Перевірки виявили завищення тарифів - Госпродпотребслужби - львiвськi новини Status quo

STATUS QUO

Перевірки виявили завищення тарифів - Госпродпотребслужби

Держпродспоживслужби у сфері ЖКП зафіксувала кілька порушеннь державної дисциплін цін на Львівщині. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. 

В 2017 році Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області на підставі обґрунтованих звернень громадян з метою захисту їх законних прав проводило позапланові  заходи державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг, а саме - за дотриманням суб’єктами господарювання порядку формування, встановлення та застосування тарифів на послуги з утримання будинків  та прибудинкових територій, які є регульованими.

Були виявлені такі характерні порушення: формування економічно необґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій в частині розрахунку в завищеному розмірі складових витрат послуг та застосування завищеного тарифу, і як наслідок, нарахування споживачам  оплати за надані послуги  у завищеному розмірі.

Відповідно до Закону України "Про ціни та ціноутворення" до підприємств-порушників застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 13568,53 грн., в т.ч. зобов’язано повернути споживачам послуг – 8427,75 грн.


Госпродпотребслужбы в сфере ЖКХ зафиксировала несколько нарушений государственной дисциплины цен на Львовщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области. 

В 2017 году Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области на основании обращений граждан с целью защиты их законных прав проводило внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере жилищно-коммунальных услуг, а именно - за соблюдением субъектами хозяйствования порядка формирования, установления и применения тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, которые являются регулируемыми.

Были выявлены следующие характерные нарушения: формирование экономически необоснованных тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в части расчета в завышенном размере составляющих затрат услуг и применение завышенного тарифа, и как следствие, начисление потребителям оплаты за предоставленные услуги в завышенном размере.

В соответствии с Законом Украины "О ценах и ценообразовании" к предприятиям-нарушителям применены административно-хозяйственные санкции на сумму 13568,53 грн., в т.ч. обязаны вернуть потребителям услуг - 8427,75 грн.

comments powered by Disqus