STATUS QUO

В повітрі Львова виявлено перевищення оксиду вуглецю

У лютому в повітрі Львова виявлено перевищення оксиду вуглецю, а також гранично допустиму концентрацію переступив пил, діоксид азоту та формальдегід. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації. 

У лютому 2018 року лабораторія спостереження Львівського регіонального центру з гідрометеорології проводила систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста. Обстеження проводилися на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень.

Визначалося 7 забруднюючих домішок, з них основні - пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту. До специфічних домішок відносяться: оксид азоту, фтористий водень та формальдегід. Аналіз проб по всіх цих речовинах проводиться лабораторією СЗА. Також проводяться визначення рН опадів.

У лютому 2018 року перевищення максимально-разових гранично допустимих концентрацій (ГДК) спостерігалося лише по оксиду вуглецю (1,0 %. від кількості спостережень). Проте по середньомісячних концентраціях при порівнянні із середньодобовими ГДК межу переступає пил, діоксид азоту та формальдегід, хоч перевищень максимально разових ГДК по цих речовинах не зафіксовано.

При порівнянні з попереднім місяцем особливих змін рівня забруднення не зафіксовано.

Довідка SQ. Стаціонарні пости спостереження у м. Львові:

1.Код 0401 – вул. Юнакієва;

2.Код 0303 – вул. Городоцька, 211;

3.Код 0704 – вул. Соборна, 11;

4.Код 0808 – вул. Зелена, 301.


В феврале в воздухе Львова выявлено превышение оксида углерода, также предельно допустимую концентрацию превысили пыль, диоксид азота и формальдегид. Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации. 

В феврале 2018 года лаборатория наблюдения Львовского регионального центра по гидрометеорологии проводила систематические наблюдения за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе города. Обследования проводились на четырех стационарных постах (ПСЗ) с периодичностью отбора четыре раза в сутки шесть дней в неделю.

Определялось 7 загрязняющих примесей, из них основные - пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота. К специфическим примесям относятся: оксид азота, фтористый водород и формальдегид. Анализ проб по всем этим веществам проводится лабораторией СЗА. Также проводятся определения рН осадков.

В феврале 2018-го превышения максимально-разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) наблюдалось только по оксиду углерода (1,0% от количества наблюдений). Однако по среднемесячных концентрациях при сравнении с среднесуточным ПДК границу превысили пыль, диоксид азота и формальдегид, хотя превышений максимально разовых ПДК по этим веществам не зафиксировано.

При сравнении с предыдущим месяцем особых изменений уровня загрязнения не зафиксировано.

Справка SQ. Стационарные посты наблюдения в г. Львов:

1.Код 0401 - ул. Юнакиева;

2.Код 0303 - ул. Городоцкая, 211;

3.Код 0704 - ул. Соборная, 11;

4.Код 0808 - ул. Зеленая, 301;

comments powered by Disqus