STATUS QUO

Поблизу Стебника виявлені дві аномальні зони

Вздовж автомобільної дороги Східниця - Пісочне за результатами спостережень виділено дві аномальні зони, де прослідковуються стабільні незначні просідання. "Стебницький ГХП "Полімінерал" готують до консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

На виконання рішення Львівської обласної ради створено робочу групу з розслідування обвалу, який утворився внаслідок діяльності  ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал".

За результатами роботи робочої групи та наданих доручень проведено геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи в межах здійснення моніторингових досліджень, в тому числі вздовж автомобільної дороги Східниця-Пісочне. За результатами спостережень поблизу автодороги виділено дві аномальні зони, де прослідковуються стабільні незначні просідання.

Окрім того, встановлено систему для відслідковування в режимі реального часу ймовірних підземних обвалів та проведено обстеження території гірничого відводу ПАТ "Стебницьке ГХП "Полімінерал" з метою виявлення фактів потрапляння вод річки Вишниця та інших поверхневих вод у підземні виробітки рудника №2. Фактів потрапляння поверхневих вод у підземні виробітки рудника не виявлено.

"Стебницькому ГХП "Полімінерал"  надано від наукових інститутів пропозиції для розробки нового проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель, який включатиме, в тому числі, заходи екологічного характеру.

Проведено наради щодо підготовки проектно-кошторисної документації із перенесення об’єктів інфраструктури за межі карстового провалля ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" та надано відповідні доручення.

Службою автомобільних доріг у Львівській області підготовлено та подано на погодження до Державного агентства автомобільних доріг України технічне завдання на виготовлення передпроектної документації для будівництва нової ділянки автомобільної дороги в обхід зони впливу рудника № 2.

Станом на сьогодні німецька компанія K-UTEC проводить аналітичний аналіз наданих матеріалів та готує пропозицію для укладання договору з ПАТ "Стебницьке ГХП "Полімінерал" по розробці концепції та нового проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель. Орієнтований термін розробки проекту -  кінець червня 2018 року.


Вдоль автомобильной дороги Сходница - Песочное по результатам наблюдений выделены две аномальные зоны, где прослеживаются стабильные незначительные проседания. "Стебницкий ГХП "Полиминерал" готовят к консервации рудника № 2 и рекультивации нарушенных земель. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Во исполнение решения Львовского областного совета создана рабочая группа по расследованию обвала, который образовался в результате деятельности ОАО "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал".

По результатам работы рабочей группы и предоставленных поручений проведены геологоразведочные и топографо-геодезические работы, в том числе вдоль автомобильной дороги Сходница-Песочное. По результатам наблюдений вблизи автодороги выделены две аномальные зоны, где прослеживаются стабильные незначительные проседания.

Кроме того, установлена ​​система для отслеживания в режиме реального времени вероятных подземных обвалов и проведено обследование территории горного отвода ОАО "Стебницкое ГХП "Полиминерал" с целью выявления фактов попадания вод реки Вишница и других поверхностных вод в подземные выработки рудника №2. Фактов попадания поверхностных вод в подземные выработки рудника не обнаружено.

"Стебницкому ГХП "Полиминерал" предоставлены научными институтами предложения для разработки нового проекта консервации рудника № 2 и рекультивации нарушенных земель, который будет включать, в том числе, мероприятия экологического характера.

Проведены совещания по подготовке проектно-сметной документации по переносу объектов инфраструктуры за пределы карстового провала ПАО "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал" и даны соответствующие поручения.

Служба автомобильных дорог в Львовской области подготовила и подала на согласование в Государственное агентство автомобильных дорог Украины техническое задание на изготовление предпроектной документации для строительства нового участка автомобильной дороги в обход зоны влияния рудника № 2.

На сегодня немецкая компания K-UTEC проводит аналитический анализ предоставленных материалов и готовит предложение для заключения договора с ОАО "Стебницкое ГХП "Полиминерал" по разработке концепции и нового проекта консервации рудника № 2 и рекультивации нарушенных земель. Ориентировочный срок разработки проекта - конец июня 2018 года.

comments powered by Disqus