STATUS QUO

У Львові планують взимку замість піскосуміші використовувати грейдери

У Львові планують замінити піскосуміш грейдерами – це перший крок до виконання електронної петиції "НІ піскосуміші! Запровадити цивілізовані методи утримання вулиць в зимовий період", яка набрала необхідні 500 підписів. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні під час засідання сесії Львівської міської ради депутати підтримали ухвалу "Про підтримку електронної петиції "НІ піскосуміші! Запровадити цивілізовані методи утримання вулиць в зимовий період". Заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак повідомив, що з завдань, які ставить перед виконавчими органами ця ухвала, вже є напрацювання. Їх буде доопрацьовано та буде подано цю інформацію депутатському корпусу.

"Щодо потреб техніки ми вже маємо певні напрацювання, ще допрацюємо, подамо депутатам перелік: які машини потрібні, в якій кількості і т.д. По-друге, щодо реагентів. Треба розуміти, що реагент працює до мінус 5 градусів: коли трошки снігу впало, його полили і він розтоплює сніг. А коли сипле сніг до 20−30 см, поливати реагентом — це намарно викинуті гроші. Наголошу також, що ніхто з посадовців не може діяти поза межами чинного законодавства. Є правила утримання доріг, і там чітко розписано при якій температурі, якими реагентами посипати, і в яких пропорціях. І жоден чиновник не може діяти в інший спосіб. І я поясню чому — тому що, не дай Бог, там, де треба згідно нормативів посипати піском, посиплять реагентом, який не спрацює, і буде ДТП, то буде претензія до тих, хто порушив закон — до посадовців. Є один вихід, схоже працюють в Чехії, Німеччині, Польщі, усюди: сипле сніг, його треба грейдерами забрати з дороги, а потім посипати піском", - зазначив він.

Тож чиновники опрацюють пропозицію щодо потреби такої техніки та подадуть на розгляд депутатів.

Нагадаємо, 12 квітня 2018 року на порталі e-dem.in.ua — Єдина система місцевих петицій було зареєстровано електронну петицію під назвою "Ні піскосуміші! Запровадити цивілізовані методи утримання вулиць в зимовий період". 16 квітня 2018 року ця петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку. У відповідності до п. 4.2 Тимчасового порядку подання та розгляду електронних петицій управління "Секретаріат ради" підготувало проект ухвали на підтримку даної петиції. Депутати 46 голосами підтримали цю ухвалу. Таким чином, виконавчі органи до наступного пленарного засідання мають підготувати дорожню карту щодо вирішення питань, порушених в електронній петиції.


Во Львове планируют заменить пескосмесь грейдерами - это первый шаг к выполнению электронной петиции "Нет пескосмеси! Ввести цивилизованные методы содержания улиц в зимний период", которая набрала необходимые 500 подписей. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня во время заседания сессии Львовского городского совета депутаты поддержали постановление "О поддержке электронной петиции" Нет пескосмеси! Ввести цивилизованные методы содержания улиц в зимний период". Заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак сообщил, что одной из задач, которые ставит перед исполнительными органами это постановление, уже есть наработки. Их будет доработан и будет представлен эту информацию депутатскому корпусу .

"По поводу потребностей техники мы уже имеем определенные наработки, еще доработаем, представим депутатам перечень: какие машины нужны, в каком количестве и т.д. Во-вторых, по поводу реагентов. Надо понимать, что реагент работает до минус 5 градусов: когда немножко снега упало, его полили и он растапливает снег. А когда сыплет снег до 20-30 см, поливать реагентом - это зря выброшенные деньги. Отмечу также, что никто из чиновников не может действовать вне действующего законодательства. Есть правила содержания дорог, и там четко расписано при какой температуре, которыми реагентами посыпать, и в которы порциях. И ни один чиновник не может действовать по-другому. И я объясню почему - потому что, не дай Бог, там, где надо согласно нормативам посыпать песком, посыплем реагентом, который не сработает, и будет ДТП, то будет претензия к тем, кто нарушил закон - к чиновникам. Есть один выход, похоже работают в Чехии, Германии, Польши, всюду: сыплет снег, его надо грейдерами убрать с дороги, а затем посыпать песком", - отметил он.

Поэтому чиновники проработают предложение о необходимости такой техники и подадут на рассмотрение депутатов.

Напомним, 12 апреля 2018 на портале e-dem.in.ua - Единая система местных петиций было зарегистрировано электронную петицию под названием "Нет пескосмеси! Ввести цивилизованные методы содержания улиц в зимний период". 16 апреля 2018 эта петиция набрала необходимых 500 голосов в поддержку. В соответствии с п. 4.2 Временного порядка подачи и рассмотрения электронных петиций управления "Секретариат совета" подготовило проект постановления в поддержку данной петиции. Депутаты 46 голосами поддержали это постановление. Таким образом, исполнительные органы до следующего пленарного заседания должны подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции.

comments powered by Disqus