STATUS QUO

На Львівщині підрахували середній вік науковця

Головне управління статистики у Львівській області розповіло, хто в області займається наукою.

Упродовж 2017 року наукові дослідження і розробки здійснювали 4,7 тис. працівників, з яких 46% – фахівці вищої кваліфікації (доктори наук та доктори філософії (кандидати наук)). Майже 45% виконавців наукових досліджень – жінки.

Серед дослідників частка молоді віком до 35 років становила лише чверть, а осіб у віці старшому за 55 років – третину. Переважна більшість працівників здійснювали дослідженнях у галузі природничих (36% усіх задіяних у наукових дослідженнях) та технічних наук (34%).

У 2017 році на виконання наукових досліджень та розробок підприємства та організації Львівської області витратили 366 млн.грн, з яких 68% було профінансовано з держбюджету і майже 3% надали зацікавлені іноземні компанії.


Главное управление статистики во Львовской области рассказало, кто в области занимается наукой.

В течение 2017 научные исследования и разработки осуществляли 4,7 тыс. Работников, из которых 46% - специалисты высшей квалификации (доктора наук и доктора философии (кандидата наук)). Почти 45% исполнителей научных исследований - женщины.

Среди исследователей доля молодежи в возрасте до 35 лет составляла лишь четверть, а человек в возрасте старше 55 лет - треть. Подавляющее большинство работников осуществляли исследованиях в области естественных (36% всех занятых в научных исследованиях) и технических наук (34%).

В 2017 году на выполнение научных исследований и разработок предприятия и организации Львовской области потратили 366 млн грн, из которых 68% было профинансировано из госбюджета и почти 3% предоставили заинтересованы иностранные компании.

comments powered by Disqus