STATUS QUO

У Львові побільшає дитсадків

У зв’язку із реформуванням навчально-виховних комплексів, у місті побільшає дошкільних навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради, навчально-виховні комплекси реформують у дошкільні навчальні заклади, а поблизу буде створено школу або діти ходитимуть у найближчі навчальні заклади. Таким чином у місті побільшає дошкільних навчальних закладів.

"З вересня 2017 року вступив у дію новий Закон України "Про освіту". І відповідно до цього закону були внесені певні зміни до чинних нормативно-правових актів у галузі освіти. Зокрема, було внесено зміни до 9 статті Закону України "Про загальну середню освіту", якою передбачаються певні типи навчальних закладів. Відповідно до цих змін, на сьогоднішній день визначено типи навчальних закладів, які вже будуть у нас функціонувати. Це є початкова школа, гімназія і ліцей. Такого типу, як навчально-виховний комплекс, не повинно бути. У нашому місті є 7 навчально-виховних комплексів. Минулого тижня було проведено перші зустрічі, наради із керівниками НВК і також із керівниками найближчих шкіл для того, щоб обговорити процес, як ми рухаємося далі, яким чином ми повинні працювати. Рішення на сьогоднішній день ще не прийнято. Відбулися певні обговорення, з одними керівниками ми зустрічалися, будемо зустрічатися із керівниками інших навчальних закладів для того, щоби прийняти правильне рішення – безболісне для усіх учасників навчально-виховного процесу", - розповіла керівник управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.

За її словами, усі вчителі будуть працевлаштовані. Тобто, якщо це будуть діти найближчої школи, то ці вчителі автоматично стають вчителями цієї школи.


В связи с реформированием учебно-воспитательных комплексов в городе станет больше дошкольных учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщили в управлении образования Львовского городского совета, учебно-воспитательные комплексы реформируют в дошкольные учебные заведения, а вблизи будет создана школа или дети будут ходить в ближайшие учебные заведения. Таким образом в городе станет больше дошкольных учебных заведений.

"С сентября 2017 года вступил в действие новый Закон Украины "Об образовании". И в соответствии с этим законом были внесены определенные изменения в действующие нормативно-правовых актов в области образования. В частности, были внесены изменения в 9 статью Закона Украины "Об общем среднем образовании", которой предусматриваются определенные типы учебных заведений. Согласно этим изменениям, на сегодняшний день определены типы учебных заведений, которые уже будут у нас работать. Это начальная школа, гимназия и лицей. Такого типа, как учебно-воспитательный комплекс, не должно быть. В нашем городе есть 7 учебно-воспитательных комплексов. На прошлой неделе были проведены первые встречи, совещания с руководителями УВК и также с руководителями ближайших школ для того, чтобы обсудить процесс, как мы двигаемся дальше, каким образом мы должны работать. Решение на сегодняшний день еще не принято. Произошли определенные обсуждения, с одними руководителями мы встречались, будем встречаться с руководителями других учебных заведений для того, чтобы принять правильное решение - безболезненное для всех участников учебно-воспитательного процесса", - рассказала руководитель управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.

По ее словам, все учителя будут трудоустроены. То есть, если это будут дети ближайшей школы, то эти учителя автоматически становятся учителями этой школы.

comments powered by Disqus