STATUS QUO

Львовская железная дорога, кражи, електрооборудование

На Львівській залізниці встановили саркофаги

Львівська залізниця напрацювала комплекс заходів щодо запобігання крадіжок залізничного обладнання. Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

Протягом 2017 року на регіональній філії значно зросла кількість випадків розкраданням та пошкодженням сторонніми особами кабелів залізничної автоматики та зв’язку і технологічного обладнання. Загалом з початку року нанесено збитків у розмірі 2 220 236 грн.

Львівська залізниця вже встановлює додатково залізобетонні саркофаги для електричних пристроїв. Також встановлено сигналізацію відкриття дверей певних електричних приладів та технологічного обладнання. Для того, аби запобігти розкраданню встановлено відеоспостереження на місцях масового втручання в роботу пристроїв. Інформація стосовно перебування сторонніх осіб на колії в оперативному порядку передається у відділи поліції та воєнізованої охорони.

Також разом із правоохоронними органами розроблено проект обміну інформацією між залізничниками та працівниками поліції і прокуратури. Місцеві органи державної виконавчої влади та Національна поліція здійснюють перевірки пунктів приймання металобрухту з метою виявлення викраденого обладнання. Такі місця приймання відтепер зобов’язують повідомляти правоохоронні органи стосовно осіб, які намагались отримати гроші за прилади залізничної автоматики та обладнання.

Такий чіткий план заходів було розроблено на спільній нараді керівництва Львівської залізниці з правоохоронними органами.


Львовская железная дорога наработала комплекс мер по предотвращению краж железнодорожного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Львовской железной дороги.

В течение 2017 года в региональном филиале значительно возросло количество случаев хищения и повреждения посторонними лицами кабелей железнодорожной автоматики и связи и технологического оборудования. Всего с начала года нанесен ущерб в размере 2 220 236 грн.

Львовская железная дорога уже устанавливает дополнительно железобетонные саркофаги для электрических устройств. Также установлена ​​сигнализация открытия дверей определенных электрических приборов и технологического оборудования. Для того, чтобы предотвратить хищение, установлено видеонаблюдение на местах массового вмешательства в работу устройств. Информация о нахождение посторонних лиц на пути в оперативном порядке передается в отделы полиции и военнизированной охраны.

Также совместно с правоохранительными органами разработан проект обмена информацией между железнодорожниками и работниками полиции и прокуратуры. Местные органы государственной исполнительной власти и Национальная полиция проводят проверки пунктов приема металлолома с целью выявления похищенного оборудования. Такие места приема отныне обязывают сообщать в правоохранительные органы о лицах, которые пытались получить деньги за приборы железнодорожной автоматики и оборудования.

Такой четкий план мероприятий был разработан на совместном совещании руководства Львовской железной дороги с правоохранительными органами.

Автор: Тетяна Костенко