STATUS QUO

Євген Коновалець – маловідомі факти про відомого українця

"У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії", - говорив провідник ОУН та УВО Євген Коновалець. Потомствений інтелігент у 27 років вже був полковником та керував дивізією, корпусом і групою Січових Стрільців під час бойових операцій проти більшовицьких і денікінських військ. Status Quo зібрав маловідомі факти про відомого українського націоналіста.

Виховувався в спартанських умовах

Євген Коновалець народився в с. Зашків - тоді Львівський повіт, Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина, нині - нині Жовківський район, Львівська область. Батько Михайло – управитель народної школи, там же працювала мати Марія. Вихованням Євгена займалась мати, яка була модерною вчителькою і синів виховувала по-спартанськи.

Родинні зв'язки

Мав двох братів – Мирона та Степана, але про їх долю майже нічого не відомо.

Своє кохання відшукав у Львові

Своє кохання Євген Коновалець відшукав у Львові, на вулиці Дорошенка, 48. Тут мешкала Ольга Федак – донька Степана Федака, відомого філантропа, громадського діяча, який 1899 року разом з Костем Левицьким та Михайлом Грушевським заснували Українську Національно-Демократичну партію та який захищав войовників Української військової організації на судових процесах у Польщі. Друга дочка Федака, Софія, вийшла заміж за полковника Мельника - давнього соратника Коновальця та його заступника у Проводі ОУН.

Двічі був в полоні

Першого разу, як вояк австрійської армії (до якої був мобілізований 1914 року (19 полк Крайової оборони (ландверу) Львова), під час боїв на Маківці він потрапив у російський полон. У 1915 — початку 1916-го перебував у таборі для військовополонених у Чорному Яру (між Царицином і Астраханню), а з кінця 1916 — у таборі в Царицині. Другого разу - у листопаді 1919 року,  Коновалець потрапив до табору для полонених у Луцьку вже як вояк військ УНР.

Полководницький талант

Вважається, що найбільш боєздатною силою, що обороняла Центральну Раду, були січовики, організовані Коновальцем. Зокрема, курінь Січових стрільців став однією з головних військових частин, які зуміли взяти штурмом "Арсенал" і розгромити січневе більшовицьке повстання в Києві.  

Слабкістю Євгена Коновальця була любов до шоколаду

Саме вона стала причиною його загибелі. 23 травня 1938 року московський агент Павло Судоплатов (під псевдонімом "Павлусь Валюх") передав у Роттердамі в кафе готеля "Атланта" вибухівку, замасковану під коробку цукерок з українським орнаментом як подарунок "від друзів". Після того як коробка була перевернута у горизонтальне положення, вона вибухнула. За свідченнями очевидців, бомба була завбільшки з коробку для взуття, вона розірвала тіло Провідника на шматки, поранивши при цьому двох перехожих, один з котрих перебував на відстані 5 м від жертви.

"Московський" слід вдалося виявити лише через роки

Довший час не було жодних доказів про причетність Кремля до загибелі Коновальця. Проте історикам таки вдалося поставити всі крапки над "і". До речі, вбивця Коновальця Павло Судоплатов навмисно вивчив українську мову (іншими мовами не володів) заради дослідження україномовних матеріалів, агентурного входу у довіру в україномовному середовищі, проведення допитів над українцями, винищення українських націоналістів та нейтралізації впливу українських священиків тощо.

Знімають фільм

2018 року творчою групою Литовського суспільного телебачення на основі архівних матеріялів розпочато зйомки документального фільму про засновника Організації українських націоналістів, провідника Української військової організації Євгена Коновальця. У стрічці буде використано фрагменти інтерв'ю істориків, громадських та політичних діячів. Зніматимуть на території Литви, а також у Львові та Києві.

Продовжує "жити" в соцмережах

У Євгена Коновальця є своя сторінка у Facebook


"В большой мировой драме наших дней мы к выбору: либо быть творцами, или жертвами истории", - говорил проводник ОУН и УВО Евгений Коновалец. Потомственный интеллигент в 27 лет уже был полковником и руководил дивизией, корпусом и группой Сечевых Стрельцов во время боевых операций против большевистских и деникинских войск. Status Quo собрал малоизвестные факты об известном украинского националиста.

Воспитывался в спартанских условиях

Евгений Коновалец родился в с .. Зашков - тогда Львовский уезд, Королевство Галиции и Владимирии, Австро-Венгрия, ныне - ныне Жовковский район, Львовская область. Отец Михаил - управляющий народной школы, там же работала мать Мария. Воспитанием Евгения занималась мать, которая была модерновой учительницей и сыновей воспитывала по-спартански.

Семейные связи

Имел двух братьев - Мирона и Степана, но об их судьбе почти ничего не известно.

Свою любовь нашел во Львове

Свою любовь Евгений Коновалец нашел во Львове, на улице Дорошенко, 48. Здесь жила Ольга Федак - дочь Степана Федака, известного филантропа, общественного деятеля, 1899 вместе с Костей Левицким и Михаилом Грушевским основали Украинский Национально-демократическую партию и который защищал воителей Украинской военной организации на судебных процессах в Польше. Вторая дочь Федака, София, вышла замуж за полковника Мельника - давнего соратника Коновальца и его заместителя в проводе ОУН.

Дважды был в плену

В первый раз, как воин австрийской армии (в которую был мобилизован 1914 (19 полк Краевой обороны (ландвера) Львова), во время боев на Маковке он попал в русский плен. В 1915 - начале 1916-го находился в лагере для военнопленных в Черном оврага (между Царицыном и Астраханью), а с конца 1916 - в лагере в Царицыне. Второй раз - в ноябре 1919 года, Коновалец попал в лагерь для пленных в Луцке уже как воин войск УНР.

Полководческий талант

Считается, что наиболее боеспособной силой, обороняла Центральную Раду, были запорожцы, организованные Коновальцем. В частности, шалаш Сечевых стрельцов стал одной из главных военных частей, которые сумели взять штурмом "Арсенал" и разгромить январское большевистское восстание в Киеве.

Слабостью Евгения Коновальца была любовь к шоколаду

Именно она стала причиной его гибели. 23 мая 1938 московский агент Павел Судоплатов (под псевдонимом "Павлуша Валюх") передал в Роттердаме в кафе отеля "Атланта" взрывчатку, замаскированную под коробку конфет с украинским орнаментом как подарок "от друзей". После того как коробка была перевернута в горизонтальное положение, она взорвалась. По свидетельствам очевидцев, бомба была величиной с коробку для обуви, она разорвала тело вождя на куски, ранив при этом двух прохожих, один из которых находился на расстоянии 5 м от жертвы.

"Московский" след обнатужили годы спустя

Долгое время не было никаких доказательств о причастности Кремля к гибели Коновальца. Однако историкам удалось поставить все точки над "и". Кстати, убийца Коновальца Павел Судоплатов намеренно выучил украинский язык (другими языками не владел) ради исследования украиноязычных материалов, агентурного входа в доверие в украиноязычной среде, проведения допросов над Украинская, уничтожение украинских националистов и нейтрализации влияния украинских священников и тому подобное.

Снимают кино про Коновальца

2018 творческой группой Литовского общественного телевидения на основе архивных материялив начаты съемки документального фильма об основателе Организации украинских националистов, проводника Украинской военной организации Евгения Коновальца. В ленте будет использовано фрагменты интервью историков, общественных и политических деятелей. Снимать на территории Литвы, а также во Львове и Киеве.

Продолжает "жить" в соцсетях

У Евгения Коновальца есть своя страничка в Facebook

comments powered by Disqus