STATUS QUO

У Львові обговорюватимуть можливість будівництва паркінгу в центрі міста

На громадських слуханнях у Львові розглянуть можливість будівництва паркінгу в центрі міста. Про це повідомляє інформаційний портал Львівської міської ради.

4 червня відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану території, обмеженої вул. М. Вороного, вул. С. Руданського, вул. Ф. Ліста, вул. М. Коперника, пл. А. Міцкевича, просп. Т. Шевченка у м. Львові. Місце проведення: велика сесійна зала Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок, 1). Початок о 18.00.

Проектом ДПТ охоплено територію площею 2, 7 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ дорівнює розрахунковому терміну генерального плану м. Львова. Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ДП ДІПМ "Містопроект".

Як повідомив головний архітектор проекту Юрій Столяров, передбачено на варіантній основі розглянути можливість розміщення паркінгу з об’єктами громадського призначення чи альтернативного використання ділянки у разі неможливості розміщення паркінгу.

"Генеральним планом міста схемою магістралей, гаражів та стоянок ця ділянка була передбачена як місце влаштування багаторівневого паркінгу. Крім цього, проектом розглядається можливість відновлення пасажу Міколяша, його функціональне призначення, параметри, послідовність відновлення, тощо".

Громадське слухання триватиме із 19 травня по 07 червня 2018 року.


На общественных слушаниях в Львове рассмотрят возможность строительства паркинга в центре города. Об этом сообщает информационный портал Львовского городского совета.

4 июня состоится встреча с главным архитектором проекта детального плана территории, ограниченной ул. М. Вороного, ул. С. Руданского, ул. Ф. Листа, ул. Н. Коперника, пл. А. Мицкевича, просп. Т. Шевченко в г.. Львове. Место проведения: большой сессионный зал Львовского городского совета (г.. Львов, пл. Рынок, 1). Начало в 18.00.

Проектом ДПТ охвачено территорию площадью 2, 7 га. Расчетный срок реализации ДПТ равна расчетному сроку генерального плана г. Львов. Заказчиком данной градостроительной документации является управление архитектуры и урбанистики департамента градостроения Львовского городского совета, разработчиком - ДП ДИПМ "Мистопроект".

Как сообщил главный архитектор проекта Юрий Столяров, предусмотрено на вариантной основе рассмотреть возможность размещения паркинга с объектами общественного назначения или альтернативного использования участка в случае невозможности размещения паркинга.

"Генеральным планом города схеме магистралей, гаражей и стоянок этот участок был предусмотрен как место устройства многоуровневого паркинга. Кроме этого, проектом рассматривается возможность восстановления пассажа Миколяша, его функциональное назначение, параметры, последовательность восстановления и т.д.".

Общественное слушание продлится с 19 мая по 7 июня 2018.

comments powered by Disqus