STATUS QUO

Родини загиблих у Скнилівській трагедії отримають пільги на комунальні послуги

Родинам загиблих у Скнилівській трагедії надаватимуть пільги за оплату житлово-комунальних послуг. Відповідний проект ухвали погодили депутати на засіданні гуманітарної комісії, повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради. https://www.lvivrada.gov.ua/novyny/item/7802-rodynam-zagyblyh-u-sknylivsykiy-tragediji-nadavatymuty-pilygy-za-oplatu-zhytlovo-komunalynyh-poslug

На засіданні гуманітарної комісії депутати погодили проект ухвали "Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 року №3432 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова".

Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова  - це  комплекс заходів, що здійснюється на місцевому рівні в доповнення до держаного соціального забезпечення. 

За словами начальника управління соціального захисту міськради Ігоря Кобрина, з огляду на зміни, які відбулись в законодавстві упродовж 2017-2018 років як на державному рівні, так і на місцевому рівні, прийнято низку нормативних документів та внесено зміни у них, тож виникає необхідність внесення змін у Програму.

"Це комплексна програма, яка регламентує надання всіх пільг і допомог мешканцям з місцевого бюджету. Проте виникла необхідність багатьох технічних змін: це перекваліфікування соціального готелю, відміна допомог, які вже втратили свою актуальність, а саме, 1,30 грн на відшкодування телефонних розмов. Також вносимо зміни в тексті ухвали "особи з інвалідністю". Що важливо, в цій ухвалі прописані пільги за житлово-комунальні послуги -  34 тис грн. родинам загиблих у Скнилівській трагедії".

За словами члена гуманітарної комісії Ігоря Дяковича, льготу отримають 61 сім’я, якщо проект ухвали підтримають під час пленарного засідання Львівської міської ради.


Семьям погибших в Скниловской трагедии будут предоставлять льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий проект постановления согласовали депутаты на заседании гуманитарного комиссии, сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета. 

На заседании гуманитарной комиссии депутаты согласовали проект постановления "О внесении изменений в постановление городского совета от 19.06.2014 года №3432" Об утверждении Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан г. Львова".

Комплексная программа социальной поддержки отдельных категорий граждан г. Львов - это комплекс мероприятий, который осуществляется на местном уровне в дополнение к государственному социальному обеспечению.

По словам начальника управления социальной защиты горсовета Игоря Кобрина, учитывая изменения, произошедшие в законодательстве на протяжении 2017-2018 годов, как на государственном уровне, так и на местном уровне, принят ряд нормативных документов и внесены изменения в них, поэтому возникает необходимость внесения изменений в программу.

"Это комплексная программа, которая регламентирует предоставление всех льгот и пособий жителям из местного бюджета. Однако возникла необходимость многих технических изменений: это переквалификация социальной гостиницы, отмена пособий, которые уже потеряли свою актуальность, а именно, 1,30 грн на возмещение телефонных разговоров. Также вносим изменения в тексте постановления "лица с инвалидностью". Что важно, в этом постановлении прописаны льготы за жилищно-коммунальные услуги - 34 тыс грн. семьям погибших в Скниловской трагедии".

По словам члена гуманитарной комиссии Игоря Дяковича, льготу получат 61 семья, если проект постановления поддержат во время пленарного заседания Львовского городского совета.

comments powered by Disqus