STATUS QUO

Львівська обласна лікарня заплатить ₴500 тис. за загиблого пацієнта

Львівська обласна лікарня заплатить ₴500 тис. родичам померлого під час операції пацієнта. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Личаківський районний суд Львова визнав анестезіологиню Львівської обласної клінічної лікарні винною у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта. Її засудили до 5 років позбавлення волі, однак звільнили від покарання через закінчення термінів давності. З обласної лікарні суд стягнув також 500 тис. грн. на користь родичів померлого.

Трагедія сталася 28 червня 2014 року. У відділення щелепно-лицьової хірургії Львівської обласної клінічної лікарні прийшов 45-річний чоловік, у якого після видалення зуба виникла одонтогенна флегмона (гнійне запалення) дна порожнини рота. Його госпіталізували в ургентному порядку та готували до операції, що відбулась цього ж дня. Для проведення операції залучили анестезіологиню (як повідомляє ZAXID.NET - на ім'я Зоряна П.)

Як йдеться у вироку суду, до початку операції анестезіолог. зробила більше двох невдалих спроб інтубації (введення трубки в трахею, щоб пацієнт під наркозом міг дихати), після чого з її дозволу ще двоє лікарів-анестезіологів спробували провести інтубацію. Однак ці спроби також були невдалими. Велика кількість невдалих спроб провести інтубацію спричинила відтермінування проведення трахеостомії (розтин трахеї), що привело до гіпоксії мозку та спричинило смерть пацієнта.

У суді обвинувачена вину у вчиненому злочині не визнала та вказала, що проводила інтубацію згідно з протоколами: після огляду пацієнта лікарями ЛОР. Коли інтубація не вдалася, вона покликала інших лікарів-анестезіологів. Після невдалих спроб інтубації один з анестезіологів сказав лікарям робити трахеостомію. Коли лікар зробив надріз, то у пацієнта почав падати артеріальний тиск. Реанімаційні заходи нічого не дали, у пацієнта наступила зупинка серцевої діяльності і він помер. Обвинувачена заявила, що під час проведення інтубації стан пацієнта був стабільним, він погіршився під час проведення трахеостомії. Представники Львівської обласної клінічної лікарні у суді заявили, що їх співробітники діяли згідно з посадовою інструкцією.

Проте судово-медичні експерти надали висновок, що трахеостомія була проведена не вчасно, її потрібно було проводити максимум після другої невдалої спроби інтубації. Через це виникла гіпоксія (кисневе голодування).

Вивчивши усі матеріали справи Личаківський райсуд Львова визнав обвинувачену винною у неналежному виконанні професійних обов’язків та ув’язнив на 5 років тюрми з забороною займати посади у сфері медицини. Однак її звільнили від покарання через закінчення термінів давності (пройшло понад 3 роки з дня вчинення злочину).

Суд також задовольнив цивільний позов родичів померлого пацієнта та зобов’язав Львівську обласну клінічну лікарню заплатити їм 500 тис. грн. моральної компенсації, 26 тис. грн. завданої матеріальної шкоди та судові витрати. Вирок суду може бути оскарженим в апеляційному порядку.


Львовская областная больница заплатит ₴ 500 тыс. Родственникам умершего во время операции пациента. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Лычаковский районный суд Львова признал анестезиологиню Львовской областной клинической больницы виновной в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы, однако освободили от наказания за истечением сроков давности. Из областной больницы суд взыскал также 500 тыс. грн. в пользу родственников умершего.

Трагедия произошла 28 июня 2014 года. В отделение челюстно-лицевой хирургии Львовской областной клинической больницы пришел 45-летний мужчина, у которого после удаления зуба образовалась одонтогенная флегмона (гнойное воспаление) дна полости рта. Его госпитализировали в ургентном порядке и готовили к операции, которая состоялась в этот же день. Для проведения операции привлекли анестезиолога (как сообщает ZAXID.NET - по имени Зоряна П.)

Как говорится в приговоре суда, до начала операции анестезиолог. сделала более двух неудачных попыток интубации (введение трубки в трахею, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей), после чего с ее разрешения еще двое врачей-анестезиологов попытались выполнить интубацию. Однако эти попытки также были неудачными. Большое количество неудачных попыток интубации отсрочило проведение трахеостомии (вскрытие трахеи), что привело к гипоксии мозга и повлекло смерть пациента.

В суде обвиняемая вину в совершенном преступлении не признала и указала, что проводила интубацию согласно протоколам: после осмотра пациента врачами ЛОР. Когда интубация не удалась, она позвала других врачей-анестезиологов. После неудачных попыток интубации один из анестезиологов сказал врачам делать трахеостомию. Когда врач сделал надрез, то у пациента начало падать артериальное давление. Реанимационные мероприятия ничего не дали, у пациента наступила остановка сердечной деятельности и он умер. Обвиняемая заявила, что во время проведения интубации состояние пациента было стабильным, оно ухудшилось во время проведения трахеостомии. Представители Львовской областной клинической больницы в суде заявили, что их сотрудники действовали согласно должностной инструкции.

Однако судебно-медицинские эксперты предоставили заключение, что трахеостомия была проведена не вовремя, ее нужно было сделать максимум после второй неудачной попытки интубации. В результате затягивания возникла гипоксия (кислородное голодание).

Изучив все материалы дела Лычаковский райсуд Львова признал обвиняемого виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и заключил на 5 лет тюрьмы с запретом занимать должности в сфере медицины. Однако ее освободили от наказания за истечением сроков давности (прошло более 3 лет со дня совершения преступления).

Суд также удовлетворил гражданский иск родственников умершего пациента и обязал Львовскую областную клиническую больницу заплатить им 500 тыс. грн. моральной компенсации, 26 тыс. грн. причиненного материального ущерба и судебные издержки. Приговор суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

comments powered by Disqus