STATUS QUO

"Мегабанк" визнали банком року для малого і середнього бізнесу

На XI Всеукраїнському конкурсі "Банк року - 2019" АТ "Мегабанк" вибрали кращою вітчизняною фінансовою установою в номінації "За успішне кредитування малого і середнього бізнесу". Про це повідомили в прес-службі банку.

Церемонія нагородження відбулася 2 грудня в рамках Київського міжнародного цифрового форуму - 2019, організованого міжнародним фінансовим клубом "Банкір".

Визначення кращих банківських установ України проходило на основі опитувань українських банків, їх клієнтів, оцінок експертів Національного банку України, Київського університету банківської справи, Ліги страхових організацій України, Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рейтингових агентств, ділових і медіа-партнерів.

"Малий і середній бізнес сьогодні є цільовим сегментом для нашого банку. Понад 70% кредитів в портфелі банку - це як раз кредити для представників МСБ. Тому нам особливо приємно отримати таку нагороду. Це свідчить про те, що наша робота з підприємцями, а це, зауважу, найбільш вимоглива аудиторія, має позитивні результати і оцінки. Ця робота і штовхає нас на нові перетворення", - зазначив голова правління "Магебанка" Олексій Яценко.

Він додав, що потреба малого і середнього бізнесу в сучасних технічних банківських продуктах спонукала "Мегабанк" впроваджувати в роботі цифрові підходи. Так з'явився мобільний банк todobank.

"У наступному році ми збираємося запустити схожий інноваційний продукт для малих і середніх підприємств", - анонсував Яценко.

Всього за останні 12 років банк видав понад 6000 кредитів на загальну суму 500 млн доларів США. Велику їх частину отримали підприємства мікро, малого і середнього бізнесу. Це стало можливим, в тому числі, завдяки підтримці іноземних партнерів банку. З 2007 року "Мегабанк" уклав 49 угод з 17 зарубіжними партнерами по залученню фінансування на загальну суму 356 млн доларів. Затребуваність в кредитах від МСБ продовжує стимулювати "Мегабанк" на пошук фондування на західних ринках.

Нагадаємо, до складу акціонерів банку входять три провідні фінансові інститути: Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Німецький банк розвитку KfW та Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

У жовтні 2019-го "Мегабанк" першим в Україні став асоційованим членом мережі провідних світових банків Global Alliance for Banking on Values ​​(GABV). Це незалежна асоціація об'єднує 58 фінансових інститутів і 16 стратегічних партнерів по всьому світу, спільно обслуговує 50 млн клієнтів, має майже 200 млрд дол. США сукупних активів і понад 67 000 співробітників.

Одним з принципів альянсу є ведення бізнесу з користю для суспільства. Ця позиція на ділі виливається в банківські продукти на підтримку екологічних ініціатив в суспільстві, жіночого підприємництва, соціальних проектів і т. д. Відповідаючи стандартам альянсу, "Мегабанк" отримав можливість втілювати в Україні цю міжнародну практику. Незабаром банк представить нові сервіси та продукти, які, зокрема, будуть цікаві для представників малого та середнього бізнесу України.

d2faa9d6d8e1c646b8bd2494d3001540.png

Довідка. "Мегабанк" обслуговує понад півмільйона клієнтів. Стабільність банку на фінансовому ринку підтверджує, зокрема, той факт, що в наступному році він буде відзначати своє 30-річчя. До цієї дати банк провів сервісну реформу, а також представив на ринку мобільного банкінгу новий продукт todobank.


На XI Всеукраинском конкурсе "Банк года – 2019" АО "Мегабанк" выбрали лучшим отечественным финансовым учреждением в номинации "За успешное кредитование малого и среднего бизнеса". Об этом сообщили в пресс-служье банка.

Церемония награждения состоялась 2 декабря в рамках Киевского международного цифрового форума - 2019, организованного международным финансовым клубом "Банкир".

Определение лучших банковских учреждений Украины проходило на основе опросов украинских банков, их клиентов, оценок экспертов Национального банка Украины, Киевского университета банковского дела, Лиги страховых организаций Украины, Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, рейтинговых агентств, деловых и медиа-партнеров.

"Малый и средний бизнес сегодня является целевым сегментом для нашего банка. Более 70% кредитов в портфеле банка – это как раз кредиты для представителей МСБ. Поэтому нам особенно приятно получить такую награду. Это свидетельствует о том, что наша работа с предпринимателями, а это, замечу, наиболее требовательная аудитория, имеет положительные результаты и оценки. Эта работа и толкает нас на новые преобразования", - отметил председатель правления "Магебанка" Алексей Яценко.

Он добавил, что потребность малого и среднего бизнеса в современных технических банковских продуктах побудила "Мегабанк" внедрять в работе цифровые подходы. Так появился мобильный банк todobank.

"В следующем году мы собираемся запустить похожий инновационный продукт для малых и средних предприятий", – анонсировал Яценко.

Всего за последние 12 лет банк выдал более 6000 кредитов на общую сумму 500 млн долларов США. Большую их часть получили предприятия микро, малого и среднего бизнеса. Это стало возможным, в том числе, благодаря поддержке иностранных партнеров банка. С 2007 года "Мегабанк" заключил 49 соглашений с 17 зарубежными партнерами по привлечению финансирования на общую сумму 356 млн долларов. Востребованность в кредитах от МСБ продолжает стимулировать "Мегабанк" на поиск фондирования на западных рынках.

Напомним, в состав акционеров банка входят три ведущих финансовых института: Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Немецкий банк развития KfW и Международная финансовая корпорация (IFC).

В октябре 2019-го "Мегабанк" первым в Украине стал ассоциированным членом сети ведущих мировых банков Global Alliance for Banking on Values (GABV). Это независимая ассоциация объединяет 58 финансовых институтов и 16 стратегических партнеров по всему миру, совместно обслуживает 50 млн клиентов, имеет почти 200 млрд долл. США совокупных активов и более 67 000 сотрудников.

Одним из принципов альянса является ведение бизнеса с пользой для общества. Эта позиция на деле выливается в банковские продукты на поддержку экологических инициатив в обществе, женского предпринимательства, социальных проектов и т. д. Отвечая стандартам альянса, "Мегабанк" получил возможность воплощать в Украине эту международную практику. Вскоре банк представит новые сервисы и продукты, которые, в частности, будут интересны для представителей малого и среднего бизнеса Украины.

Справка. "Мегабанк" обслуживает более полумиллиона клиентов. Стабильность банка на финансовом рынке подтверждает, в частности, тот факт, что в следующем году он будет отмечать свое 30-летие. К этой дате банк провел сервисную реформу, а также представил на рынке мобильного банкинга новый продукт todobank.