STATUS QUO

У школах Львова пропонують встановити шафки для зберігання речей

У бюджеті потрібно передбачити кошти на встановлення у школах Львова шафок для зберігання речей школярів, які сьогодні вимушені носити надмірно важкі портфелі, переповнені підручниками. Із такою пропозицією під час останньої сесії Львівської міської ради виступила секретар гуманітарної комісії Анна Мармуляк, повідомляє портал депутатів Львівської міської ради. 

Вона звернула увагу на те, що затверджені Міністерством охорони здоров’я норми про перенесення учнями ваги підручників на відстань до 3 км ігноруються.

"Непідйомний рюкзак за спиною у школяра – звичне явище. Окрім книжок, сумка наповнена змінним взуттям, спортивною формою, різними додатковими деталями для уроків праці чи малювання. Навчальні програми ускладнюються, додаткові посібники стають обов'язковими, атласи, карти. Рюкзаки стають важчими і важчими. Діти скаржаться на біль у спині, батьки водять їх по лікарях", – говорить Анна Мармуляк.

Зокрема, за статистикою, яку навела депутат, сьогодні сім з десяти школярів сутуляться та мають серйозні проблеми з хребтом, адже максимальна вага, яку може носити на спині дитина 6-10 років, не повинна перевищувати 15% її власної ваги.

"Тому я прошу розглянути всі можливості,  щоб зменшити фізичне навантаження на школярів від надмірної ваги портфеля. Зокрема, передбачити в бюджеті міста кошти, аби реалізувати ідею організації персональних місць для зберігання необхідних речей школярів на території навчальних закладів, що дозволить зменшити вагу ноші", – пояснила Анна Мармуляк.

Довідка SQ. Норми перенесення учнями ваги підручників на відстань до 3 км:

  • 1-2 класи: 1,5 кг – 2 кг;
  • 3-4 класи: 2,0 кг – 2,3 кг;
  • 5-6 класи: 2,3 кг – 3 кг;
  • 7-8 класи: 3,0 кг – 3,5 кг;
  • 9-12 класи: 3,5 кг – 4,5 кг.

В бюджете нужно предусмотреть средства на установку в школах Львова шкафчиков для хранения вещей школьников, которые сегодня вынуждены носить чрезмерно тяжелые портфели, переполненные учебниками. С таким предложением во время последней сессии Львовского городского совета выступила секретарь гуманитарной комиссии Анна Мармуляк, сообщает портал депутатов Львовского городского совета. 

Она обратила внимание на то, утвержденных Министерством здравоохранения нормы о переносе учениками веса учебников на расстояние до 3 км игнорируются.

"Неподъемный рюкзак за спиной у школьника - обычное явление. Кроме книг, сумка наполнена сменной обувью, спортивной формой, различными дополнительными деталями для уроков труда или рисования. Учебные программы усложняются, дополнительные пособия становятся обязательными, атласы, карты. Рюкзаки становятся тяжелее и тяжелее. Дети жалуются на боль в спине, родители водят их по врачам", - говорит Анна Мармуляк.

В частности, по статистике, которую привела депутат, сегодня семь из десяти школьников сутулятся и имеют серьезные проблемы с позвоночником, ведь максимальный вес, который может носить на спине ребенок 6-10 лет, не должна превышать 15% его собственного веса.

"Поэтому я прошу рассмотреть все возможности, чтобы уменьшить физическую нагрузку на школьников от избыточного веса портфеля. В частности, предусмотреть в бюджете города средства, чтобы реализовать идею организации персональных мест для хранения необходимых вещей школьников на территории учебных заведений, что позволит уменьшить вес ноши", - пояснила Анна Мармуляк.

Справка SQ. Нормы переноски учениками веса учебников на расстояние до 3 км:

  • 1-2 классы: 1,5 кг - 2 кг;
  • 3-4 классы: 2,0 кг - 2,3 кг;
  • 5-6 классы: 2,3 кг - 3 кг;
  • 7-8 классы: 3,0 кг - 3,5 кг;
  • 9-12 классы: 3,5 кг - 4,5 кг.