STATUS QUO

У Львові презентували варіанти реконструкції площі Франка

Площа Франка чекає на реконструкцію. Чотири можливі варіанти реконструкції презентував "Львівавтодор".

Площа Франка - одна з найважливіших історичних площ Львова, що має як значне транспортне значення, так і визначний архітектурний ансамбль. З плином часу потреби міста щодо використання простору змінюються і в існуючому стані площа стала далекою від необхідної функційності:

Необхідність реконструкції

 • Площа є практично постійно наповнена транспортом і відповідним дискомфортом, острівець як громадський простір деградує: заростає кіосками та стає місцем проведення часу для маргіналізованих груп
 • Безпека руху є важливим викликом для площі. Ситуація коли на великій швидкості авто в'їхало в зупинку має бути фізично неможливою з точки зору інфраструктури
 • Площа має погану пішохідну доступність та прохідність, що сприяє перебіганню в недозволених місцях та деградації острівка, адже його єдиними цільовими користувачами є люди, що чекають на зупинці. Бракує пішохідних переходів на ключових напрямках
 • Громадський транспорт блокують приватні авто
 • Площа не є зручною як пересадковий вузол, складна і нелогічна пересадка між зупинками на площі та зупинками біля Стрийського ринку
 • Хаотичне паркування та доставка товарів ускладнює рух пішоходів та транспорту
 • Архітектурна привабливість площі не проглядається через кіоски та паркування.

Команда ЛКП "Львівавтодор" з залученням зовнішніх експертів напрацювало ряд варіантів вирішення нового планування площі, чотири з яких презентує. Під час планування автори пропозицій мали на меті врахувати потреби площі як пересадкового вузла, як громадського простору для жителів сусідніх вулиць та студентів навколишніх закладів, важливої як транспортної розв’язки, та як частини траси ралі “Львівський трикутник”.

Варіант “Круговий рух для автотранспорту”

576ef588a7bbef18130a4359e99d9139.jpg

Варіант передбачає організацію кругового руху для автотранспорту навколо пл. Франка і влаштування виділених смуг для громадського транспорту в напрямку до центру з вул. Вітовського та в напрямку Вітовського від вул. Стрийської, а також в обох напрямках на ділянці пл. Франка від Стрийського ринку. Разом з цим варіант передбачає влаштування двох зупинок громадського транспорту безпосередньо на пл. Франка (біля будинку № 78) та острівної зупинки на вул. І.Франка в напрямку від центру (на підході до пл. Франка).

Варіант передбачає виключення зайвого простору з площі за рахунок розширення центрального трикутника, влаштування напрямних острівців та острівців безпеки, а також збільшення кількості пішохідних переходів.

Переваги:

 • немає руху трамваїв назустріч іншому транспорту
 • виділені смуги до та з центру до пл.Франка
 • зменшення в середньому на 7-9% відстаней між посадковими платформами на основних напрямках пересадок
 • більше зупинок безпосередньо на площі, перенесення сюди трамвайної зупинки від Стрийського ринку
 • збереження існуючого озеленення

Недоліки:

 • вузькі тротуари, зупинки додатково зменшують пішохідний простір біля будинків
 • значна довжина переходів (3 смуги)
 • немає можливостей для відділеної велоінфраструктури
 • немає місця для паркування та доставки товарів

Варіант “Три сторони трикутника”

2b0b084ddf147601f7e4dbc175d2004b.jpg

Варіант передбачає організацію руху автотранспорту по всіх сторонах трикутника пл. Франка і влаштування виділених смуг для громадського транспорту в обох напрямках на ділянці пл. Франка від Стрийського ринку в напрямку до центру та до вул. Вітовського, а також в одному напрямку від вул. Вітовського. Приватний транспорт рухається по найпрямішій траєкторії з Вітовського в центр і зворотно. Рух від Стрийського ринку в сторону Вітовського переноситься на Зарицьких. Також варіант передбачає влаштування двох зупинок громадського транспорту безпосередньо на пл. Франка (перед будинком № 78), з яких одна "віденська" (в напрямку Стрийської) та двох острівних зупинок, з яких одна на вул. І.Франка в напрямку від центру (на підході до пл. Франка), інша – на ділянці пл. Франка від Стрийського ринку в напрямку до центру.

Варіант передбачає виключення зайвого простору з площі за рахунок влаштування напрямних острівців та острівців безпеки, а також збільшення кількості пішохідних переходів.

Переваги:

 • виділені смуги у всіх напрямках
 • підвищення безпеки руху
 • більше зупинок на площі завдяки, перенесенню трамвайної зупинки від Стрийського ринку
 • зменшення в середньому на 5-7% відстаней між посадковими платформами, пересадки стануть зручними
 • кількість смуг для переходу зменшується, кількість переходів збільшується
 • часткове збереження озеленення

Недоліки:

 • менше простору біля фасадів, можливостей доставки товарів немає
 • збільшується транспортне навантаження на вулицю Зарицьких
 • можливе бігання між двома зупинками через те, що транспорт може йти в одному напрямку з різних зупинок
 • немає можливостей для відділеної вело інфраструктури

Варіант “Т-подібне перехрестя”

c566300e834b3a42a22a3bb33438d50d.png

Варіант передбачає радикальну перебудову площі Франка з облаштуванням Т-подібного перехрестя та значне розширення громадських просторів вздовж фасадів замість існуючого острівця. Передбачено розділення трамвайних колій за напрямками руху на під'їздах до перехрестя, для унеможливлення блокування трамваїв автотранспортом. Зупинки влаштовуються за перехрестям, при цьому в напрямку Сихова влаштовано “кишеню” (щоб під час зупинки трамвая мати змогу назбирати автомобілі в чергу на перехрестя зі Стрийською). В інших напрямках - зупинка в смузі руху, при цьому в напрямку Вітовського можна продовжувати виділену смугу, яка є на Франка, а авта з центру та від Стрийського ринку на Вітовського спрямовувати через Зарицьких - Волощака. Передбачено закриття для проїзду вул. Менделеєва, яка стає житловою тупиковою вулицею, а заїзд на неї виконується через вул. Кирила і Мефодія. Світлофор на перехресті Франка - Вітовського синхронізується з перехрестям Франка - Стрийська.

Переваги:

 • зупинки відповідно до напрямків руху
 • трамваї не блокують одне одних, авто не блокують трамваї
 • зменшення кількості переходів, регульований перехід через площу
 • суттєве розширення тротуарів, є місце для паркування та доставки товарів
 • значно зменшується площа, зайнята під транспортну функцію
 • великі можливості для комерції на перших поверхах
 • всі можливості облаштувати якісну велоінфраструктуру
 • враховує існуючий стан на сусідніх перехрестях
 • облаштування нових громадських просторів, можливість для нового якісного дизайну

Недоліки:

 • збільшення довжини переходів
 • збільшення в середньому на 4-5% довжини пересадок
 • більше спільного руху авто і громадського транспорту
 • великий додатковий транспортний потік на Зарицьких
 • знищення озеленення острівця.

Варіант “Повне трамвайне кільце”

c422e73c17b4796b0efa369908cad9d0.png

Варіант із облаштуванням повного трамвайного кільця передбачає створення на площі Франка великого пересадового вузла між різними напрямками громадського транспорту з можливістю розвороту трамваїв у всіх напрямках при потребі. Також одна з ідей цього варіанту, яка може бути використаною і у інших, - організація спільної для трамваїв, тролейбусів та автобусів виділеної смуги на вул. Франка від центру.

Переваги:

 • зручні швидкі пересадки, найменша відстань між зупинками (на 10-16% менше ніж зараз)
 • розвороти трамваїв у всіх напрямках, можливість облаштування нових маршрутів та розширення можливостей зміни руху в разі аварій та паркування на коліях
 • можна поєднати з мережею тролейбуса
 • пішохідні переходи з обох сторін платформи
 • зупинки об’єднані за напрямками, немає перебігання
 • збереження форми острівця
 • збереження озеленення

Недоліки:

 • небезпечні (відносно інших варіантів) переходи: колії, значна довжина і різні напрямки руху
 • немає можливостей для відділеної велоінфраструктури.

Площадь Франко ждет реконструкция. Четыре возможных варианта реконструкции презентовал "Львовавтодор".

Площадь Франко - одна из важнейших исторических площадей Львова, имеющая как значительное транспортное значение, так и выдающийся архитектурный ансамбль. С течением времени потребности города по использованию пространства меняются и в существующем состоянии площадь стала далека от необходимой функциональности:

Необходимость реконструкции

 • Площадь практически постоянно наполнена транспортом и соответствующим дискомфортом, островок как общественное пространство деградирует: зарастает киосками и становится местом времяпрепровождения для маргинализированных групп
 • Безопасность движения является важным вызовом для площади. Ситуация, когда на большой скорости авто въехало в остановку, должно быть физически невозможной с точки зрения инфраструктуры
 • Площадь имеет плохую пешеходную доступность и проходимость, что способствует перебежками в неположенных местах и ​​деградации островка, ведь его единственными целевыми пользователями являются люди, которые ждут на остановке. Не хватает пешеходных переходов на ключевых направлениях
 • Общественный транспорт блокируют частные авто
 • Площадь не является удобной как пересадочный узел, сложная и нелогичная пересадка между остановками на площади и остановками у Стрыйского рынка
 • Хаотичные парковки и доставка товаров затрудняет движение пешеходов и транспорта
 • Архитектурная привлекательность площади не просматривается через киоски и парковки.

Команда ЛКП "Львовавтодор" с привлечением внешних экспертов выработала ряд вариантов решения новой планировки площади, четыре из которых представлены к обсуждению. При планировании авторы предложений имели целью учесть потребности площади как пересадочного узла, как общественного пространства для жителей соседних улиц и студентов окружающих заведений, важной как транспортной развязки, и как части трассы ралли "Львовский треугольник".

Вариант "Круговое движение для автотранспорта"

Вариант предусматривает организацию кругового движения для автотранспорта вокруг пл. Франко и устройство выделенных полос для общественного транспорта в направлении центра по ул. Витовского и в направлении Витовского от ул. Стрыйской, а также в обоих направлениях на участке пл. Франко от Стрыйского рынка. Вместе с этим вариант предусматривает устройство двух остановок общественного транспорта непосредственно на пл. Франко (у дома № 78) и островной остановки на ул. И.Франко в направлении от центра (на подходе к пл. Франко).

Вариант предусматривает исключение лишнего пространства с площади за счет расширения центрального треугольника, устройство направляющих островков и островков безопасности, а также увеличение количества пешеходных переходов.

Преимущества:

 • нет движения трамваев навстречу другому транспорту
 • выделенные полосы до и из центра к пл. Франкл
 • уменьшение в среднем на 7-9% расстояний между посадочными платформами на основных направлениях пересадок
 • больше остановок непосредственно на площади, перенос сюда трамвайной остановки от Стрыйского рынка
 • сохранение существующего озеленения

Недостатки:

 • узкие тротуары, остановки дополнительно уменьшают пешеходное пространство возле домов
 • значительная длина переходов (3 полосы)
 • нет возможностей для отделенной велоинфраструктуры
 • нет места для парковки и доставки товаров.

Вариант "Три стороны треугольника"

Вариант предусматривает организацию движения автотранспорта по всем сторонам треугольника пл. Франко и устройство выделенных полос для общественного транспорта в обоих направлениях на участке пл. Франко от Стрыйского рынка по направлению к центру и до ул. Витовского, а также в одном направлении от ул. Витовского. Частный транспорт движется по прямым траектории с Витовского в центр и обратно. Движение от Стрыйского рынка в сторону Витовского переносится на Зарицких. Также вариант предусматривает устройство двух остановок общественного транспорта непосредственно на пл. Франко (перед домом № 78), из которых одна "венская" (в направлении Стрыйской) и двух островных остановок, из которых одна на ул. И.Франко в направлении от центра (на подходе к пл. Франко), другая - на участке ул. Франко от Стрыйского рынка в направлении к центру.

Вариант предусматривает исключение лишнего пространства с площади за счет устройства направляющих островков и островков безопасности, а также увеличение количества пешеходных переходов.

Преимущества:

 • выделенные полосы во всех направлениях
 • повышение безопасности движения
 • больше остановок на площади благодаря переносу трамвайной остановки от Стрыйского рынка
 • уменьшение в среднем на 5-7% расстояний между посадочными платформами, пересадки станут удобными
 • количество полос для перехода уменьшается, количество переходов увеличивается
 • частичное сохранение озеленения

Недостатки:

 • меньше пространства у фасадов, нет возможностей доставки товаров
 • увеличивается транспортная нагрузка на улицу Зарицких
 • возможно беготни между двумя остановками из-за того, что транспорт может идти в одном направлении с разных остановок
 • нет возможностей для отделенной велоинфраструктуры.

Вариант "Т-образный перекресток"

Вариант предусматривает радикальную перестройку площади Франко с обустройством Т-образного перекрестка и значительное расширение общественных пространств вдоль фасадов вместо существующего островка. Предусмотрено разделение трамвайных путей по направлениям движения на подъездах к перекрестку, для предотвращения блокировки трамваев автотранспортом. Остановки устраиваются за перекрестком, при этом в направлении Сыхова устроен "карман" (чтобы при остановке трамвая иметь возможность собрать автомобили в очередь на перекресток со Стрыйской). В других направлениях - остановка в полосе движения, при этом в направлении Витовского можно продолжать выделенную полосу, которая есть на Франко, а машины из центра и от Стрыйского рынка на Витовского направлять через Зарицких - Волощака. Предусмотрено закрытие для проезда ул. Менделеева, которая становится жилой тупиковой улицей, а заезд на нее выполняется через ул. Кирилла и Мефодия. Светофор на перекрестке Франко - Витовского синхронизируется с перекрестком Франко - Стрыйская.

Преимущества:

 • остановки в соответствии с направлениями движения
 • трамваи не блокируют друг друга, авто не блокируют трамваи
 • уменьшение количества переходов, регулируемый переход через площадь
 • существенное расширение тротуаров, есть место для парковки и доставки товаров
 • значительно уменьшается площадь, занятая под транспортную функцию
 • большие возможности для коммерции на первых этажах
 • все возможности обустроить качественную велоинфраструктуру
 • учитывает существующее положение на соседних перекрестках
 • обустройство новых общественных пространств, возможность для нового качественного дизайна

Недостатки:

 • увеличение длины переходов
 • увеличение в среднем на 4-5% длины пересадок
 • больше общего движения авто и общественного транспорта
 • большой дополнительный транспортный поток на Зарицких
 • уничтожение озеленения островка.

Вариант "Полное трамвайное кольцо"

Вариант с обустройством полного трамвайного кольца предусматривает создание на площади Франко большого пересадового узла между различными направлениями общественного транспорта с возможностью разворота трамваев во всех направлениях при необходимости. Также одна из идей этого варианта, которая может быть использована и в других, - организация совместной для трамваев, троллейбусов и автобусов выделенной полосы на ул. Франко от центра.

Преимущества:

 • удобные быстрые пересадки, наименьшее расстояние между остановками (на 10-16% меньше, чем сейчас)
 • развороты трамваев во всех направлениях, возможность обустройства новых маршрутов и расширение возможностей изменения движения в случае аварий и парковки на путях
 • можно совместить с сетью троллейбуса
 • пешеходные переходы с обеих сторон платформы
 • остановки объединены по направлениям, нет перебежки
 • сохранение формы островка
 • сохранение озеленения

Недостатки:

 • опасные (относительно других вариантов) переходы: пути, значительная длина и различные направления движения
 • нет возможностей для отделенной велоинфраструктуры.
comments powered by Disqus