STATUS QUO

Які соціальні допомоги зросли з 1 липня 2018 року

В Україні з 1 липня 2018 року зросте прожитковий мінімум і становитиме 1777 грн (був 1700 грн) на одну особу на місяць. Відповідно зростуть і всі соціальні допомоги, які до нього прив’язані.

На Львівщині, як повідомив начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту ЛОДА Василь Гельбич, різні види допомог отримує майже 170 тис. мешканців області. Проаналізуємо ж наскільки зростуть їхні виплати з 1 липня 2018 року.

Прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних груп населення

З 1 липня вони будуть такі:

 • для дітей віком до 6 років – 1559 грн (був 1492 грн),
 • дітей віком від 6 до 18 років – 1944 грн (1860 грн),
 • працездатних осіб – 1841 грн (1762 грн),
 • осіб, які втратили працездатність – 1435 грн (1373 грн).

Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами або так звані "декретні"

Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 липня 2018 року вона не може бути меншою, ніж 460,25 грн (була 440,50 грн).

Право на цю допомогу мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини

Державна допомога, яка виплачується при народженні дитини, залишається без змін і становить 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця протягом 3 років).

Допомога одиноким матерям

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Скажімо, у сім’ї проживає дві особи: мати-одиначка і шестирічна дитина. Середньомісячний дохід сім’ї — 2 500 грн (заробітна плата, виплати після народження дитини, інші джерела доходу). Тож середньомісячний дохід на одного члена сім’ї становить 1250 грн (2500:2). Розмір допомоги такій сім’ї з липня буде такий: 1944 грн – 1250 грн = 694 грн.

З липня максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становитиме 1559 грн (1492 грн),

 • від 6 до 18 років – 1944 грн (1860 грн),
 • від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 1841 грн(1762 грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Сума допомоги залежить від віку дитини.

Для дітей до 6 років вона надається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку – 3118 грн (була 2984 грн) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Для прикладу, сім’я взяла під опіку чи піклування дитину-сироту і отримує на неї пенсію по втраті годувальника – 1435 грн. То розмір допомоги буде – 1683 грн (3118 грн – 1435 грн).

Від 6 до 18 років: як різниця між 3888грн (двома прожитковими мінімумами для дітей цього віку – 3888 грн (3720 грн) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, дана допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 3118 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3888 грн.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

А також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме.

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 779,50 грн (був 746 грн), від 6 до 18 років – 972 грн (був 930 грн).

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більший, ніж 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.

З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є такі :

 • для працездатних осіб – 386, 61 грн (370,02 грн),
 • для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1435 грн(1373 грн),
 • для дітей віком до 6 років –1325,15 грн (1268,20 грн),
 • для дітей віком від 6 до 18 років –1652,40 грн (1581 грн),
 • для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –1564,85 грн (1431, 40 грн).

Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

Окрім того, для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%.

Для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, а також для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) у Книзі реєстрації народжень провадиться за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, – на 20%.

Також додатково розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років – на 250 грн, на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 грн.

Допомога інвалідам з дитинства

Інваліди з дитинства 1 групи: (підгрупа А) – 2960, 40 грн(2876.40грн), підгрупа Б – 2178.00 грн (2178.00 грн).

 • Інваліди з дитинства II групи – 1452.00 грн (1452.00 грн).
 • Інваліди з дитинства III групи – 1452.00 грн (1452.00 грн).

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда І чи ІІ групи (психічні розлади)

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом.

З 1 липня максимальний розмір цієї допомоги становитиме 1777 грн (1700 грн)

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію (бракує стажу):

Громадяни, які досягли віку 63 роки та не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства, з липня 2018 року отримуватимуть допомогу у розмірі 1435 грн (1373 грн).

Державна соціальна допомога інвалідам з липня 2018 року для інвалідів І, ІІ і ІІІ груп – 1435 грн (була 1373 грн),

Державна допомога матерям-героїням становитиме 1435 грн(була 1373 грн).

Державна соціальна допомога священнослужителям, церковнослужителям та особам, які не менше 10 років до введення в дію ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації" займали посади в релігійних організаціях, становитиме 1435 грн (1373 грн).

Допомога за померлого годувальника

Вона виплачується тоді, коли дитина не отримує пенсію по втраті годувальника. З 1 липня розміри цієї допомоги будуть такі:

 • на одну дитину – 1435 грн,
 • на двох дітей – 1722 грн,
 • на трьох дітей і більше – 2152,50 грн.

Розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути менший, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір аліментів у липні 2018 року буде такий:

 • для дітей до 6 років не менше 779,5 грн (15 59 грн × 50 %);
 • для дітей від 6 до 18 років — 972 грн (1 944 грн × 50 %).

Виплати з безробіття

Допомога з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, максимальний розмір допомоги по безробіттю з липня 2018 року — 7 364 грн (1 841 × 4).

За матеріалом zaxid.net


В Украине с 1 июля 2018 года возрастет прожиточный минимум и составит 1777 грн. (был 1700 грн.) на одного человека в месяц. Соответственно вырастут и все социальные пособия, которые к нему привязаны.

На Львовщине, как сообщил начальник отдела жилищных субсидий, социальных выплат и пособий департамента социальной защиты ЛОГА Василий Гельбич, различные виды пособий получает почти 170 тыс. жителей области. Проанализируем, насколько вырастут их выплаты с 1 июля 2018 года.

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения.

С 1 июля они будут такие:

 • для детей до 6 лет - 1559 грн (был 1492 грн),
 • детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1944 грн (1860 грн),
 • трудоспособных лиц - 1841 грн (1762 грн),
 • лиц, утративших трудоспособность - 1435 грн (1373 грн).

В соответствии с новыми размерами прожиточного минимума, начислять будут и новые суммы социальных пособий.

Пособие по беременности и родам или так называемые "декретне"

Эту помощь оказывают в размере 100% среднемесячного дохода женщины (стипендии, зарплаты, пособия по безработице и т.д.) в месяц, но она не может быть меньше 25% размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособного лица. То есть, с 1 июля 2018 она не может быть меньше, чем 460,25 грн (была 440,50 грн).

Право на это пособие имеют все женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Помощь при рождении ребенка

Государственная помощь, выплачиваемая при рождении ребенка, остается без изменений и составляет 41280 грн (10320 грн - единовременная выплата и 860 грн - ежемесячно в течение 3 лет).

Помощь одиноким матерям

Ее предоставляют в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Скажем, в семье проживает два человека: мать-одиночка и шестилетний ребенок. Среднемесячный доход семьи - 2500 грн (заработная плата, выплаты после рождения ребенка, другие источники дохода). Поэтому среднемесячный доход на одного члена семьи составляет 1250 грн (2500: 2). Размер помощи такой семье с июля будет такой: 1944 грн - 1250 грн = 694 грн.

С июля максимальный размер пособия для детей до 6 лет составит 1559 грн (1492 грн),

 • от 6 до 18 лет - 1944 грн (1860 грн),
 • от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) - 1841 грн (1762 грн).

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство

Сумма помощи зависит от возраста ребенка.

Для детей до 6 лет она предоставляется как разница между двумя прожиточными минимумами для ребенка этого возраста - 3118 грн (была 2984 грн) и среднемесячным размером алиментов, пособий и пенсий за предыдущие шесть месяцев, которые предназначены ребенку.

Например, семья взяла под опеку или попечительство ребенка-сироту и получает на нее пенсию по потере кормильца - 1435 грн. То размер помощи будет - 1683 грн (3118 грн - 1435 грн).

От 6 до 18 лет: как разница между 3888 грн (двумя прожиточными минимумами для детей этого возраста - 3888 грн (3720 грн) и среднемесячным размером алиментов и пенсий за предыдущие шесть месяцев, которые предназначены ребенку.

Если детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство, алименты (при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать), пенсия, стипендия, государственная помощь за предыдущие шесть календарных месяцев не начислялись, данная помощь назначается в размере двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста. Для детей до 6 лет размер пособия составит 3118 грн, для детей от 6 до 18 лет - 3888 грн.

Помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

А также тем, родители которых не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Ее предоставляют в размере, равном разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер пособия для детей до 6 лет составляет 779,50 грн (был 746 грн), от 6 до 18 лет - 972 грн (был 930 грн).

Помощь малообеспеченным семьям

Размер этой государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом, но этот размер не может быть больше, чем 75% прожиточного минимума для семьи.

С 1 июля размеры прожиточных минимумов для начисления этого пособия являются:

 • для трудоспособных лиц - 386, 61 грн (370,02 грн),
 • для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов - 1435 грн (1373 грн),
 • для детей до 6 лет -1325,15 грн (1268,20 грн),
 • для детей от 6 до 18 лет -1652,40 грн (1581 грн),
 • для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) -1564,85 грн (1431, 40 грн).

Для граждан, которые получили статус лица, проживающего и работающего (учащегося) на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, уровень обеспечения прожиточного минимума увеличивается на 20%.

Кроме того, для каждого ребенка (кроме ребенка-инвалида), который входит в состав малообеспеченной семьи, уровень обеспечения прожиточного минимума увеличивается на 10%.

Для каждого ребенка-инвалида, который входит в состав малообеспеченной семьи, а также для каждого ребенка, который содержится матерью (отцом, усыновителем), не состоящей в браке, и запись об отце (матери) в Книге регистрации рождений производится по указанию матери (отца), для каждого ребенка, у которого один или оба родителя являются инвалидами I или II группы - на 20%.

Также дополнительно размер государственной социальной помощи увеличивается на каждого ребенка в возрасте до 13 лет - на 250 грн, на каждого ребенка в возрасте от 13 до 18 лет - на 500 грн.

Помощь инвалидам с детства

 • Инвалиды с детства 1 группы: (подгруппа А) - 2960, 40 грн (2876.40 грн), подгруппа Б - 2178.00 грн (2178.00 грн).
 • Инвалиды с детства II группы - 1452.00 грн (1452.00 грн).
 • Инвалиды с детства III группы - 1452.00 грн (1452.00 грн).

Помощь малообеспеченной лицу, ухаживающему за инвалидом I или II группы (психические расстройства)

Размер данного пособия рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше, чем минимальная заработная плата.

Эта помощь предоставляется дееспособному лицу, которое зарегистрировано или постоянно проживает с инвалидом.

С 1 июля максимальный размер этой помощи составит 1777 грн (1700 грн)

Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию (не хватает стажа):

Граждане, достигшие возраста 63 года и не имеющие права на пенсию в соответствии с действующим законодательством, с июля 2018 будут получать помощь в размере 1435 грн (1373 грн).

Государственная социальная помощь инвалидам с июля 2018 для инвалидов I, II и III групп - 1435 грн (была 1373 грн),

Государственная помощь матерям - героиням составит 1435 грн (была 1373 грн).

Государственная социальная помощь священнослужителям, церковнослужителям и лицам, не менее 10 лет до введения в действие Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" занимали должности в религиозных организациях, составит 1435 грн (1373 грн).

Пособие по умершему кормильцу

Она выплачивается тогда, когда ребенок не получает пенсию по потере кормильца. С 1 июля размеры этой помощи будут такие:

 • на одного ребенка - 1435 грн,
 • на двух детей - 1722 грн,
 • на троих детей и более - 2152,50 грн.

Размер алиментов

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Следовательно, размер алиментов в июле 2018 будет такой:

 • для детей до 6 лет не менее 779,5 грн (15 59 грн × 50%);
 • для детей от 6 до 18 лет - 972 грн (1944 грн × 50%).

Выплаты по безработице

Пособие по безработице не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Итак, максимальный размер пособия по безработице с июля 2018 - 7364 грн (1841 × 4).

По материалам zaxid.net