STATUS QUO

Суддя на Львівщині судиться за повернення на роботу

Суддя Турківського районного суду Львівської області Лука Кріль подав позов до ВРП на його відсторонення від правосуддя. Про це повідомляє "Турка – перлина Карпат". 

Позов до Вищої ради правосуддя на відсторонення від вчинення правосуддя подав суддя Турківського районного суду Львівської області Лука Кріль, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Відповідну заяву він через адвоката передав до Касаційного адміністративного суду.

Як відомо, рішенням ВРП за результатами розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кріля тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Так, суддя подав позовну заяву до ВРП, в якому він просить визнати протиправним і скасувати це рішення ради. Свої вимоги суддя і адвокат обґрунтовують тим, що їх нібито не належним чином повідомили про час і місце засідання, а також ухвалили рішення за їх відсутність.

Суд відкрив провадження за вказаним позовом підозрюваного Кріля і витребував у ВРП копію рішення про відсторонення судді.

Нагадаємо, САП спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили на одержанні неправомірної вигоди в сумі 1000 євро суддю Турківського райсуду Львівської області Криля. Зазначені кошти, за версією слідства, він отримав від особи, стосовно якої у 2018 році працівники патрульної поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Також йому обрали запобіжний захід.


Судья Турковского районного суда Львовской области Лука Криль подал иск к ВРП на его отстранение от правосудия. Об этом сообщает "Турка - жемчужина Карпат". 

Иск в Высший совет правосудия на отстранение от совершения правосудия подал судья Турковского районного суда Львовской области Лука Криль, которого подозревают в получении неправомерной выгоды. Соответствующее заявление он через адвоката передал в Кассационный административный суд.

Как известно, решением ВРП по результатам рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры Криля временно отстранили от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Так, судья подал исковое заявление в ВРП, в котором он просит признать противоправным и отменить это решение совета. Свои требования судья и адвокат обосновывают тем, что их якобы не должным образом сообщили о времени и месте заседания, а также приняли решения по их отсутствие.

Суд открыл производство по иску подозреваемого Криля и вытребовал у ВРП копию решения об отстранении судьи.

Напомним, САП совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды в сумме 1000 евро судью Турковского райсуда Львовской области Криля. Указанные средства, по версии следствия, он получил от лица, в отношении которого в 2018 году сотрудники патрульной полиции составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также ему избрана мера пресечения.

comments powered by Disqus