STATUS QUO

Стало відомо, скільки заробляють на Львівщині

Головне управління статистики у Львівській області опублікувало дані про заробітну плату на Львівщині.

Так, у вересні 2017 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 6784 грн. Порівняно з вереснем 2016 року номінальна заробітна плата зросла на 41,0%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 24,7%.

Найбільш оплачуваними у вересні 2017 року були працівники підприємств та організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (12880 грн); з добування сирої нафти та природного газу (12500 грн); фінансової та страхової діяльності (11969 грн); лісового господарства та лісозаготівлі (11244 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (10245 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (4080 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4300 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4373 грн).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 46,2 тис. грн, або на 0,1% порівняно з 1 вересня поточного року і на початок жовтня 2017 року становила 89,7 млн грн. Найбільше заборгували працівникам підприємства промисловості (69,7 млн грн..). За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів із заробітної плати зафіксовано у містах Дрогобич (31,2 млн грн..), Львів (14,3 млн грн..), в Жидачівському районі (27,3 млн грн..).


Главное управление статистики во Львовской области опубликовало данные о заработной плате на Львовщине.

Так, в сентябре 2017 года среднемесячная заработная плата одного штатного работника составила 6784 грн. По сравнению с сентябрем 2016-го номинальная заработная плата выросла на 41,0%, а реальная (с учетом инфляции) - на 24,7%.

Наиболее оплачиваемыми в сентябре 2017-го были работники предприятий и организаций по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (12880 грн.) по добыче сырой нефти и природного газа (12500 грн.) финансовой и страховой деятельности (11969 грн.) лесного хозяйства и лесозаготовки (11244 грн.) по добыче каменного и бурого угля (10245 грн.).

Наименьший размер заработной платы зафиксирован у работников сферы административного и вспомогательного обслуживания (4080 грн.), временного размещения и организации питания (4300 грн.), здравоохранения и предоставления социальной помощи (4373 грн.).

Сумма задолженности по выплате заработной платы уменьшилась на 46,2 тыс. грн, или на 0,1% по сравнению с 1 сентября текущего года и на начало октября 2017-го составляла 89,7 млн грн. Больше всего задолжали работникам предприятия промышленности (69700000 грн). По территориальному распределению наибольшие объемы долгов по заработной плате зафиксировано в городах Дрогобыч (31,2 млн грн.), Львов (14,3 млн грн.), в Жидачевском районе (27,3 млн грн.).

comments powered by Disqus