STATUS QUO

На Львівщині пенсіонер-педофіл отримав 5 років

На Львівщині пенсіонер, який 40 років пропрацював у школі, отримав 5 років за розбещення малолітніх. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Подія трапилася у Червоноградському районі. На пенсіонера поскаржилися одразу декілька сусідських дітей різного віку, як дівчатка, так й хлопчики, та один дорослий, який розповів у суді, що чоловік приставав до нього у дитинстві.

Як виявилося, пенсіонер 14 років проживав із жінкою у незареєстрованому шлюбі (була церковна відправа таїнства шлюбу). Проте це не заважало йому задивлятися на дітей. Він запрошував їх до себе у квартиру під приводом пригостити компотом чи канапкою. Останню жертву – хлопчика - він повів до себе, аби накачати м'ячик. У квартирі він вчиняв фізичні розпусні дії сексуального характеру щодо малолітніх, без здійснення статевого акту. Також діти розповіли, що він не одноразово розпускав руки у під'їзді.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому не визнав, стверджував, що в нього вдома побував лише один хлопчик, який попросився помити руки.

Проте суд критично оцінив покази обвинуваченого щодо невизнання ним своєї вини і прийняв до уваги свідчення троїх дітей та дорослого. Обираючи вид покарання, суд врахував тяжкість учиненого злочину, те, що він є людиною похилого віку, хворий на кардіосклероз, хронічну аневризму верхівки лівого шлуночка, гіпертонічну хворобу ІІІ ст., за місцем проживання характеризується тільки з позитивної сторони, на обліку у лікарів психіатра чи нарколога не перебуває, майже 40 років пропрацював у школі на посадах водія інструктора, а на пенсії - двірником, раніше не судимий, пенсіонер, за попередніми місцями праці характеризувався тільки з позитивної сторони, був учасником помаранчевої революції в Україні, має подяки. А також те, що вчинений злочин є повторний.

З урахуванням цього Червоноградський міський суд Львівської області визнав пенсіонера винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України, та призначив покарання у виді позбавлення волі строком у 5 пять років. Педофіла взяли варту в залі суду. Також суд частково задовольнив цивільний позов матері одного з потерпілих хлопчиків та стягнув на його користь 50000 гривень на відшкодування моральної шкоди.

Вирок має набути законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги


На Львовщине пенсионер, 40 лет проработавший в школе, получил 5 лет за развращение малолетних. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Проишествие произошло в Червоноградском районе. На пенсионера пожаловались сразу несколько соседских детей разного возраста, как девочки, так и мальчики, а также один взрослый, рассказавший в суде, что тот приставал к нему в детстве.

Как оказалось, пенсионер 14 лет проживал с женщиной в незарегистрированном браке (была церковная служба таинства брака). Однако это не мешало ему заглядываться на детей. Он приглашал их к себе в квартиру под предлогом угостить компотом или бутербродом. Последнюю жертву - мальчика - он повел к себе, чтобы накачать мячик. В квартире он совершал физические развратные действия сексуального характера в отношении малолетних, без совершения полового акта. Также дети рассказали, что он неоднократно распускал руки в подъезде.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном не признал, утверждал, что у него дома побывал только один мальчик, который попросился помыть руки.

Однако суд критически оценил показания обвиняемого о непризнании им своей вины и принял во внимание показания троих детей и взрослого. Выбирая вид наказания, суд учел тяжесть совершенного преступления, то, что он является человеком преклонного возраста, болен кардиосклерозом, хронической аневризмой верхушки левого желудочка, гипертонической болезнью III ст., По месту жительства характеризуется только с положительной стороны, на учете у врачей психиатра или нарколога не состоит, почти 40 лет проработал в школе на должностях водителя инструктора, а на пенсии - дворником, ранее не судим, пенсионер, по предыдущим местам работы характеризовался только с положительной стороны, был участником оранжевой революции в Украине, имеет благодарности. А также то, что совершенное преступление является повторным.

С учетом этого Червоноградский городской суд Львовской области признал пенсионера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 пять лет. Педофила взяли стражу в зале суда. Также суд частично удовлетворил гражданский иск матери одного из пострадавших мальчиков и взыскал в его пользу 50000 гривен на возмещение морального вреда.

Приговор должен вступить в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы

comments powered by Disqus