STATUS QUO

Де не можна купатися на Львівщіні (карта)

​Центр громадського здоров’я обновив інтерактивну карту не рекомендованих для купання  пляжів та рекреаційних зон України, зокрема й Львівщини

Якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).

За період з 16 по 22 серпня 2018 року було проведено 982 дослідження якості річкової води за мікробіологічними показниками: з них не відповідають нормативам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) 126 досліджень (12,8%).

На Львівщині небезпечним для купання залишається озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я" у м. Золочів. В зразках води виявлено 1 відхилення за індексом ЛКП >24000 (лактозопозитивні кишкові палички).


Центр общественного здоровья обновил интерактивную карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины, в том числе и Львовщины. 

Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

За период с 16 по 22 августа 2018 года было проведено 982 исследования качества речной воды по микробиологическим показателям: из них не соответствуют нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) 126 исследований (12,8%).

На Львовщине опасным для купания остается озеро "Молодежное", парк "Здоровье" в г. Золочев. В образцах воды выявлено 1 отклонение по индексу ЛКП> 24000 (лактозоположительные кишечные палочки).

 

comments powered by Disqus