STATUS QUO

прокуратура, Лукойл, Россия

Суд не віддав хімічне підприємство російській компанії

Прокуратура Львівської області відстояла в суді одне з найбільших хімічних підприємств України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Прокуратура Львівської області відстояла в Львівському апеляційному господарському суді законне рішення господарського суду Івано-Франківської області від 24.11.2016, яким визнано недійсними рішення загальних зборів ПрАТ “Лукор” про ліквідацію товариства та відчуження усього вищевказаного майна на користь третьої особи - ТзОВ “Карпатнафтохім” та LUKOIL Chemical BV, пов’язаних із групою “Лукойл”.

Як зазначено у рішенні суду, у ході розгляду вищевказаного спору прослідковується зацікавленість у виведенні всіх майнових активів, а саме майна хімічного підприємства, корпоративні права на які належать державі, з боку ВАТ "Лукойл", яке є господарюючим суб'єктом Російської Федерації і зацікавлений у знищенні одного з найбільших хімічних підприємств в Україні.

Вивчивши матеріали справи, подані докази та заслухавши доводи прокурора, Львівським апеляційним господарським судом вказане рішення господарського суду Івано-Франківської області залишено без змін, чим не допущено втрату корпоративних прав держави на майно великого хімічного підприємства.


Прокуратура Львовской области отстояла в суде одно из крупнейших химических предприятий Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Прокуратура Львовской области отстояла в Львовском апелляционном хозяйственном суде законное решение хозяйственного суда Ивано-Франковской области от 24.11.2016, которым признаны недействительными решения общего собрания ЗАО "Лукор" о ликвидации общества и отчуждения всего вышеуказанного имущества в пользу третьего лица - ООО "Карпатнефтехим" и LUKOIL Chemical BV, связанных с группой "Лукойл".

Как указано в решении суда, в ходе рассмотрения вышеуказанного спора прослеживается заинтересованность в выводе всех имущественных активов, а именно имущества химического предприятия, корпоративные права на которые принадлежат государству, со стороны ОАО "Лукойл", являющегося хозяйствующим субъектом Российской Федерации и заинтересованого в уничтожении одного из крупнейших химических предприятий в Украине.

Изучив материалы дела, представленные доказательства и заслушав доводы прокурора, Львовским апелляционным хозяйственным судом указанное решение хозяйственного суда Ивано-Франковской области оставлено без изменений, чем не допущена потеря корпоративных прав государства на имущество крупного химического предприятия.

 

 

Автор: Тетяна Костенко