STATUS QUO

У Галицькому районі впровадять експеримент з новими методами прибирання вулиць

На сесії Львівської міської ради було представлено дорожню карту щодо нових методів прибирання міста у зимовий період. Пілотний проект, планується, реалізувати у Галицькому районі. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. 

На пленарному засіданні Львівської міської ради Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, представила етапи реалізації концепції зимового утримання території міста: це наявність необхідної кількості техніки, належний технічний стан вулично-шляхової мережі, застосування якісних та екологічно безпечних реагентів і вивчення та аналіз досвіду міст Європи.

За її словами, концепція включає: по-перше - максимальне очищення вуличної дорожньої мережі, по-друге — мінімальне застосування реагентів і використання піскосумішей, по-третє — це максимальне застосування механізованого прибирання. У зв'язку з цим необхідно закупити нову техніку, оскільки 50% наявної є застарілою. Це є піскосії, трактори і грейдери. Тож планується на наступний рік, купити як мінімум, 7 піскорозкидувачів, 4 навантажувачі - для прибирання доріг та 4 міні-навантажувачі – для прибирання тротуарів. На це необхідно виділити з бюджету міста 36,2 млн грн.

За її словами, потрібно також закупити техніку для прибирання міста у після зимовий період та у весняний період: причіпне, прибирально-підмітальне обладнання (3 одиниці).

Щодо нових методів прибирання доріг і вулиць міста, то найоптимальніший варіант, за словами очільника департамента, реагенти КНС — це поєднання калію і карбонаду.

"Цей реагент дає можливість швидко розчинити лід, крім того, він є безпечний для інженерних мереж, і якщо він потрапляє на газони і ґрунт, то він удобрює їх. Також нам необхідно визначити місця і збудувати накриття для зберігання реагентів. Щоб облаштувати місця для зберігання реагентів потрібно 11 млн 900 тис грн.", - розповіла вона.

Також користуватиметься щебеневий відсів, яким посипатимуть хідники та який можна збирати і застосовувати повторно. Загалом на нові методи потрібно більше 300 мільйонів гривень.

Пілотний проект пропонується запровадити у Галицькому районі.


На сессии Львовского городского совета было представлено дорожную карту по новым методам уборки города в зимний период. Пилотный проект, планируется, реализовать в Галицком районе. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. 

На пленарном заседании Львовского городского совета Ирина Маруняк, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры, представила этапы реализации концепции зимнего содержания территории города: это наличие необходимого количества техники, надлежащее техническое состояние улично-дорожной сети, применение качественных и экологически безопасных реагентов и изучение и анализ опыта городов Европы.

По ее словам, концепция включает: во-первых - максимальное очищение уличной дорожной сети, во-вторых - минимальное применение реагентов и использования пескосмесь, в-третьих - это максимальное применение механизированной уборки. В связи с этим необходимо закупить новую технику, поскольку 50% имеющейся устарела. Это пискосии, тракторы и грейдеры. Поэтому планируется на следующий год, купить как минимум, 7 пескоразбрасывателей, 4 погрузчика - для уборки дорог и 4 мини-погрузчики - для уборки. На это необходимо выделить из бюджета города 36200000 грн.

По ее словам, нужно также закупить технику для уборки города в после зимний период и в весенний период: прицепное, уборочно-подметальные оборудования (3 единицы).

О новых методов уборки дорог города, оптимальный вариант, по словам главы департамента, реагенты КНС - это сочетание калия и карбонада.

"Этот реагент дает возможность быстро растворить лед, кроме того, он безопасен для инженерных сетей, и если он попадает на газоны и почву, то он удобряет их. Также нам необходимо определить места и построить укрытие для хранения реагентов. Чтобы обустроить места для хранения реагентов нужно 11 млн 900 тыс грн. ", - рассказала она.

Также пользоваться щебеночный отсев, которым посыпать тротуары и который можно собирать и использовать повторно. Всего на новые методы нужно больше 300 000 000 гривен.

Пилотный проект предлагается ввести в Галицком районе.

comments powered by Disqus