STATUS QUO

Стало відомо, що відремонтує цього річ "Львівводоканал"

ЛМКП "Львівводоканал" повідомив, які роботи планує виконати у 2018 році, інформує прес-служба Львівської міської ради.

Так, у 2018 році продовжуються роботи по каналізуванню таких вулиць:

 • району вулиць Рясненська — Брюховецька;
 • вул. Тракт Глинянський;
 • вул. П. Болбочана, вул. Тернова;
 • району вул. Старознесенська — вул. Балкова;
 • вул. Старознесенської до вул. Богданівської;

Також планується:

 • будівництво водопровідно-каналізаційних мереж на вул. Лучкая — вул. Світла;
 • реконструкція водопровідних мереж району вул. Січова, вул. Полуднева.

До кінця ІІІ кварталу 2018 року всі об’єкти будуть введені в експлуатацію, завдяки чому 1100 мешканців отримають послуги з водовідведення. У міському бюджеті передбачено 31,6 млн грн на каналізування неканалізованих районів.

Водночас, у 2018 році заплановано розпочати роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту каналізаційних мереж та колекторів:

 • каналізування вул. Кримської — вул. Бучми;
 • каналізування вул. Космічної;
 • капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. О. Степанівни (від вул. Квітки-Основ'яненка до вул. Марка Вовчка);
 • реконструкція напірного колектора від "КНС Кільцева" (м. Винники) до КОС діаметром 315 мм, довжиною 800 м.п. в дві нитки, у т.ч. виготовлення ПКД;
 • каналізування та водопостачання району вул. Яловець, вул. Букова;
 • реконструкція водопровідно-каналізаційної системи по вул. Черкаська, вул. Дніпрової Чайки, вул. Грядкова;
 • заміна водопровідно-каналізаційних мереж на вул. Зимова;
 • реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж на вул. Винниця;
 • будівництво мереж водопостачання та водовідведення у ж/м Білогорща.
 • каналізування району вул. Тарасівської — вул. Подолинського
 • каналізування району "Стара Левандівка";
 • реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Металістів;
 • реконструкція водопровідних мереж по вул. Шеремети;
 • реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Б. Хмельницького, 267−269, вул. Стеценка, вул. Назарука;
 • реконструкція водопровідних мереж по вул. Міртова, вул. Шполянська;
 • реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж на вул. Котлярській;
 • каналізування вул. Голинського, вул. Ромоданівська.

Реконструкція магістральних водопровідних мереж:

 • реконструкція збірного водогону водозабору "Глинна-Наварія", у т.ч. виготовлення ПКД
 • реконструкція магістрального стального водогону діаметром 1000 мм від н/ст Винники до н/ст Довга на ділянці в районі інтернату на вул. Стрілецькій, у т.ч. виготовлення ПКД
 • реконструкція магістрального стального водогону діаметром 800 мм від н/ст Винники до н/ст Кривчиці на ділянці ж/б № 147 по вул. Тракт Глинянський, вул. Квіткова — вул. Провесінь, до кільцевої дороги, у т.ч. виготовлення ПКД
 • реконструкція збірного водогону "Старе Село", у т.ч. виготовлення ПКД.

Реконструкція розподільчих водопровідних мереж:

 • заміна водопровідних мереж на вул. Козацька, вул. Яричівська;
 • реконструкція водопровідних мереж в селах "депресійної лійки".

Капітальний ремонт елементів очисних споруд, зокрема:

 • капітальний ремонт первинних відстійників ІПР № 3, № 8 та № 9 з повною заміною металоконструкцій, відновленням бетонних конструкцій та заміною периферійного і центрального відбивачів на пластик;
 • капітальний ремонт аеротенка-змішувача № 6 з повною заміною аераційної системи, заміною шиберних конструкцій та плит перекриття розподільчого каналу;
 • заміна компресорного агрегату № 5 на новий з метою покращення подачі повітря в аеротенки та зменшення споживання електроенергії;
 • капітальний ремонт мулоущільнювача діаметром 40 м з відновленням бетонних конструкцій;
 • капітальний ремонт первинних відстійників № 3 та № 6 діаметром 40 м з повною заміною металоконструкцій та відновленням бетонних конструкцій.

Також, як повідомили в управлінні інженерного господарства Львівської міської ради, цього року у міському бюджеті Львова закладено 21 млн грн для проведення ремонтних робіт на магістральних водогонах, які забезпечують водопостачання Львова. З них 8 млн. грн передбачено на заміну ділянки магістрального водогону "Винники — Довга", діаметром 1000 мм. Також 8 млн грн передбачено на реконструкцію водогону від насосної станції "Винники" до насосної станції "Кривчиці", передбачено 3 млн грн на реконструкцію збірних водогонів на водозаборі "Глинна-Наварія", реконструкцію збірних водогонів водозабору "Старе Село".


ЛГКП "Львовводоканал" сообщил, какие работы планирует выполнить в 2018 году, информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Так, в 2018 году продолжаются работы по канализации таких улиц:

 • района улиц Рясненский - Брюховецкая;
 • ул. Тракт Глинянский;
 • ул. П. Болбочана, ул. Терновая;
 • района ул. Старознесенская - ул. Балковая;
 • ул. Старознесенская до ул. Богдановской;

Также планируется:

 • строительство водопроводно-канализационных сетей на ул. Лучкая - ул. Светлая;
 • реконструкция водопроводных сетей района ул. Сечевая, ул. Полуденная.

К концу третьего квартала 2018 все объекты будут введены в эксплуатацию, благодаря чему 1100 жителей получат услуги по водоотведению. В городском бюджете предусмотрено 31600000 грн в канализации неканализированных районов.

В то же время, в 2018 году планируется начать работы по строительству, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей и коллекторов:

 • канализации ул. Крымской - ул. Бучмы;
 • канализации ул. Космической;
 • капитальный ремонт канализационной сети по ул. А. Степановны (от ул. Квитки-Основьяненко до ул. Марка Вовчка)
 • реконструкция напорного коллектора от "КНС Кольцевая" (г. Винники) до КОС диаметром 315 мм, длиной 800 м.п. в две нити, в т.ч. изготовление ПСД;
 • канализации и водоснабжение района ул. Яловец, ул. Буковая;
 • реконструкция водопроводно-канализационной системы по ул. Черкасская, ул. Днепровской Чайки, ул. Грядовых;
 • замена водопроводно-канализационных сетей на ул. Зимняя;
 • реконструкция водопроводно-канализационных сетей на ул. Винница;
 • строительство сетей водоснабжения и водоотведения в ж/м Билогорща.
 • канализации района ул. Тарасовской - ул. Подолинского
 • канализации района "Старая Левандовка";
 • реконструкция водопроводно-канализационных сетей по ул. металлистов;
 • реконструкция водопроводных сетей по ул. Шеремета;
 • реконструкция водопроводно-канализационных сетей по ул. Б. Хмельницкого, 267-269, ул. Стеценко, ул. Назарука;
 • реконструкция водопроводных сетей по ул. Миртовых, ул. Шполянская;
 • реконструкция водопроводно-канализационных сетей на ул. Котлярской;
 • канализации ул. Голынского, ул. Ромодановская.

Реконструкция магистральных водопроводных сетей:

 • реконструкция сборного водопровода водозабора "Глина-Навария", в т.ч. изготовление ПСД
 • реконструкция магистрального стального водопровода диаметром 1000 мм от н/в Винники до н/ст Длинная на участке в районе интерната на ул. Стрелецкой, в т.ч. изготовление ПСД
 • реконструкция магистрального стального водопровода диаметром 800 мм от н/в Винники до н/ст Кривчицы на участке ж/д № 147 по ул. Тракт Глинянский, ул. Цветочная - ул. Весны, до кольцевой дороги, в т.ч. изготовление ПСД
 • реконструкция сборного водопровода "Старое Село", в т.ч. изготовление ПСД.

Реконструкция распределительных водопроводных сетей:

 • замена водопроводных сетей по ул. Казацкая, ул. Яричивская;
 • реконструкция водопроводных сетей в селах "депрессионной воронки".

Капитальный ремонт элементов очистных сооружений, в частности:

 • капитальный ремонт первичных отстойников ИПР № 3, № 8 и № 9 с полной заменой металлоконструкций, восстановлением бетонных конструкций и заменой периферийного и центрального отражателей на пластик;
 • капитальный ремонт аэротенка-смесителя № 6 с полной заменой аэрационной системы, заменой шиберных конструкций и плит перекрытия распределительного канала;
 • замена компрессорного агрегата № 5 на новый с целью улучшения подачи воздуха в аэротенки и уменьшение потребления электроэнергии;
 • капитальный ремонт илоуплотнителей диаметром 40 м с восстановлением бетонных конструкций;
 • капитальный ремонт первичных отстойников № 3 и № 6 диаметром 40 м с полной заменой металлоконструкций и восстановлением бетонных конструкций.

Также, как сообщили в управлении инженерного хозяйства Львовского городского совета, в этом году в городском бюджете Львова заложено 21 млн грн. для проведения ремонтных работ на магистральных водопроводах, которые обеспечивают водоснабжение Львова. Из них 8 млн грн. предусмотрено на замену участка магистрального водопровода "Винники - Длинная", диаметром 1000 мм. Также 8 млн грн. предусмотрено на реконструкцию водопровода от насосной станции "Винники" до насосной станции "Кривчицы", предусмотрено 3 млн грн. на реконструкцию сборных водоводов на водозаборе "Глина-Навария", реконструкцию сборных водоводов водозабора "Старое Село".

comments powered by Disqus