. Дуже сподіваюся на усіх вас, на підтримку громадськості та волонтерів. Львівська область і надалі продовжить утримувати важливу позицію в державі. Ті державотворчі процеси, що тривають, будуть однозначно впроваджуватись і надалі. Ми будемо підтримувати стратегічний вектор зовнішньополітичного напряму України. Хочу подякувати тим людям, які свого часу здобули для нас державу та незалежність. Тепер доля держави в руках у нового покоління. І тільки від нас з вами залежить, яку державу ми передамо нашим дітям", - наголосив Маркіян Мальський.

Указ №490/2019 про призначення Маркіяна Мальського головою Львівської облдержадміністрації президент України Володимир Зеленський підписав 5 липня.

Довідка. За даними "Укрінформ", 35-річний Маркіян Мальський - керівник Західноукраїнського відділення об’єднання "Арцінгер". Докторант Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Має освіту економіста-міжнародника та юриста. Починав кар’єру помічником адвоката, був юристом на кількох приватних підприємствах, асистентом кафедри теорії та філософії права Національного університету "Львівська політехніка". Мальський є сином декана факультету міжнародних відносин ЛНУ імені І.Франка. До призначення головою Львівської ОДА Мальський був почесним консулом Австрії у Львові, позаштатним радником голови Львівської облдержадміністрації з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також заступником голови Консультативної ради при прокуратурі Львівської області. У минулому скликанні Верховної Ради був помічником на громадських засадах депутата Михайла Хміля від "Батьківщини".

Одружений, має двох синів.


Председателем Львовской областной государственной администрации стал Маркиян Мальский. Его представил президент Владимир Зеленский во время визита на Львовщину. Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский. Представление состоялось во Львовском национальном университете имени Ивана Франко во время рабочей поездки Владимира Зеленского во Львовскую область. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Новоназначенный председатель выразил надежду на поддержку общественности и призвал всех работать над развитием региона единой командой.

"Большая честь ныне быть здесь и выступать в стенах родной альма-матер. Предложение возглавить облгосадминистрацию была неожиданностью. Но не каждый день звонит президент и предлагает поработать в пользу государства. У меня не осталось никаких сомнений, что это будет правильное решение. Нам всем нужно работать над тем, чтобы Украина была сильной. Когда будем иметь сильное государство, будем иметь и стремительное экономическое развитие, и улучшение уровня жизни. Такие важные сферы как медицина, образование, наука, дорожное хозяйство заработают на новых уровнях только тогда, когда будет мощная экономика. Очень надеюсь на всех вас, на поддержку общественности и волонтеров. Львовская область и в дальнейшем продолжит удерживать важную позицию в государстве. Те процессы построения будут однозначно внедряться и в дальнейшем. Мы будем поддерживать стратегический вектор внешнеполитического направления Украины. Хочу поблагодарить тех людей, которые в свое время получили для нас государство и независимость. Теперь доля государства в руках нового поколения. И только от нас с вами зависит, какое государство мы передадим нашим детям", - отметил Маркиян Мальский.

Указ №490 / 2019 о назначении Маркиян Мальский председателем Львовской облгосадминистрации президент Украины Владимир Зеленский подписал 5 июля.

Справка. По данным "Укринформ", 35-летний Маркиян Мальский - руководитель Западноукраинского отделения объединения "Арцингер". Докторант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Имеет образование экономиста-международника и юриста. Начинал карьеру помощником адвоката, был юристом на нескольких частных предприятиях, ассистентом кафедры теории и философии права Национального университета "Львовская политехника". Мальский является сыном декана факультета международных отношений ЛНУ имени Франко. До назначения главой Львовской ОГА Мальский был почетным консулом Австрии в Львове, внештатным советником председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместителем председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области. В прошлом созыве Верховной Рады был помощником на общественных началах депутата Михаила Хмиля от "Батькивщины".

Женат, имеет двух сыновей.