STATUS QUO

Де на Львівщині заробляють найбільше

Головне управління статистики у Львівській області назвало розмір заробітної плати у різних сферах виробництва в регіоні у березні 2018 року.

У березні 2018 року середня заробітна плата одного штатного працівника становила 7452 грн. Порівняно з березнем 2017 року номінальна заробітна плата зросла на 24,3%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 9,6%.

Найбільш оплачуваними у березні 2018 року були працівники підприємств та організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (17605 грн.); з добування сирої нафти та природного газу (13314 грн.); з добування кам’яного та бурого вугілля (13029 грн.); фінансової та страхової діяльності (12766 грн.); лісового господарства та лісозаготівлі (12255 грн.). Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5002 грн.), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (5069 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5097 грн.).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 1 березня 2018 року зменшилася на 345,5 тис. грн, або на 0,4% і на початок квітня 2018 року становила 77,0 млн грн. Найбільше заборгували працівникам підприємств промисловості (57,3 млн грн), за територіальним розподілом найбільші обсяги боргів зафіксовано у містах Дрогобич (30,3 млн грн), Львів (14,7 млн грн) та у Жидачівському (21,8 млн грн) районі.


Главное управление статистики во Львовской области назвало размер заработной платы в различных сферах производства в регионе в марте 2018 года.

В марте 2018 средняя заработная плата одного штатного работника составила 7452 грн. По сравнению с мартом 2017 номинальная заработная плата выросла на 24,3%, а реальная (с учетом инфляции) - на 9,6%.

Наиболее оплачиваемыми в марте 2018 были работники предприятий и организаций по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (17605 грн.) по добыче сырой нефти и природного газа (13314 грн.) по добыче каменного и бурого угля (13029 грн.) финансовой и страховой деятельности (12766 грн.) лесного хозяйства и лесозаготовки (12255 грн.). Наименьший размер заработной платы зафиксирован у работников здравоохранения и предоставления социальной помощи (5002 грн.), Сферы административного и вспомогательного обслуживания (5069 грн.), временного размещения и организации питания (5097 грн.).

Сумма задолженности по выплате заработной платы по сравнению с 1 марта 2018 года уменьшилась на 345,5 тыс. грн, или на 0,4% и на начало апреля 2018 года составила 77,0 млн грн. Больше всего задолжали работникам предприятий промышленности (57300000 грн), по территориальным делением наибольшие объемы долгов зафиксировано в городах Дрогобыч (30,3 млн грн), Львов (14,7 млн грн) и в Жидачевском (21,8 млн грн) районе.

comments powered by Disqus