STATUS QUO

У Львові затвердили нові правила користування електротранспортом

Виконавчий комітет затвердив Правила користування міським електричним транспортом у м. Львові, оскільки попередні Правила втратили чинність. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Правила наберуть чинності після 30 днів з часу їх опублікування.

Як зазначає zaxid.net, новими правилами передбачено, що контролером може бути не лише працівник ЛКП "Львівелектротранс", як це було раніше, а й "юридичної особи яка в договірному порядку надає послуги Перевізнику з контролю оплати проїзду". Таким чином фактично легалізується контроль, який здійснюють представники ГФ "Патріоти", ЛКП "Муніципальна варта" або інших громадських формувань чи фірм. При цьому зазначається, що контролери можуть спеціально зупинити трамвай чи тролейбус для здійснення контролю.

Значно розшириться перелік способів оплати за проїзд. Крім разових загальних і пільгових квитків та абонементів нові правила передбачають оплату за допомогою електронних квитків через смартфон та банківськими картками.

Новими правилами запроваджуються кілька тарифних планів на проїзд:

 • "разова поїздка" – тариф, який застосовується лише в одному транспортному засобі і надає можливість однієї поїздки до кінцевого пункту маршруту в одному напрямку; тариф разової поїздки відповідає базовому тарифу;
 • "разова поїздка у водія" – застосовується при купівлі паперового квитка у водія; при цьому квиток, придбаний у водія, буде дорожчим, ніж придбаний у кіоску на зупинці;
 • "місячний абонемент" – тариф, який дає право на необмежену кількість поїздок протягом 30 діб від дати покупки;
 • "квиток у контролера" – нововведення, що застосовується контролерами в разі виявлення факту безоплатного проїзду; такий квиток буде дорожчим за разовий;
 • "короткостроковий абонемент" – тариф (тарифи), які дають право на необмежену кількість поїздок протягом короткострокового періоду, як правило від однієї доби до п’яти діб;
 • "пільговий тариф" – тариф для пасажирів, які мають право на пільгу під час користування міським електротранспортом; передбачає наявність у пасажира додатково документа, що надає право на пільгу.

Нові правила передбачають більш жорсткі умови оплати за проїзд. Якщо раніше пасажир мав просто оплатити проїзд і закомпостувати квиток, то тепер він має зробити це "негайно", щойно увійшовши до електротранспорту. "Відсутність або часткова несправність певних засобів оплати проїзд (валідації) не є підставою для безоплатного проїзду. У разі несправності всіх засобів оплати проїзду (валідації) пасажир має право на безкоштовний проїзд у цьому транспортному засобі", – зазначається в правилах.

При цьому пасажир, який хоче придбати квиток у водія, мусить заходити лише через передні двері трамвая чи тролейбуса.

Натомість запроваджується можливість повернення вартості разового квитка у разі поломки електротранспорту і простою понад 30 хвилин.

Також нові правила зобов’язують водіїв вмикати кондиціонери та опалення, однак лише в тих вагонах, у яких вони наявні.


Исполнительный комитет утвердил Правила пользования городским электрическим транспортом в г.. Львове, поскольку предыдущие Правила утратили силу. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Правила вступят в силу после 30 дней с момента их опубликования.

Как отмечает zaxid.net, новыми правилами предусмотрено, что контроллером может быть не только работник ЛКП "Львовэлектротранс", как это было раньше, но и "юридического лица, который в договорном порядке предоставляет услуги Перевозчику по контролю оплаты проезда". Таким образом фактически легализуется контроль, который осуществляют представители ГФ "Патриоты", ЛКП "Муниципальная стража" или других общественных формирований или фирм. При этом отмечается, что контролеры могут специально остановить трамвай или троллейбус для осуществления контроля.

Значительно расширится перечень способов оплаты за проезд. Кроме разовых общих и льготных билетов и абонементов новые правила предусматривают оплату с помощью электронных билетов через смартфон и банковскими карточками.

Новыми правилами вводятся несколько тарифных планов на проезд:

 • "Разовая поездка" - тариф, который применяется только в одном транспортном средстве и позволяет одну поездку до конечного пункта маршрута в одном направлении; тариф разовой поездки соответствует базовому тарифу;
 • "Разовая поездка у водителя" - применяется при покупке бумажного билета у водителя; такой билет будет дороже, чем приобретенный в киоске на остановке;
 • "Месячный абонемент" - тариф, который дает право на неограниченное количество поездок в течение 30 суток со дня покупки;
 • "Билет у контролера" - нововведение, применяется контроллерами в случае выявления факта бесплатного проезда; такой билет будет дороже розового;
 • "Краткосрочный абонемент" - тариф (тарифы), которые дают право на неограниченное количество поездок в течение краткосрочного периода, как правило, от одних суток до пяти суток;
 • "Льготный тариф" - тариф для пассажиров, имеющих право на льготу при использовании городским электротранспортом; предполагает наличие у пассажира дополнительно документа, предоставляющего право на льготу.

Новые правила предусматривают более жесткие условия оплаты за проезд. Если раньше пассажир должен просто оплатить проезд и закомпостировать билет, то теперь он должен сделать это "немедленно", только войдя в электротранспорт. "Отсутствие или частичная неисправность определенных средств платы за проезд (валидации) не является основанием для бесплатного проезда. В случае неисправности всех средств оплаты проезда (валидации) пассажир имеет право на бесплатный проезд в этом транспортном средстве", - отмечается в правилах.

При этом пассажир, который хочет приобрести билет у водителя, должен заходить только через переднюю дверь трамвая или троллейбуса.

Вместо этого вводится возможность возврата стоимости разового билета в случае поломки электротранспорта и простой более 30 минут.

Также новые правила обязывают водителей включать кондиционеры и отопление, но только в тех вагонах, в которых они имеются.