STATUS QUO

Орден домініканців у Тайвані очолив уродженець Турки

Капітула Віце-провінції Ордену домінканців Тайваню 30 січня вибрала своїм головним настоятелем о. Ангеліка Петра Кіцулу, який народився у м. Турка на Львівщині. Про це повідомляє "Турка – перлина Карпат". 

Як повідомив о.-домінканець Петро Балог, о. Кіцула служить в Тайвані вже майже 14 років. За цей час вивчив мову, виконував служіння душпастиря молоді при одній домініканській школі, пріора монастиря в Тайпеї.

У Китаї домініканські місії появилися у ХІІІ ст. і активізувалися у XVI ст., потім були переслідування і місія відновилася у ХІХ ст. Після захоплення влади комуністами і створення КНР, домініканці легально перебувають в Китайській Республіці на острові Тайвань. Там мають свої декілька монастирів, школи. Тайвань довший час був Генеральним вікаріатом Ордену, тобто підпорядковувався безпосередньо Генералу Ордену в Римі. Після реструктуризації Ордену цей Вікаріат трансформувався у незалежну Віце-провінцію. Там служать місцеві домініканці, але також місіонери з Польщі, Німеччини і один з України.

Довідка. Домінікани (домініканці) – монахи Ордену Проповідників, OP (Ordo Fratrum Praedicatorum, OP). Католицький чернечий орден, заснований на початку XIII століття св. Домініком Гузманом, в Тулузі (Франція). Окремою ділянкою діяльності домініканців були місії. Вже у ХІІІ столітті представники Ордену проповідників з’явились в Африці, а в домініканських школах розпочалось вивчення східних мов. На Сході Європи брати проповідники працювали серед балтійських народів, литовців та жителів Русі. 1230 року був заснований монастир під Києвом. У цей час постала також домініканська провінція в Греції та на Святій Землі.


Капитула Вице-провинции Ордена доминканцив Тайваня 30 января выбрала своим главным настоятелем о. Ангелика Петра Кицулу, который родился в. Турка Львовской области. Об этом сообщает "Турка - жемчужина Карпат". 

Как сообщил о.-доминканец Петр Балог, о. Кицула служит в Тайване почти 14 лет. За это время выучил язык, выполнял служение пастыря молодежи при одной доминиканской школе, приора монастыря в Тайпее.

В Китае доминиканские миссии появились в XIII в., и активизировались в XVI в., затем были преследования, и миссия восстановилась в XIX в. После захвата власти коммунистами и создание КНР, доминиканцы легально находятся в Китайской Республике на острове Тайвань. Там есть свои несколько монастырей, школы. Тайвань долгое время был Генеральным викариатом Ордена, то есть подчинялся непосредственно Генералу ордена в Риме. После реструктуризации Ордена этот Викариат трансформировался в независимую Вице-провинцию. Там служат местные доминиканцы, но также миссионеры из Польши, Германии и один из Украины.

Справка. Доминиканы (доминиканцы) - монахи Ордена Проповедников, OP (Ordo Fratrum Praedicatorum, OP). Католический монашеский орден, основанный в начале XIII века св. Домиником Гузман, в Тулузе (Франция). Отдельным участком деятельности доминиканцев были миссии. Уже в XIII веке представители Ордена проповедников появились в Африке, а в доминиканских школах началось изучение восточных языков. На Востоке Европы брать проповедники работали среди балтийских народов, литовцев и жителей Руси. 1230 был основан монастырь под Киевом. В это время появилась также доминиканская провинция в Греции и на Святой Земле.

comments powered by Disqus