STATUS QUO

На Львівщині визначили райони із найвищою смертністю

Упродовж січня-квітня 2018 року загальна чисельність населення Львівської області зменшилася на 4053 особи та становила на 1 травня 2018 року 2525,6 тис. осіб. Про це повідомляє Головне управління статистики у Львівській області.

У січні-квітні 2018 року в області народилось 7463 немовляти, що на 514 дітей (на 6,4%) менше порівняно з січнем-квітнем 2017 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському (120 осіб на 10000 наявного населення), Перемишлянському та Сколівському (по 116 осіб на 10000 наявного населення), Яворівському (111 осіб на 10000 наявного населення) районах, найнижчий – у Моршині (57 осіб на 10000 постійного населення), Червонограді (63 особи на 10000 наявного населення) та Дрогобичі (69 осіб на 10000 наявного населення).

Кількість померлих в області порівняно з січнем-квітнем 2017 року зменшилась на 143 особи (на 1,2%) і становила 11405 осіб. На 100 випадків смертей припало 65 живонароджених дітей. Найвищий рівень смертності був у Перемишлянському (196 померлих на 10000 наявного населення), Жидачівському (185 померлих на 10000 наявного населення) та Буському (171 померлий на 10000 наявного населення) районах, найнижчий – у Новому Роздолі (105 померлих на 10000 наявного населення), Дрогобичі (111 померлих на 10000 наявного населення) та Яворівському районі (117 померлих на 10000 наявного населення).

За причинами смерті перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини захворюваності та смерті. Природне скорочення населення (за рахунок переважання кількості померлих над кількістю живонароджених) у січні-квітні 2018 року становило 3942 особи (у січні- квітні 2017 року – 3571 особу).

Упродовж січня-квітня 2018 року зареєстровано 3667 одружень, що на 119 одиниць (на 3,1%) менше відносно січня-квітня 2017 року.


В течение января-апреля 2018 общая численность населения Львовской области уменьшилась на 4053 человека и составила на 1 мая 2018 2525,6 тыс. человек. Об этом сообщает Главное управление статистики во Львовской области.

В январе-апреле 2018 года в области родилось 7463 младенца, что на 514 детей (на 6,4%) меньше по сравнению с январем-апрелем 2017 года. Самый высокий уровень рождаемости был в Турковском (120 человек на 10000 населения), Перемышлянском и Сколевском (по 116 человек на 10000 населения), Яворовском (111 человек на 10000 населения) районах, самый низкий - в Моршине (57 человек на 10000 постоянного населения ), Червонограде (63 человека на 10000 населения) и Дрогобыче (69 человек на 10000 населения).

Количество умерших в области по сравнению с январем-апрелем 2017 уменьшилась на 143 человека (на 1,2%) и составила 11405 человек. На 100 случаев смертей пришлось 65 живорожденных детей. Самый высокий уровень смертности был в Перемышлянском (196 умерших на 10000 населения), Жидачевском (185 умерших на 10000 населения) и Босиком (171 умерший на 10000 населения) районах, самый низкий - в Новом Роздоле (105 умерших на 10000 населения), Дрогобыче (111 умерших на 10000 населения) и Яворовском районе (117 умерших на 10000 населения).

По причинам смерти первое место занимают болезни системы кровообращения, второе - новообразования, третье - внешние причины заболеваемости и смерти. Естественное сокращение населения (за счет преобладания числа умерших над числом живорожденных) в январе-апреле 2018 составил 3942 человека (в январе-апреле 2017 - 3571 человека).

В течение января-апреля 2018 зарегистрировано 3667 браков, что на 119 единиц (на 3,1%) меньше относительно января-апреля 2017 года.

comments powered by Disqus