STATUS QUO

В яких країнах полюбляють відпочивати львів'яни (статистика)

Головне управління статистики у Львівській області розповіло, в які країни полюбляють їздити львів'яни.

Так, за сприяння турфірм у 2017 році вітчизняні туристи виїжджали у 70 країн світу. Найбільше – у Туреччину – 20,7 тис. осіб, Єгипет – 15,6 тис., Болгарію – 8,6 тис., Грецію – 7,6 тис., Угорщину – 6 тис. туристів. І навпаки, у 2017 році туристичними підприємствами Львівщини надано послуги іноземним туристам із 35 країн світу, серед них переважали громадяни Польщі – 1,5 тис.осіб, Азербайджану – 1,3 тис., Білорусі – 0,9 тис.

Проте кожен другий турист (49,4%, або 86,5 тис. осіб) все ж таки подорожує у межах країни. Найбільш популярною метою туристично-екскурсійних подорожей залишається дозвілля і відпочинок. З такою метою у 2017 році подорожувало трохи більше як дві третини (68,6%) від загальної кількості туристів. У 2017 році суб’єктами туристичної діяльності обслужено 15 тис. екскурсантів, з яких 1,4% становили іноземні громадяни.

Загалом, упродовж 2017 року в області діяли 282 суб’єкти туристичної діяльності: 63 туроператори, 176 турагентів, 43 здійснювали лише екскурсійну діяльність. Послугами суб’єктів туристичної діяльності Львівщини у 2017 році скористалися 175,2 тис. осіб (у 2016 році – 181,8 тис. осіб), з них 96,6% – громадяни України.

Також в ГУ статистики повідомили, що у 2017 році на Львівщині діяли 277 готелів та аналогічних закладів, з них більше половини належали фізичним особам–підприємцям. Одноразова місткість цих закладів становила 18,3 тис. місць, номерний фонд налічував 9,0 тис. номерів. Спеціалізованих засобів розміщування налічувалось 60 одиниць на 14,6 тис. місць.

Упродовж 2017 року послугами колективних засобів розміщування скористалися 987,9 тис. осіб, у тому числі у готелях та аналогічних засобах розміщення зупинялися 871,4 тис. приїжджих, у спеціалізованих засобах (санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку) оздоровилось 116,5 тис. осіб. Cьому частину приїжджих (138,8 тис. осіб) становили іноземні громадяни, з них 121,0 тис. розміщувалися у готельних закладах, 17,8 тис. обслуговувались санаторно- курортними закладами.

Порівняно з 2016 роком кількість розміщених у готелях та аналогічних закладах збільшилась на 16,2%, у спеціалізованих закладах – на 4,6%, водночас кількість іноземних громадян за цей період зросла відповідно на 29,4% та 33,6%. Більшість іноземних громадян, яких обслуговували у готелях та аналогічних засобах розміщування, прибули з Польщі – 33,2 тис., Туреччини – 16,3 тис., Білорусі – 12,2 тис., Німеччини – 10,4 тис., США – 8,4 тис. осіб. Серед оздоровлених іноземців у санаторно-курортних закладах переважали громадяни з Польщі – 6,3 тис., Молдови – 4,2 тис. та Білорусі – 3,2 тис. осіб.


Главное управление статистики во Львовской области рассказало, в какие страны любят ездить львовяне.

Так, при содействии турфирм в 2017 году отечественные туристы выезжали в 70 стран мира. Больше всего - в Турцию - 20,7 тыс. человек, Египет - 15,6 тыс., Болгарию - 8,6 тыс., Греции - 7,6 тыс., Венгрию - 6 тыс. туристов. И наоборот, в 2017 году туристическими предприятиями Львовщины предоставлены услуги иностранным туристам из 35 стран мира, среди них преобладали граждане Польши - 1,5 тыс. человек, Азербайджана - 1,3 тыс., Беларуси - 0,9 тыс.

Однако каждый второй турист (49,4%, или 86,5 тыс. человек) все же путешествует в пределах страны. Наиболее популярной целью туристско-экскурсионных путешествий остается досуг и отдых. С такой целью в 2017 году путешествовало немного больше двух третей (68,6%) от общего количества туристов. В 2017 году субъектами туристической деятельности обслужено 15 тыс. Экскурсантов, из которых 1,4% составляли иностранные граждане.

В целом, в течение 2017 года в области действовали 282 субъекты туристической деятельности 63 туроператоры, 176 турагентов, 43 осуществляли только экскурсионную деятельность. Услугами субъектов туристической деятельности Львовщины в 2017 году воспользовались 175,2 тыс. человек (в 2016 году - 181,8 тыс. человек), из них 96,6% - граждане Украины.

Также в ГУ статистики сообщили, что в 2017 году на Львовщине действовали 277 гостиниц и аналогичных заведений, из них более половины принадлежали физическим лицам-предпринимателям. Единовременная вместимость этих учреждений составила 18,3 тыс. мест, номерной фонд насчитывал 9,0 тыс. номеров. Специализированных средств размещения насчитывалось 60 единиц на 14,6 тыс. мест.

В течение 2017 услугами коллективных средств размещения воспользовались 987,9 тыс. человек, в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения останавливались 871,4 тыс. Приезжих, в специализированных средствах (санаториях, пансионатах, базах отдыха) оздоровились 116,5 тыс. человек. Cьому часть приезжих (138,8 тыс. человек) составляли иностранные граждане, из них 121,0 тыс. Размещались в гостиничных заведениях, 17,8 тыс. обслуживались санаторно курортными заведениями.

По сравнению с 2016 годом количество размещенных в гостиницах и аналогичных заведениях увеличилась на 16,2%, в специализированных учреждениях - на 4,6%, в то время количество иностранных граждан за этот период возросло соответственно на 29,4% и 33,6%. Большинство иностранных граждан, которых обслуживали в гостиницах и аналогичных средствах размещения, прибыли из Польши - 33,2 тыс., Турции - 16,3 тыс., Беларуси - 12,2 тыс., Германии - 10,4 тыс., США - 8 4 тыс. человек. Среди оздоровленных иностранцев в санаторно-курортных учреждениях преобладали граждане из Польши - 6,3 тыс., Молдовы - 4,2 тыс. и Беларуси - 3,2 тыс. человек.

comments powered by Disqus