У Львові суд не може винести вирок у справі про вбивство дитини - львiвськi новини Status quo

STATUS QUO

У Львові суд не може винести вирок у справі про вбивство дитини

У Галицькому районному суду Львова лежать чотири кримінальні справи, які не розглядають через те, що бракує присяжних. Про це повідомила  голова Галицького районного суду Львова Ірина Волоско, інформує "Щоденний Львів".

"Одну з них ми не можемо розглянути вже чотири роки. Вона стосується  осіб ромської національності, яких звинувачують в тому, що вони вбили та розчленували свою дитину. Присяжні, особливо жінки, відмовляються брати участь у цій справі", - суддя каже, що в грудні буде чотири роки, як підозрювані перебувають у СІЗО. І судді нічого не можуть вдіяти.

Також у цьому ж суді присяжні виправдали жінку, яку обвинувачували у вбивстві свого чоловіка.

"Хоча були всі беззаперечні докази її вини, присяжні, а це були жінки, винесли виправдальний вирок. І суддя повинен був підписати його. Проте він вписав туди свою особливу думку", - Ірина Волоско уточнила, що зараз справа перебуває на апеляції. А апеляційний суд вже не передбачає роботу присяжних. Там уже професійні судді керуватимуться тільки буквою закону та доказами, які зібрали слідчі.

Проте, на її думку, це не зовсім добре. Юрист вважає, що інститут присяжних повинен бути не тільки у місцевих судах, але й в судах вищої ланки.

"Громадськість зараз говорить про недовіру до суду. Але ця ж громадськість не хоче брати участь у судочинстві зсередини, не хоче довідатися, як важко оцінювати докази, як важко приймати рішення щодо винуватості чи невинуватості особи", - вона закликає громадян, які не мають жодного стосунку до юриспруденції, приміряти суддівську мантію та відчути, наскільки вона комфортна.


В Галицком районном суда Львова лежат четыре уголовных дела, которые не рассматривают из-за того, что не хватает присяжных. Об этом сообщила председатель Галицкого районного суда Львова Ирина Волоско, информирует "Ежедневный Львов".

"Одно из них мы не можем рассмотреть уже четыре года. Оно касается лиц цыганской национальности, которых обвиняют в том, что они убили и расчленили своего ребенка. Присяжные, особенно женщины, отказываются участвовать в этом деле", - судья говорит, что в декабре будет четыре года, как подозреваемые находятся в СИЗО. И судьи ничего не могут поделать.

Также в этом же суде присяжные оправдали женщину, которую обвиняли в убийстве своего мужа.

"Хотя были все неопровержимые доказательства ее вины, присяжные, а это были женщины, вынесли оправдательный приговор. И судья должен был подписать его. Однако он вписал туда свое особое мнение", - Ирина Волоско уточнила, что сейчас дело находится на апелляции. А апелляционный суд уже не предусматривает работу присяжных. Там уже профессиональные судьи будут руководствоваться только буквой закона и доказательствами, которые собрали следователи.

Однако, по ее мнению, это не совсем хорошо. Юрист считает, что институт присяжных должен быть не только в местных судах, но и в судах высшего звена.

"Общественность сейчас говорит о недоверии к суду. Но это же общественность не хочет участвовать в судопроизводстве изнутри, не хочет узнать, как трудно оценивать доказательства, как трудно принимать решение о виновности или невиновности", - она ​​призывает граждан, которые не имеют никакого отношения к юриспруденции, примерить судейскую мантию и почувствовать, насколько она комфортна.

comments powered by Disqus