STATUS QUO

корь, вспышка, Стрыйский район

У Стрийському районі зареєстрований спалах кору

Протягом червня зареєстрований побутовий спалах кору на території Стрийського району. Захворіло 5 дітей до 14 років, які епідеміологічно пов`язані між собою спільним джерелом. Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

У Львівській області спостерігається наростання епідемічного процесу кіра. З початку 2017 року зареєстровано 22 випадки кору, з них 18 у червні. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року - ріст в 5,5 разів. Частка захворілих дітей до 17 років склала 86,4%. Лабораторно підтверджені - виявлені Ig M до вірусу кору у 54,5% захворілих. Територіально випадки зареєстровані у Самбірському, Старосамбірському, Стрийському районах, містах Самбір, Львів, Трускавець, Дрогобич.

Протягом червня зареєстровано побутовий спалах кору на території Стрийського району. Захворіло 5 дітей до 14 років, які епідеміологічно пов`язані між собою спільним джерелом. Перебіг захворювань - середньої важкості. Всі знаходяться на стаціонарному лікуванні. Проводяться заходи щодо локалізації і ліквідації спалаху. Спільно з фахівцями закладів охорони здоров`я різного профілю – епідеміологами, інфекціоністами, терапевтами, педіатрами, cімейними лікарями, імунологами, вірусологами розроблено та погоджено "План заходів по попередженню розповсюдженості захворюваності на кір", проводяться протиепідемічні заходи (медичне спостереження, відбір зразків біоматеріалу від усіх хворих та від осіб з підозрою на кір, вивчення щеплювального статусу хворих та контактних осіб). Скеровано рекомендації керівникам лікувальних та навчальних закладів.


В течение июня зарегистрирована бытовая вспышка кори на территории Стрыйского района. Заболело 5 детей до 14 лет, эпидемиологически связанных между собой общим источником. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

В Львовской области наблюдается нарастание эпидемического процесса кори. С начала 2017 года зарегистрировано 22 случая кори, из них 18 в июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - рост в 5,5 раз. Доля заболевших детей до 17 лет составила 86,4%. Лабораторно подтверждены - обнаружены Ig M к вирусу кори в 54,5% заболевших. Территориально случаи зарегистрированы в Самборском, Старосамборском, Стрыйском районах, городах Самбор, Львов, Трускавец, Дрогобыч.

В течение июня зарегистрирована бытовая вспышка кори на территории Стрыйского района. Заболело 5 детей до 14 лет, эпидемиологически связанных между собой общим источником. Течение заболеваний средней тяжести. Все находятся на стационарном лечении. Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации вспышки. Совместно со специалистами учреждений здравоохранения различного профиля - эпидемиологами, инфекционистами, терапевтами, педиатрами, семейными врачами, иммунологами, вирусологами разработан и согласован "План мероприятий по предупреждению распространенности заболеваемости корью", проводятся противоэпидемические мероприятия (медицинское наблюдение, отбор образцов биоматериала от всех больных и от лиц с подозрением на корь, изучение прививочного статуса больных и контактных лиц). Направлены рекомендации руководителям лечебных и учебных заведений.

Автор: Тетяна Костенко