STATUS QUO

муниципальная варта, муниципальная полиция, Самборщина, "СІМ"

У двох районах Львівщині з'явиться муніципальна поліція

У громадах двох районів Львівщині з'являться муніципальні варти. Про це повідомляє Центр правових та політичних досліджень "СІМ"

Представники Центру правових та політичних досліджень "СІМ" зустрілися з представниками 12 громад Самбірського та Старосамбірського районів, у яких загалом мешкає майже 60 тисяч жителів. Основною темою зустрічей стало ознайомлення з різними моделями Community policing – взаємодії між місцевим населенням, владою та поліцією.

Такі особисті зустрічі, за словами керівника проекту Олега Ільківа, допомагають зробити Самбірщину безпечною.

"Створення муніципальної варти є одним з інструментів самозахисту. Утім самоокупною вона може бути лише там, де діють підприємства, розвинений бізнес тощо. У громадах, які ще не об’єднані, стикаються з більшою кількістю проблем, оскільки ще не мають передбачених вільних коштів у бюджетах для втілення ідей задля забезпечення спокою та безпеки. І організовані нами зустрічі, представлені приклади та можливості, які надає співпраця між владою, населенням та поліцією, зокрема, створення муніципальних варт, показують переваги об’єднаних громад", - каже Ільків.

Ця робота стала можливою завдяки підтримці програми "Права людини та правосуддя" МФ "Відродження". На наступному етапі представники Центру правових та політичних досліджень "Сім" планують присвятити ознайомленню та розробці документів, що дозволять громадам розробити власні статути та прийняти рішення про утворення таких варт у громадах Самбірського та Старосамбірського районів.


В общинах двух районов Львовской области появится муниципальная полиция. Об этом сообщает Центр правовых и политических исследований "СИМ"

Представители Центра правовых и политических исследований "СИМ" встретились с представителями 12 общин Самборского и Старосамборского районов, в которых в общей сложности проживает около 60 000 жителей. Основной темой встреч стало ознакомление с различными моделями Community policing - взаимодействия между местным населением, властью и полицией.

Такие личные встречи, по словам руководителя проекта Олега Илькова, помогают сделать Самборщину безопасной.

"Создание муниципальной варты является одним из инструментов самозащиты. Впрочем самоокупаемой она может быть только там, где действуют предприятия, развитый бизнес и др. Громады, которые еще не объединены, сталкиваются с большим количеством проблем, поскольку еще не имеют предусмотренных свободных средств в бюджетах для воплощения идей для обеспечения спокойствия и безопасности. Организованные нами встречи, представленные примеры и возможности, которые предоставляет сотрудничество между властью, населением и полицией, в частности, создание муниципальных варт, показывают преимущества объединенных громад", - говорит Ильков.

Эта работа стала возможной благодаря поддержке программы "Права человека и правосудия" МФ "Возрождение". На следующем этапе представители Центра правовых и политических исследований "СИМ" планируют посвятить ознакомлению и разработке документов, которые позволят общинам разработать собственные уставы и принять решение о создании таких варт в громадах Самборского и Старосамборского районов.

Автор: Тетяна Костенко