STATUS QUO

На Львівщині засудили резервіста, який відмовився їхати на військові збори

Бродівський районний суд Львівської області засудив до штрафу військовозобов'язаного, який отримав повістку для відправки на навчальні збори резервістів та не з'явився до військкомату. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Військовозобов'язаний перебував на військовому обліку у Бродівському об'єднаному районному військовому комісаріаті в оперативному резерві першої черги. 13 вересня 2017 року отримав під розписку повістку про необхідність прибуття на 11 жовтня 2017 року до Бродівського ОРВК для відправки на навчальні збори резервістів у складі команди № А0998, котра направлялась в розпорядження командира військової частини А0998, у с. Нова Любомирка Рівненської області. Однак, будучи належним чином попередженим про кримінальну відповідальність за ухилення від навчальних зборів, він не прибув 11 жовтня 2017 року до Бродівського ОРВК для відправки на навчальні збори.

28 листопада 2017 року у даному кримінальному провадженні між прокурором Бродівського віділу Радехівської місцевої прокуратури та підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості. 

У матеріалах вироку зазначається, що даний злочин не набув значного  суспільного резонансу, суспільний інтерес виражається в зменшенні рівня злочинності, запобіганні, виявленні та припиненні кримінального  правопорушення  та забезпеченні  швидкого досудового  розслідування та судового розгляду.

Тому суд затвердив угоду про  визнання винуватості та, визнавши обвинувачуваного винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 337, призначив покарання у виді 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850,00 гривень штрафу.


Бродовский районный суд Львовской области приговорил к штрафу военнообязанного, который получил повестку для отправки на учебные сборы резервистов и не явился в военкомат. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Военнообязанный находился на воинском учете в Бродовском объединенном районном военном комиссариате в оперативном резерве первой очереди. 13 сентября 2017 получил под расписку повестку о необходимости прибытия на 11 октября 2017 года до Бродовского ОРВК для отправки на учебные сборы резервистов в составе команды № А0998, которая направлялась в распоряжение командира военной части А0998, в с. Новая Любомирка Ровенской области. Однако, будучи надлежащим образом предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от военных сборов, он не прибыл 11 октября 2017 в Бродовского ОРВК для отправки на учебные сборы.

28 ноября 2017 в данном уголовном производстве между прокурором Бродовского выделит Радеховской местной прокуратуры и подозреваемым заключено соглашение о признании виновности.

В материалах приговора отмечается, что данное преступление не получил значительный общественный резонанс, общественный интерес выражается в уменьшении уровня преступности, предотвращении, выявлении и пресечении уголовного преступления и обеспечении быстрого предварительного расследования и судебного разбирательства.

Поэтому суд утвердил соглашение о признании виновности и, признав обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 337, назначил наказание в виде 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850,00 гривен штрафа.

comments powered by Disqus