STATUS QUO

На Львівщині горів заказник

Спалювання сухої рослинності призвело до пожежі в заказнику, який вигорІв на третину. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Львівській області.

Під час проведення Державною екологічною інспекцією у Львівській області планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Бродівською міською радою встановлено, що на території заказника "Кемпа" внаслідок випалювання сухої рослинності відбулась пожежа на площі орієнтовно 3,4719 га, чим порушено ст. 7, 26 Закону України "Про природно заповідний фонд". Відповідальність за це порушення передбачено ст.64 Закону України "Про природно заповідний фонд" та містить ознаки  статті 252 Кримінального кодексу України – "умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду".

Внаслідок вигорання на вищезазначеній площі знищена вся рослинність. Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд не розраховувався, оскільки неможливо встановити кількість знищених рослин "скрученика приємного", задля охорони якого створювався даний заповідник.

По наданій Бродівською міською радою інформації пожежа відбулась 06.05.2018 року і була ліквідована Бродівським районним відділом ГУ ДСНС України у Львівській області.

Матеріали планової перевірки Бродівської міської ради, якою  встановлено факт порушення природоохоронного законодавства на  території, взятій під охорону держави, - об'єкті природно-заповідного фонду  ботанічний заказник місцевого значення «Кемп"", Інспекцією скеровано до прокуратури Львівської області в порядку ст. 214 КПК.

Довідка SQ. Згідно охоронного зобов’язання від 16.04.2008 року Бродівська міська рада взяла під охорону Ботанічний заказник місцевого значення "Кемпа" площею 10 га. Ботанічний заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання і є складовою частиною світової системи природних територій і об’єктів, що перебувають під особливою охороною. Заказник створений рішенням Львівського облвиконкому від 09.10.1984 року №496 з метою охорони і збереження рідкісних для України рослин - скрученика приємного. Заповідний об’єкт розташований в Бродівському районі між селом Лагодів і містом Броди на відстані 1,5км від м. Броди.


Сжигание сухой растительности привело к пожару в заказнике, который выгорел на треть. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция во Львовской области.

Во время проведения Государственной экологической инспекцией в Львовской области плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Бродовской городским советом установлено, что на территории заказника "Кемпа" в результате выжигания сухой растительности произошел пожар на площади ориентировочно 3,4719 га, чем нарушена ст. 7, 26 Закона Украины "О природно заповедном фонде". Ответственность за это нарушение предусмотрено ст.64 Закона Украины "О природно заповедном фонде" и содержит признаки статьи 252 Уголовного кодекса Украины - "умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда".

Вследствие выгорания на вышеупомянутой площади уничтожена вся растительность. Размер ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонд не рассчитывался, поскольку невозможно установить количество уничтоженных растений "скрученика приятного", для охраны которого создавался данный заповедник.

По предоставленной Бродовской городским советом информации пожар состоялась 06.05.2018 года и была ликвидирована Бродовским районным отделом ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Материалы плановой проверки Бродовский городского совета, которым установлен факт нарушения природоохранного законодательства на территории, взятой под охрану государства, - объекте природно-заповедного фонда ботанический заказник местного значения «Кемп" ", Инспекцией направлено в прокуратуру Львовской области в порядке ст. 214 УПК.

Справка SQ. Согласно охранного обязательства от 16.04.2008 года Бродовский городской совет принял под охрану Ботанический заказник местного значения "Кемпа" площадью 10 га. Ботанический заказник входит в состав природно-заповедного фонда Украины, охраняется как национальное достояние и является составной частью мировой системы природных территорий и объектов, находящихся под особой охраной. Заказник создан решением Львовского облисполкома от 09.10.1984 года №496 в целях охраны и сохранения редких для Украины растений - скрученика приятного. Заповедный объект расположен в Бродовском районе между селом Лагодов и городом Броды на расстоянии 1,5км от г.. Броды.

comments powered by Disqus