STATUS QUO

Четверо львів’ян стали суддями Верховного суду України

До оновленого Верховного суду України увійшли три викладачі ЛНУ ім. І. Франка та суддя Апеляційного суду Львівської області. Про це повідомляє ZAXID.NET

Четверо львів’ян – троє викладачів юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та один суддя Апеляційного суду Львівської області увійшли до оновленого складу Верховного суду України. Загалом же в конкурсі до ВСУ, за інформацією громадського руху "Чесно", взяли участь 32 львів’ян.

До нового Верховного суду України загалом увійшло 113 юристів, серед них львів’яни Дмитро Гудима, Наталія Антонюк, Володимир Кравчук та Станіслав Голубицький. Усі вони склали письмовий іспит та виконали практичне завдання. А троє з них отримали рекомендації від Громадської ради доброчесності.

Дмитро Гудима

До касаційного цивільного суду увійшов Дмитро Гудима – адвокат, доцент кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. У 2015 році балотувався до Львівської міської ради від Блоку Петра Порошенка. На конкурсі до ВСУ набрав 831 бал з 1000 можливих та отримав позитивну характеристику від Громадської ради доброчесності.

Володимир Кравчук

До Касаційного адміністративного суду увійшов Володимир Кравчук – професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, суддя Львівського окружного адміністративного суду. На конкурсі набрав 718 балів та отримав позитивний відгук від Громадської ради доброчесності.

Наталія Антонюк

До Касаційного кримінального суду увійшла Наталія Антонюк – адвокатка та доцентка кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка. Набрала 823 бали і також отримала схвальну оцінку від Громадської ради доброчесності.

Станіслав Голубицький

Також суддею Касаційного кримінального суду став Станіслав Голубицький – суддя Апеляційного суду Львівської області. На конкурсі набрав 826 балів.

Спірне питання

Додамо, що висновок Громадської ради доброчесності щодо Станіслава Голубицього був негативним. З посиланням на правозахисників та Європейський суд з прав людини у висновку сказано, що у 2008 році він засудив до довічного ув’язнення Володимира Панасенка за замах на життя директора ТзОВ "Шувар" Романа Федишина. Замах стався у жовтні 2006 року - у Львові підірвали автомобіль Романа Федишина. Однак внаслідок вибуху загинула 14-річна школярка Марія Куцинда, а сам Роман Федишин отримав осколкове поранення. У цій справі було затримано трьох підозрюваних, серед яких співзасновник ТзОВ "Шувар" Володимир Панасенко. На думку Громадської ради доброчесності, Станіслав Голубицький ухвалив вирок про довічне ув’язнення Володимира Панасенка як організатора замаху, ґрунтуючись на припущенні, а не на беззаперечних доказах.

Також рік тому Станіслав Голубицький зменшив з 2 млн грн. до 280 тис. грн. заставу на вихід із СІЗО колишньому головному військовому комісарові Тернопільської області Володимирові Катинському. Як наслідок, той сплатив заставу та досі перебуває на волі.

З огляду на суперечливість цих рішень Станіслава Голубицького Громадська рада доброчесності ветувала його кандидатуру до складу Верховного суду України. Однак Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето і, як результат, Станіслав Голубицький увійшов до Касаційного кримінального суду.

Цікаво також, що, за інформацією "Української правди", водночас Вища кваліфікаційна комісія суддів підтримала вето Громадської ради доброчесності щодо доцента НУ "Львівська політехніка" Михайла Гузели, в наукових працях якого виявили ознаки плагіату.


В обновленный Верховный суд Украины вошли три преподавателя ЛНУ им. И. Франко и судья Апелляционного суда Львовской области. Об этом сообщает ZAXID.NET

Четверо львовян - трое преподавателей юридического факультета Львовского национального университета им. И. Франко и один судья Апелляционного суда Львовской области вошли в обноволенный состав Верховного суда Украины. Всего же в конкурсе в ВСУ, по информации общественного движения "Честно", приняли участие 32 львовян.

В новый Верховный суд Украины в целом вошло 113 юристов, среди них львовяне Дмитрий Гудыма, Наталья Антонюк, Владимир Кравчук и Станислав Голубицкий. Все они составили письменный экзамен и выполнили практическое задание. А трое из них получили рекомендации от Общественного совета добродетели.

Дмитрий Гудыма

В Кассационный гражданский суд вошел Дмитрий Гудыма - адвокат, доцент кафедры теории и философии права юридического факультета ЛНУ им. Ивана Франко. В 2015 году баллотировался в Львовский городской совет от Блока Петра Порошенко. На конкурсе в ВСУ набрал 831 балл из 1000 возможных и получил положительную характеристику от Общественного совета добродетели.

Владимир Кравчук

В Кассационный административный суд вошел Владимир Кравчук - профессор кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ЛНУ им. И. Франко, судья Львовского окружного административного суда. На конкурсе набрал 718 баллов и получил положительный отзыв от Общественного совета добродетели.

Наталья Антонюк

В Кассационный уголовный суд вошла Наталья Антонюк - адвокат и доцентка кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета ЛНУ им. И. Франко. Набрала 823 балла и также получила положительную оценку от Общественного совета добродетели.

Станислав Голубицкий

Также судьей Кассационного уголовного суда стал Станислав Голубицкий - судья Апелляционного суда Львовской области. На конкурсе набрал 826 баллов.

Спорный вопрос

Добавим, что вывод Общественного совета добродетели по Станислава Голубицкого был отрицательным. Со ссылкой на правозащитников и Европейский суд по правам человека в заключении сказано, что в 2008 году он приговорил к пожизненному заключению Владимира Панасенко за покушение на жизнь директора ООО "Шувар" Романа Федишина. Покушение произошло в октябре 2006 года - во Львове взорвали автомобиль Романа Федишина. Однако в результате взрыва погибла 14-летняя школьница Мария Куцинда, а сам Роман Федишин получил осколочное ранение. В этом деле были задержаны трое подозреваемых, среди которых соучредитель ООО "Шувар" Владимир Панасенко. По мнению Общественного совета добродетели, Станислав Голубицкий вынес приговор о пожизненном заключении Владимира Панасенко как организатора покушения, основываясь на предположении, а не на неоспоримых доказательствах.

Также год назад Станислав Голубицкий уменьшил с 2 млн грн. до 280 тыс. грн. залог на выход из СИЗО бывшему главному военному комиссару Тернопольской области Владимиру Катынскому. Как следствие, тот заплатил залог и до сих пор находится на свободе.

Учитывая противоречивость этих решений Станислава Голубицкого Общественный совет добродетели ветировал его кандидатуру в состав Верховного суда Украины. Однако Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето и, как результат, Станислав Голубицкий вошел в Кассационный уголовный суд.

Интересно также, что, по информации "Украинской правды", в то же время Высшая квалификационная комиссия судей поддержала вето Общественного совета добродетели в отношении доцента НУ "Львовская политехника" Михаила Гузелы, в научных трудах которого обнаружили признаки плагиата.

comments powered by Disqus